Grau de Comunicació (UOC)

27 Persones han demanat informació
1129 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Grau de Comunicació (UOC)
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Fracciona fàcil!
Vols ser un comunicador versàtil amb el domini dels llenguatges multimèdia, els mitjans digitals i les xarxes socials? Forma't online amb el grau de Comunicació de la UOC i domina àmbits com la publicitat i relacions públiques, la comunicació audiovisual i el periodisme.

Temari

Formació bàsica (60 ECTS) - Crèdits
 • Fonts d'informació i documentació digital 6
 • Competències TIC en comunicació 6
 • Idioma Modern I: Anglès 6
 • Iniciativa emprenedora 6
 • Empresa i màrqueting 6
 • Llengua i comunicació 6
 • Pensament creatiu 6
 • Audiències i consums 6
 • Règim jurídic de la comunicació 6
 • Comunicació i societat 6
Formació obligatòria (114 ECTS) - Crèdits
 • Disseny visual i expressió gràfica 6
 • Tècniques de redacció periodística 6
 • Cultura de la imatge 6
 • Expressió oral i escrita 6
 • Creativitat publicitària 6
 • Comunicació i continguts en social media 6
 • Guió audiovisual 6
 • Idioma Modern II: Anglès 6
 • Introducció al sector audiovisual 6
 • Introducció a la publicitat 6
 • Introducció a les relacions públiques 6
 • Introducció al periodisme 6
 • Storytelling i recursos narratius 6
 • Projectes audiovisuals 6
 • Sistemes i processos de la publicitat 6
 • Sistemes i processos de les relacions públiques 6
 • Tècniques de relacions públiques 6
 • Exercici de la professió periodística 6
 • Teories de la comunicació 6
Formació optativa (54 ECTS) - Crèdits
 • Comunicació de crisi i responsabilitat social corporativa (RSC) 6
 • Comunicació política i institucional 6
 • Comunicació persuasiva en mitjans digitals 6
 • Direcció de comptes i planificació estratègica 6
 • Disseny i creació sonora 6
 • Estratègia i gestió de la marca 6
 • Informació i expressió sonora 6
 • Lobbisme i grups d'influència 6
 • Organització d'esdeveniments i protocol 6
 • Periodisme de recerca i dades 6
 • Planificació de mitjans publicitaris 6
 • Producció i distribució multiplataforma 6
 • Realització audiovisual 6
 • Muntatge audiovisual 6
 • Taller d'audiovisual experimental 6
 • Animació 6
 • Direcció d'art 6
 • Infografia i visualització 6
 • Taller de projectes de relacions públiques 6
 • Taller de periodisme transmèdia 6
 • Taller de fotografia publicitària 6
 • Taller de fotografia documental i fotoperiodisme 6
 • Taller de redacció publicitària 6
 • Pràcticum 12
Disseny del treball final de grau 6
Treball final de grau 6

Destinataris

El grau de Comunicació s'adreça a estudiants i/o professionals que aspiren a dedicar-se a la comunicació en algun dels seus múltiples vessants: els mitjans de comunicació, les empreses consultores de relacions públiques, les productores audiovisuals, les agències de publicitat, les centrals de mitjans, les indústries culturals o els gabinets de comunicació, entre d'altres.
Aquest programa també s'adreça a professionals que ja treballen en l'àmbit de la comunicació, amb una mentalitat creativa i innovadora, que volen actualitzar i innovar les seves aptituds, així com adaptar-se a les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
El grau ofereix una formació de caràcter general, que es combina amb la possibilitat d´especialització mitjançant quatre mencions d´assignatures optatives:
• Menció de comunicació audiovisual
• Menció de Comunicació corporativa i Relacions Públiques
• Menció de Periodisme
• Menció de Publicitat

Requisits

Requisits d'accés obtinguts a l'Estat espanyol
• Prova d'accés (PAU / Majors de 25 anys / Majors de 45 anys)
• Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
• Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
• Títol universitari o assimilat
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
• Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per accedir-hi
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d"uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a Llatinoamèrica o altres països no europeus
• Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d"uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
• En el cas de Colòmbia, els estudiants que tinguen un batxillerat i el resultat, amb un mínim de 200 punts, de la Prova Saber 11, hauran d'accedir a la UOC mitjançant l'Acreditació UNED Asiss

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El Grau de Comunicació de la UOC ofereix un quadre d‟assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d‟acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici docència: 24 de setembre 2024.

Objectius

Alguns dels objectius són
 • Obtenir coneixements sobre les tècniques de cerca, selecció i recollida dinformació, així com la capacitat per examinar i analitzar fonts i documents
 • Obtenir coneixements teòrics i històrics sobre les diferents formes, tendències i manifestacions de la comunicació
 • Adquirir coneixements sobre el context social, econòmic i estructural de les indústries culturals i comunicatives
 • Desenvolupar i consolidar la capacitat crítica, analítica i reflexiva
 • Adquirir coneixements sobre la legislació vigent en matèria de comunicació
 • Obtenir la capacitat per generar, gestionar i produir continguts en diferents mitjans i suports comunicatius
 • Adquirir la capacitat per elaborar, dissenyar i planificar accions i missatges comunicatius adequats per a diferents objectius estratègics
Algunes de les competències són
 • Capacitat per a la cerca, gestió i ús de la informació.
 • Coneixement del mercat i de lentorn professional.
 • Coneixement dels processos i les funcions de les organitzacions del món empresarial i institucional.
 • Capacitat danàlisi crítica del context social i de les estructures de les indústries culturals i comunicatives.
 • Capacitat per comunicar de forma oral, escrita i audiovisual
 • Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació.
 • Capacitat dadaptació als llenguatges específics dels diferents mitjans i suports segons els públics objectius.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Perspectives laborals

El grau capacita per exercir als principals sectors professionals de l'activitat comunicativa: Producció de continguts: editorials, diaris, revistes, mitjans de comunicació interactius, cadenes de televisió i empreses del sector audiovisual. Empreses de comunicació: empreses consultores de relacions públiques, agències de publicitat, centrals de mitjans, indústries culturals, empreses de gestió i creació de continguts web. Serveis i indústria en general: àmbits de màrqueting, comunicació corporativa i relacions públiques, gabinets de comunicació dorganitzacions públiques o privades. Algunes de les professions que es poden exercir són: Director comercial. Director de relacions públiques. Consultor de comunicació corporativa. Director de protocol i de relacions institucionals. Creatiu publicitari. Director de projectes. Guionista. Realitzador. Periodista. Director de comptes publicitaris. Planificador de mitjans. Planificador estratègic.

Promocions

Fracciona fàcil!
Grau de Comunicació (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X