Màster en Data Management i Innovació Tecnològica

Màster
On-line
12 mesos
6500 €

Descripció

En els últims anys, la millora de l'eficiència empresarial té una relació directa amb la gestió de grans volums de dades a una major velocitat. Per aconseguir-ho serà necessari, entre altres coses, fer evolucionar els sistemes tecnològics d'una organització.

Temari

 • La gestió de la tecnologia en l'empresa
 • Gestió tecnològica vs gestió empresarial
 • La tecnologia al servei de l'estratègia empresarial
 • Models de negoci
 • Planificació i gestió de sistemes
 • estratègia TI
 • Màster en Data Management i Innovació Tecnològica
 • Introducció a l'Enginyeria del Software
 • Capacitats organitzatives per innovar en sistemes
 • El curs innovador de la tecnologia i la seva repercussió en l'empresa
 • Bases de Dades
 • Màster Data. Casos d'èxit en el sector bancari i les telecomunicacions
 • Introducció al Big Data
 • Què és el Big Data?
 • principals reptes
 • Estat actual del problema
 • perspectives
 • Arquitectura de sistemes i tecnologia per a Big Data
 • SOA. Arquitectura Orientada a Serveis
 • BDAF, Big Data Architecture Framework
 • Sistemes d'emmagatzematge i capacitat de procés de dades
 • Funcions de memòria àmplia assequibles
 • Tecnologies específicament dissenyades per a grans volums de dades
 • Processament paral·lel, clustering, MPP, virtualització
 • Cloud computing i altres sistemes d'assignació de recursos flexibles
 • Business Intelligence & Business Analytics orientat al Big Data
 • Business Intelligence i Business Analytics
 • La seva presència i repercussió en les diferents àrees de negoci empresarial
 • L'evolució dels models de negoci
 • Claus de la BI i la BA a l'entorn de Big Data
 • Gestió avançada de clients
 • social CRM
 • Mobile CRM
 • Visió integral del Client
 • Analítiques en Mitjans Socials
 • Anàlisi de Sentiment
 • Location Based Systems
 • indoor Positioning
 • Selecció i avaluació de rendiment de sistemes informàtics
 • Software as a Service (SaaS)
 • Cloud computing, tecnologies al núvol
 • Fonaments bàsics de xarxes de comunicacions
 • Models de programació d'altes prestacions
 • Plataformes HW per a sistemes distribuïts
 • Xarxes socials i sistemes de temps real
 • Regulacions en el món sobre la gestió de dades
 • La contractació electrònica
 • La protecció de dades
 • La responsabilitat dels prestadors de serveis
 • Regulacions internacionals pel que fa a la gestió d'informació
 • Jurisdiccions i activitat internacional
 • Gestió de projectes d'innovació tecnològica
 • Abast del projecte d'innovació tecnològica
 • pressupost
 • Contractes i adquisicions
 • Formació d'usuaris
 • Avaluació del projecte d'innovació tecnològica
 • Gestió de la innovació i el canvi organitzacional a partir del Big Data
 • Intel·ligència de negoci
 • Noves oportunitats sorgides del paradigma Web 2.0 vs web 3.0 com a entorn per a l'expansió del negoci
 • Eines per a avaluació de resultats

Destinataris

Aquest Màster ofereix als directius i professionals les claus per a la gestió dels sistemes d'informació d'una organització, fent especial atenció a l'entorn del Data Management, i més concretament als Big Data.

Requisits

Per accedir al programa és necessari disposar de titulació universitària i experiència professional. Es valora especialment l'experiència professional perquè és important compartir coneixement a partir de les aportacions que cada participant realitza, des de la formació i responsabilitat professional, a la situació que planteja el professor. En cas de no disposar d'algun dels requisits esmentats, l'accés al programa serà valorat per la Direcció del Programa.

Durada

Dedicació: Equivalent a 60 crèdits ECTS. Convocatòria: novembre 2018.

Objectius

 • Conèixer què és el Data Management i el Big Data, el seu impacte en les organitzacions i els beneficis que pot aportar la seva adopció
 • Identificar les oportunitats de la Gestió Estratègica de la Informació se amb les arquitectures programari disponibles al mercat
 • Gestionar correctament les implicacions legals de l'ús de les dades (privacitat, seguretat i protecció de dades)
 • Entendre com es porta a terme un projecte de Big Data Conèixer tècniques sofisticades del tractament de dades: anàlisi en temps real, MPP (Massively Parallel Processing), models predictius, analítiques en Web, Xarxes Socials, Social CRM.

Titulació obtinguda

Les persones que superin l'avaluació del programa i compleixin els requisits acadèmics establerts per la UB, obtindran el títol UB (Universitat de Barcelona). A més, totes les persones que superin l'avaluació obtindran la titulació d'EAE Business School.

Promocions

Pla de finançament disponible.
Màster en Data Management i Innovació Tecnològica
OBS Business School
Campus i seus: OBS Business School
Online Business School
Av. de Josep Tarradellas i Joan, 171, 175 08901 L'Hospitalet de Llogregat (Barcelona)
Cursos més populars
X