Grau en Publicitat i Relacions Públiques

1078 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Escola Universitària de Turisme Universitat de Girona
Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Girona
4 anys
Consulteu el preu

Descripció

Els estudis de Grau en Publicitat i Relacions Públiques es proposen formar professionals que mostrin la seva expertesa, d'una banda, en el disseny i la gestió publicitària i, de l'altra, en el desenvolupament d'estratègies de relacions públiques.
Per assolir aquests dos grans objectius, el pla d'estudis dóna prioritat a la formació en habilitats comunicatives, en especial les referents a la comunicació estratègica, a les capacitats de gestionar i liderar equips de treball, al domini de les eines bàsiques de la comunicació verbal i de les noves tecnologies aplicades a la realització audiovisual i a la creació de productes multimèdia.
Per tant, el desplegament dels estudis segueix un model pràctic d'intervenció didàctica, coherent amb la tipologia de competències seleccionada, unes competències que, per assolir-les, requereixen posar l'estudiant en situacions reals d'aprenentatge, a través de simulacions, anàlisis de casos i jocs de rol.

Temari

Primer curs
 • Fonaments de la comunicació
 • Fonaments i història de la comunicació
 • Teoria de la Comunicació
 • Expressió gràfica i producció audiovisual
 • Tècniques de producció audiovisual I
 • Introducció i tècnica del disseny gràfic
 • Ciències socials aplicades a la publicitat i les relacions públiques
 • Dret i comunicació
 • Ètica en la publicitat i les Relacions Públiques
 • Fonaments del Màrqueting
 • Llenguatge i narrativa audiovisual
 • Expressió escrita i tècniques de comunicació oral
 • Relacions públiques
 • Fonaments de les Relacions Públiques
 • Publicitat
 • Fonaments de la Publicitat
Segon curs
 • Expressió gràfica i producció audiovisual
 • Expressió gràfica aplicada a la Publicitat i les Relacions Públiques
 • Tècniques de producció audiovisual II
 • Teoria de la imatge
 • Llenguatge i narrativa audiovisual
 • Narrativa i guió audiovisual
 • Escriptures i llenguatges audiovisuals
 • Relacions públiques
 • Organització d'esdeveniments
 • Gestió de la imatge corporativa i casos de Relacions Públiques
 • Publicitat
 • Processos i tècniques creatives publicitàries
 • Estructura de la publicitat
 • Comunicació digital
 • Màrqueting en l'era digital
 • Documentació i gestió de dades
 • Identitat digital i desenvolupament d'entorns virtuals
Tercer curs
 • Fonaments de la comunicació
 • Mètodes de recerca en comunicació
 • Ciències socials aplicades a la publicitat i les RR. PP.
 • Consum i publicitat
 • Màrqueting estratègic i operatiu
 • Relacions públiques
 • Comunicació interna i externa
 • Planificació estratègica de les Relacions Públiques
 • Protocol
 • Publicitat
 • Creativitat
 • Innovació publicitària
 • Estructura i planificació de mitjans
 • Comunicació digital
 • Tendències de l'audiovisual contemporani
 • Expressió gràfica i producció audiovisual
 • Tècniques de producció audiovisual III
 • Optatives
Quart curs
 • Publicitat
 • Estratègies de creació de marca i de campanya
 • Comunicació digital
 • Mitjà social i RP 2.0
 • Optatives
  • Pràctiques addicionals
  • Màrqueting polític
  • Gènere i publicitat
  • Fotografia publicitària
  • Gestió de crisi
  • Direcció d'art
  • Campanya transmèdia. Taller de realització de Publicitat
  • Taller de vide
  • Creació d'un "book"
  • Seminari de comunicació en anglès
  • Emprenedoria i creació d'empreses
  • Direcció de comptes
  • Estètica i art en la Publicitat
  • Seminari de Publicitat
  • Seminari de Relacions Públiques
  • Comunity manager
  • Objectes i entorns 3D
  • Taller Mindfulness
  • Branded Content
  • City Brànding
  • Relacions Públiques en organitzacions no lucratives
  • Tècniques de relació amb els mitjos
  • Grups de comunicació
  • Disseny d'una campanya electoral
  • Responsabilitat social corporativa RSC
  • Taller de publicitat en línia
  • Comunicació institucional
  • Taller d'esdeveniments i congressos
  • Creació d'una campanya publicitària. Seminari
  • Estudis d'audiència i recepció
  • Bases jurídiques per a publicistes
  • Pràctica restaurativa
  • Anàlisis dels mitjans de comunicació
  • Comunicació persuasiva
  • Tècnica i casos de Relacions Públiques
  • Lobbysmo
  • Nous dispositius i internet de les coses
  • Comunicació local en l'era global
  • Estructura de la Publicitat en advergaming
  • Taller d'estadística
  • Podcasting
  • Màrqueting social
  • Planificació estratègica de mitjans
  • Opinió pública
  • Seminari de Comunicació
  • Gèneres periodístics i mitjans
  • Comunicació i educació
  • Mitjana literacy
  • Turisme de negocis i esdeveniments
  • Promoció de destinacions turístiques
  • Dret en els mitjans de comunicació
  • Seminari de comunicació en quarta llengua
  • Economia de l'empresa
  • Relacions institucionals
  • Taller de ràdio
 • Treball de fi de grau
 • Pràctiques

