Grau d'Enginyeria Informàtica (Menció d'Enginyeria de Computadors) i Grau d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

1046 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Escola d'Enginyeria (UAB)
Grau d'Enginyeria Informàtica (Menció d'Enginyeria de Computadors) i Grau d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
327 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

La vertiginosa evolució tecnològica i l'avanç de la globalització han fet que les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) estiguin presents cada cop més en totes les activitats del món professional. La fusió de conceptes com informàtica, Internet i telecomunicacions és una realitat que provoca la necessitat de professionals que puguin conèixer i treballar en aquestes tres branques. És per aquesta realitat que oferim una doble titulació en què, de manera integrada i amb una durada de cinc anys, l'estudiant aconsegueix dos títols de grau amb una gran demanda en el temps actuals.
L'estudiant que cursi la doble titulació d'Enginyeria Informàtica (Menció d'Enginyeria de Computadors) + Enginyeria Electrònica de Telecomunicació adquirirà tant els coneixements de les matèries respectives de cada grau com també una formació interdisciplinària que l'ajudarà a enfrontar-se amb èxit als reptes professionals i a aconseguir una versatilitat que serà un valor afegit respecte a la resta de professionals del sector.
Amb els estudis d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació formem professionals capaços de dissenyar, implementar i gestionar els sistemes encarregats de transmetre i rebre qualsevol tipus d'informació, tant mitjançant la radiació d'ones electromagnètiques com mitjançant la conducció de polsos de llum per fibra òptica o l'emissió d'ones acústiques. A més a més, els estudis d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació habiliten per a l'exercici de la professió regulada d'enginyer de telecomunicació, en totes les variants.
Amb el grau d'Enginyeria Informàtica formem professionals amb capacitat per analitzar, dissenyar, desenvolupar i implantar sistemes informàtics per a diversos entorns i situacions, adaptant-se als canvis i a les innovacions tecnològiques. En la menció concreta d'Enginyeria de Computadors, l'estudiant s'especialitza per a participar en el disseny de computadors i dispositius digitals que integren maquinari, programari i comunicacions, sempre amb la perspectiva d'aprofitar recursos i optimitzar el rendiment.
La sinergia entre la informàtica i les telecomunicacions és un valor afegit que atorga al professional que cursi aquesta doble titulació una visió interdisciplinària molt atractiva per a la indústria del sector de les TIC.

Temari

Assignatures de formació bàsica i obligatòries
1r curs
1r semestre

- Àlgebra
- Fonaments d'Informàtica
- Teoria de Circuits i Electrònica
- Fonaments d'Enginyeria
- Càlcul
2n semestre
- Estadística
- Metodologia de la Programació
- Matemàtica Discreta
- Física Bàsica

2n curs
1r semestre

- Sistemes Digitals i Llenguatges de Descripció del Hardware
- Sistemes Operatius
- Laboratori de Programació
- Bases de Dades
2n semestre
- Fonaments de Senyals i Sistemes
- Informació i Seguretat
- Xarxes
- Arquitectura de Computadors i Perifèrics
- Enginyeria del Programari
- Organització i Gestió d'Empreses

3r curs
1r semestre

- Components i Circuits Electrònics
- Radiació i Ones Guiades
- Fonaments de Xarxes
- Senyals i Sistemes Discrets
- Tecnologies de Desenvolupament per a Internet i Web
2n semestre
- Fonaments de Comunicacions
- Electrònica Analògica
- Arquitectura de Computadors
- Tecnologies Avançades d'Internet
- Intel·ligència Artificial

4t curs
1r semestre

- Gestió i Administració de Xarxes
- Electrònica de Transmissors i Receptors
- Arquitectures Avançades
- Sistemes Distribuïts
- Sistemes Emprotados
2n semestre
- Computació d'Altes Prestacions
- Microprocessadors i Perifèrics
- Integració Hardware / Software
- Prototip de Sistemes Encastats
- Enginyeria de Radiofreqüència i microones
- Circuits Electrònics de Potència

5è curs
- Treball de Final de Grau
- Treball de Final de Grau
1r semestre
- Instrumentació I
- Control de sistemes
- Gestió de Projectes i Legislació
2n semestre
- Instrumentació II
- Ètica per a l'Enginyeria
- Legislació

assignatures optatives
5è curs:

S'han d'escollir 12 crèdits d'entre les assignatures optatives de qualsevol dels dos graus.

Destinataris

Les característiques que es recomana que tingui l'estudiant que té interès a fer aquests estudis són: 
  • Bona base de matemàtiques (que caldria haver cursat en els estudis previs).
  • Capacitat d'abstracció, raonament lògic i sentit de l'organització.
  • Interès pels avenços científics i tecnològics (ganes d'innovar).
  • Facilitat per treballar en un equip multidisciplinari, imaginació, curiositat i creativitat.
  • Capacitat d'adaptar-se a les noves situacions, mètodes i tecnologies.
Cal tenir una base sòlida de matemàtiques, física i electrotècnia. Es recomana haver cursat aquestes matèries en els estudis previs i tenir un bon nivell d'anglès.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Català / castellà i, en algunes assignatures optatives, anglès.

Durada

5 anys

Titulació obtinguda

graduat / da en Enginyeria Informàtica, Menció en Enginyeria de Computadors i graduat / da en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Pràctiques

Pràctiques optatives a quart curs. Possibilitat de realitzar el Treball de fi de Grau en una empresa. Pràctiques en laboratoris específics i aules d'informàtica distribuïdes en els 4 cursos

Perspectives laborals

Hi ha una gran demanda d'aquest tipus de graduats en el sector de les TIC, així com en altres sectors d'activitats que fan ús d'aquestes tecnologies. Les sortides professionals són molt àmplies i les perspectives de futur apunten que la demanda anirà en augment. Els sectors principals d'ocupació són: Direcció de projectes de TIC i instal·lacions informàtiques. Disseny i administració de sistemes informàtics, de comunicacions i xarxes d'ordinadors complexos. Desenvolupament d'aplicacions informàtiques per a diferents sectors, entorns i tecnologies (web, mòbil...). Disseny de computadors i dispositius digitals que integren maquinari, programari i comunicacions (dispositius mòbils, domòtica, robots o sistemes de processament d'imatge). Disseny i optimització d'aplicacions d'altes prestacions (des de jocs fins a còmput científic). Enginyeria de sistemes de comunicació per satèl·lit i de comunicacions mòbils. Enginyeria de radiofreqüència. Enginyeria de comunicació de dades.

Preu

Consulteu el preu
Preu per crèdit: 39,53 euros.

Avantatges del curs

La UAB és la millor universitat de l'Estat espanyol i la 146a millor del món, segons el Times Higher Education World University Ranking.

Horari

Complet (matí i tarda)
Grau d'Enginyeria Informàtica (Menció d'Enginyeria de Computadors) i Grau d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
Escola d'Enginyeria (UAB)
Campus i seus: Escola d'Enginyeria (UAB)
Escola d'Enginyeria (UAB)
Edifici Q. Escola d'Enginyeria. C/ de les Sitges, s/n 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Sol·licita informació
X