Grau en Gestió Turística i Hotelera

Grau
Oficial / homologat
Presencial
4 anys
entre 5000 € i 10000 €

Descripció

El Grau en Gestió Turística i Hotelera és un programa de quatre anys i 240 ECTS adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior que forma als futurs directius de la indústria del turisme i la hotelería.
Per a respondre a les demandes del sector turístic i hoteler, i facilitar l'adaptació de l'estudiant a la seva ràpida evolució i als constants canvis de la situació actual, el programa combina el desenvolupament de les competències en gestió i direcció d'empreses amb el desenvolupament de les competències relacionades amb l'hospitalitat, necessàries per a oferir un servei excel·lent als clients.
HTSI fomenta el contacte constant amb la indústria turística i hotelera internacional des del primer dia, a través de la presència de professionals a l'aula i de períodes de formació en empreses de prestigi. A més, promou la internacionalització dels estudiants, impartint els dos últims cursos del grau únicament en anglès, a través d'intercanvis universitaris tant d'estudiants com de professors ja que l'estímul de la mobilitat dels universitaris és un dels pilars fonamentals del programa.
El seu principal objectiu és la formació científica, social i humana de persones competents professionalment i conscients de la seva responsabilitat com a professionals del sector, perquè contribueixin a un desenvolupament humanitzat del turisme i la hotelería, en un context de diàleg intercultural.
El Grau en Gestió Turística i Hotelera se sustenta sobre 3 grans eixos:
 • Rigor acadèmic: uns estudis amb una sòlida formació de base teòrica i pràctica que permeten iniciar una trajectòria professional oberta a la formació contínua i a les noves demandes del sector turístic i hoteler.
 • Internacionalització de l'estudiant: un programa obert al món que posa l'accent en l'estudi de llengües estrangeres, en l'intercanvi amb universitats internacionals i en el contacte amb la indústria turística i hotelera mundial.
 • Construcció del futur professional: l'alumne comença a treballar la seva inserció laboral des del primer dia, mitjançant una estreta col·laboració entre la universitat i l'empresa.

Temari

PRIMER CURS

Economia (6 ECTS)
Comunicació (6 ECTS)
Geografia (6 ECTS)
Filosofia Social (3 ECTS)
Recursos i productes turístics i hotelers. Mercats turístics (4 ECTS)
Anglès (6 ECTS)
Alemany o francès (6 ECTS)
Recursos i productes turístics i hotelers. Tipologíes turístiques (3 ECTS)
Comptabilitat (6 ECTS)
Economia de l'empresa (6 ECTS)
Service Encounters in Tourism & Hospitality (4 ECTS)
Sistemes d'informació i TIC en empreseas turístiques i hotelereas (4 ECTS)

SEGON CURS

Comptabilitat II (6 ECTS)
Direcció de marketing (6 ECTS)
Direcció de recursos humanos (6 ECTS)
Entorn turístic i hoteler II. Antropologia i sociologia del turisme (4 ECTS)
Sistemes d'Informació i TIC en empreses turístiques i hoteleres. Travel 2.0 (3 ECTS)
Anglès (6 ECTS)
Francès o alemany (6 ECTS)
Dret administratiu i turístic (6 ECTS)
Estadística (6 ECTS)
Recursos i productes turístics i hotelers. Sectors (3 ECTS)
Sistemes d'Informació i TIC en empreseas turístiques i hoteleres. E-distribució (3 ECTS)
Professional Skills for Tourism and Hospitality (4 ECTS)
Anglès (6 ECTS)
Francès o alemany (3 ECTS)


TERCER CURS

Business Policies and Strategic Management in T&H (4 ECTS)
Financial Management in Tourism and Hospitality (3 ECTS)
Personnel Policies in Tourism & Hospitality (3 ECTS)
Diversity Management in Tourism & Hospitality (3 ECTS)
Operational Marketing in Tourism & Hospitality (3 ECTS)
Degree Thesis. Research Skills and Methods (4 ECTS)
Advanced Operations. Hotel Management (4 ECTS)
Academic English (3 ECTS)
Francès o Alemany (3 ECTS)
Professional Skills for Tourism & Hospitality. Formació en l'empresa (30 ECTS)


QUART CURS

Degree Thesis. Thesis Writing and Defense (6 ECS)
Business strategies and CSR in Tourism and Hospitality (3 ECS)
Organizational Behaviour and Organization Development in Tourism and Hospitality (6 ECS)
Innovation and Entrepreneurship in Tourism and Hospitality (3 ECTS)
Events and PR Management (4 ECTS)
Destination Management (4 ECTS)
International Hospitality Management (4 ECTS)

Intensification tracks (30 ECS)
 • International Internship
 • Culinary Arts
 • Tourism Planning
 • Heritage and Culture
 • Responsible Tourism
 • Business Plan & Consultancy

Requisits

 • Haver superat els estudis de COU o Batxillerat i les proves d'accés a la universitat (PAAU).
 • Haver superat un cicle formatiu de grau superior.
 • Disposar d'un títol universitari homologat Haver superat la prova d'accés per a majors de 25 anys.

Prova d'accés

La prova d'admissió consta d'un English Placement Test, una prova de cultura general i una entrevista personal.

Idiomes en els quals s'imparteix

El Grau en Gestió Turística i Hotelera és un programa bilingue ja que més del 40% dels ECTS s'imparteixen en anglès.

Durada

El Grau en Gestió Turística i Hotelera és un programa universitari de 240 ECTS (4 anys)

Titulació obtinguda

Graduat/da en Gestió Turística i Hotelera per la Universitat Ramon Llull

Pràctiques

Els estudiants realitzen un període de formació en empreses obligatori (de 4 a 6 mesos), ampliable a un segon període de formació en empreses internacionals.

Perspectives laborals

Una vegada acabats els estudis, els graduats en Gestió Turística i Hotelera estan capacitats per: Gestionar i dirigir organitzacions o empreses, públiques o privades, relacionades amb el sector turístic, hoteler, recreatiu i de l'oci. Dirigir o assessorar organitzacions turístiques i hoteleres tan en l'àmbit global de la organització com en qualsevol de les seves àrees funcionals.

Borsa de treball

El Career Development Office posa en contacte les demandes del sector amb el col·lectiu d'estudiants i d'Antics Alumnes de TSI, gestionant les possibilitats de contractació i inserció laboral.

Professorat

TSI-Turismo Sant Ignasi compta amb un claustre de professors internacional de prestigi que assegura l'excel·lència en la formació en turisme i hoteleria. Els professors de TSI tenen una àmplia experiència en la docència universitària, així com un contacte directe amb la industria turística i hotelera, per la qual cosa són el pilar bàsic i la clau d'èxit de la formació dels estudiants del centre. Amb metodologies diverses, cada professor aprofundeix en el camp en el qual és expert i dota a l'estudiant de les competències necessàries per assegurar-li una inserció laboral efectiva i satisfactòria. El professorat de TSI s'estructura en diversos mòduls de coneixement: Fonaments de Ciències Socials, Fonaments d'Empresa, Fonaments de Tourism & Hospitality Management, International Tourism & Hospitality Management, Idiomes i Entorn Professional.
Grau en Gestió Turística i Hotelera
HTSI-URL
Campus i seus: HTSI-URL
HTSI-URL
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
Cursos més populars
X