Requisits

 • Batxillerat. Accés: proves d'accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: ciències socials i jurídiques
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l'experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d'apte a l'entrevista
 • Més grans de 45 anys. Prova d'accés superada i resultat d'apte a l'entrevista

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

Modalitat: Presencial. El pla d'estudis s'estructura en mòduls, no pas en assignatures. Això et permetrà tenir una visió clara dels diferents àmbits de la professió i evitar les repeticions de continguts dels plans d'estudis amb moltes assignatures. A més, amb l'estructura modular assoliràs les competències suficients i necessàries per poder incorporar-te al món laboral amb garanties.

Objectius

Quan acabis els estudis, has d'haver assolit els objectius següents:

 • Adquirir un corpus teòric de la publicitat i de les relacions públiques.
 • Dominar les eines del disseny gràfic i de la realització audiovisual i multimèdia.
 • Conèixer l'estructura dels mitjans i suports publicitaris.
 • Utilitzar la comunicació estratègica i persuasiva.
 • Discriminar entre els diversos recursos retòrics per a l'argumentació.
 • Protegir l'ètica i la deontologia en les actuacions professionals, així com l'ordenament jurídic, tant de l'àmbit de la publicitat com de les relacions públiques.
 • Participar i treballar en equips de treball, tot respectant el rol assignat en cada situació.
 • Actuar amb principis d'igualtat de gènere, de sostenibilitat i de protecció del medi ambient.
 • Realitzar un producte audiovisual amb finalitat promocional o propagandística, sent conscient dels efectes socials que té.
 • Dissenyar i aplicar estratègies de relacions institucionals.

Titulació obtinguda

Graduat/ada en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat de Girona

Perspectives laborals

Com a professionals de la publicitat: Creació publicitària. Desenvolupament artístic i creatiu de peces publicitàries: anuncis, falques radiofòniques, espots... Planificació de mitjans. Selecció dels mitjans de comunicació social online i offline on apareixeran els anuncis. Comptes. Relació amb els clients (assessorament i planificació de campanyes, execució i seguiment). Com a professionals de les relacions públiques: Assessorament a empreses sobre temes d'imat­ge pública i reputació. Direcció de comunicació d'empreses i institucions públiques i privades. Gabinets de premsa. Execució i avaluació de campanyes i accions. Convencions, congressos, publicacions, organització d'esdeveniments, actes protocol·laris.

Promocions

 • Proves d'accés a la universitat (PAU). Accés: fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Cicles formatius de graus superior (CFGS). Accés: mitjana del CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent: Ciències Socials i Jurídiques (proves d'accés realitzades a les universitats públiques catalanes i a la Universitat de Vic).
 • Més grans de 45 anys. Prova d'accés superada i amb resultat d'apte a l'entrevista.
 • I altres tipus d'accés especials reconeguts per la normativa vigent.
Com a professionals de la publicitat:
 • Creació publicitària. Desenvolupament artístic i creatiu de peces publicitàries: anuncis, falques radiofòniques, espots...
 • Planificació de mitjans. Selecció dels mitjans de comunicació social on apareixeran els anuncis.
 • Comptes. Relació amb els clients (assessorament i planificació de campanyes, execució i seguiment).

Com a professionals de les relacions públiques:

 • Assessorament a empreses sobre temes d'imat­ge pública i reputació.
 • Direcció de comunicació d'empreses i institucions públiques i privades.
 • Gabinets de premsa.
 • Execució i avaluació de campanyes i accions. Convencions, congressos, publicacions, organització d'esdeveniments, actes protocol·laris.

Tipus d'avaluació

Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)

Lloc on s'imparteix el curs

Universitat de Girona. Facultat de Turisme.
Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Escola Universitària de Turisme Universitat de Girona
Campus i seus: Escola Universitària de Turisme Universitat de Girona
Escola Universitària de Turisme Universitat de Girona
Edifici Sant Domènec Pl. Ferrater Mora, 1 17071 Girona
Sol·licita informació
X