Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Grau
Presencial
Oficial / Homologat
4 Anys
  • Girona
consultar preu

Descripció

Els cursos que componen el primer curs de l'Enginyeria contenen assignatures instrumentals de caràcter general: càlcul, àlgebra, lògica i física i assignatures específiques informàtiques d'introducció a la programació i els computadors. Per abordar aquesta primera etapa l'estudiant hauria d'haver cursat les assignatures afins al batxillerat o en els seus estudis de procedència. Els estudiants amb ànim de resoldre reptes, amb capacitat d'anàlisi de problemes, d'abstracció, d'imaginació i creativitat, amants de la precisió, els raonaments lògics ... són ferms candidats a gaudir d'aquests estudis, que obren la porta a una professió dinàmica i amb moltes sortides professionals.L'objectiu dels estudis consisteix a facilitar la capacitat d'anàlisi i disseny de sistemes informàtics. Això inclou també la creació i adaptació dels sistemes informàtics a les necessitats específiques dels usuaris finals. Paral · lelament, se't dotarà dels coneixements bàsics d'enginyeria científica i tècnica des d'una perspectiva informàtica perquè et puguis adaptar perfectament als canvis tecnològics continus que es desenvolupen constantment en aquest camp.El grau d'Enginyeria Informàtica està enfocat directament a aportar solucions professionals en qualsevol àmbit socioeconòmic que impliqui l'ús d'eines i sistemes informàtics. El pla d'estudis representa una oferta diferenciada dels que hi ha al nostre entorn, molt adaptat a les característiques del nostre teixit social i econòmic, sense oblidar una base científica i tècnica adequada. La participació del sector empresarial és explícita en el pla d'estudis, amb la possibilitat de fer pràctiques en entorns laborals dins del pla d'estudis. Com a enginyer, seràs capaç de dissenyar i construir noves eines informàtiques, així com de mantenir i actualitzar qualsevol aplicació de gestió, de sistemes, d'informàtica industrial i de les noves tecnologies.Podràs desenvolupar l'activitat laboral en qualsevol àmbit socioeconòmic que impliqui el desenvolupament d'eines i de sistemes informàtics. Per exemple:Anàlisi, disseny i construcció de tot tipus d'aplicacions informàtiques

Desenvolupament d'aplicacions multimèdia i aplicacions web

Anàlisi, disseny i administració de bases de dades

Direcció de projectes de programari

Instal · lació, configuració i manteniment de sistemes informàtics

Instal · lació, configuració i administració de sistemes operatius

Disseny, instal · lació, configuració i manteniment de xarxes d'ordinadors

Disseny i administració de sistemes de comunicacions (Internet, intranet, comerç electrònic ...)

Programació de tot tipus de sistemes (des de grans equips fins a petits microprocessadors)

Disseny, manteniment i actualització d'equips automàtics i robotitzats

Especialista en disseny i construcció de solucions de noves tecnologies de la informació

Especialista en tecnologies avançades de producció i informàtica industrial

Especialista en multimèdia

Podràs desenvolupar totes aquestes activitats tant en l'empresa privada com en l'Administració pública (ajuntaments, Hisenda, Sanitat, etc.). També podràs impartir classes com a professor en qualsevol institut de secundària.
Veure més

Temari del curs

primer curs
Matemàtiques (B): 21,00 crèdits
Informàtica (B): 18,00 crèdits
Física (B): 9,00 crèdits
Programació (OB): 6,00 crèdits
Computadors (OB): 6,00 crèdits
segon curs
Estadística (B): 6,00 crèdits
Empresa (B): 6,00 crèdits
Programació (OB): 14,00 crèdits
Computadors (OB): 15,00 crèdits
Sistemes d'informació (OB): 14,00 crèdits
Sistemes operatius (OB): 5,00 crèdits
tercer curs
Programació (OB): 20,00 crèdits
Computadors (OB): 10,00 crèdits
Sistemes d'informació (OB): 10,00 crèdits
Sistemes operatius (OB): 5,00 crèdits
Xarxes (OB): 10,00 crèdits
Legislació (OB): 5,00 crèdits
quart curs
Optatives (OP): 45,00 crèdits
Projecte fi de grau (TFG): 15,00 crèdits
Veure més

Durada

240 ECTS

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Enginyeria informàtica

També et recomanem aquests cursos

Grau en Enginyeria informàtica