Màster en Direcció de producció i millora en processos industrials

1123 Persones estan visitant aquest curs
Preu 6.500 €
Sol·licita informació
OBS Business School
Màster en Direcció de producció i millora en processos industrials
Sol·licita informació
Màster
On-line
12 mesos
Preu 6.500 €

Descripció

En empreses industrials, la direcció de producció és una posició clau la bona gestió dels impacta directament en els resultats de l'empresa i, per tant, és un factor crític d'èxit en la consecució d'avantatges competitius gràcies a la innovació contínua en els processos industrials.
El Màster en Direcció de Producció i Millora en Processos Industrials posa especial atenció en la planificació dels recursos, la definició d'una bona estratègia industrial i en la innovació de producte i processos productius. A més, al llarg del programa s'estudiaran les diverses formes de gestionar el canvi a través de projectes posant l'accent especial, en el seguiment i control de la producció i el desenvolupament competencial directiu.

Temari

El programa es divideix en 10 mòduls i la realització d'un Projecte Final. Els mòduls són:
Estratègia Industrial i Lean Manufacturing
 • Estratègia operacional.
 • Definició quadre de comandament operacional.
 • Introducció al Lean Manufacturing.
 • Fàbrica visual & 5S.
Quick Response Manufacturing
 • Introducció al Quick Response Manufacturing.
 • Sistemes organitzatius àgils.
 • Mapes de temps (Manufacturing Critical Path Time).
 • Mapes de valor (Value Stream Map).
Supply Chain Management
 • L'efecte fuet i sistema de gestió d'inventaris ABC / XYZ.
 • Colls d'ampolla i posicionament estratègic d'inventari amb DDMRP.
 • Càlcul de buffers DDMRP i estratègies de compres.
 • La cadena de subministrament adequada, Cadena Àgil VS Cadena Lean.
Gestió de la Qualitat a la planta productiva
 • Total Quality Management a la PIME.
 • Desplegament de la funció de qualitat (QFD) i Planificació avançada de la Qualitat.
 • Sistema APQP.
 • Control i anàlisi del procés (SPC, pre-controls, auditories, etc.).
 • Millora de processos mitjançant mètode Lean Six Sigma. Mètodes de resolució de problemes (8D, 5WHY, etc.).
Innovació i Enginyeria de Producte
 • Disseny i desenvolupament de nous productes. Enginyeria concurrent vs AGILE.
 • Concept to customer.
 • Anàlisi de valor. Disseny de desenvolupament de producte. Cicle vida. Anàlisi funcional.
 • Diagrama FAST.
 • Innovació de producte mitjançant Design Thinking i User-driven Innovation.
Gestió de projectes
 • Introducció a la gestió de projectes. Metodologies: PMBOK.
 • PRINCE2. Àgils. ISO 21500.
 • Cadena crítica Goldrath.
 • Mètode Montecarlo.
 • Open Project.
Programació i control de la producció
 • Introducció a la Programació i Control de la Producció.
 • Sistemes Push & Pull. Sistemes Pull amb Kanban, ConWIP i POLCA
 • Sistemes de planificació de la producció. Anivellat de la Producció Heijunka.
 • Sistema T.O.C. Sistemes Lean: SMED, Takt-time.
 • Mètodes de Mesura del Temps, MTM. Sistemes de Control de la Producció:
 • ANDON, MES, SCADA i Business Intelligence - BI.
 • TPM-Manteniment Productiu Total. Els 8 pilars del TPM. OEE i anàlisi de KPI.
Finances aplicades a les operacions industrials
 • Introducció als estats financers. Conceptes principals de l'anàlisi de balanç.
 • Ràtios per a la presa de decisions.
 • Avaluació i rendibilitat de les inversions. Criteris per avaluar un projecte.
 • Tècniques i mètodes d'avaluació d'inversions.
 • Tipus i sistemes d'imputació de costos. Mètodes convencionals i nous paradigmes.
Nous sistemes organitzatius i gestió d'equips
 • Empresa: valors, sistemes organitzatius i interculturalitat.
 • Nous sistemes de gestió.
 • Competències directives. Gestió d'equips.
 • Oportunitats i reptes de futur en la gestió de persones.
Direcció i presa de decisions en Operacions en entorns globalitzats i multiculturals
 • Direcció Industrial i Operacional. Metodologia del Cas.
 • Relació amb la propietat i els treballadors. Estratègia Empresarial.
 • Expatriació.
 • Referències Logístiques: Importacions / Exportacions. Incoterms
 • Avaluació de costos sota la perspectiva operacional. Compte d'Explotació,
 • Balanç Patrimonial i Flux de Caixa
Projecte final
El projecte fi de Màster ha de ser un pla real de millora parcial o total d'alguna àrea de les Operacions d'una empresa real. La millora pot centrar-se exclusivament en els processos o afectar les persones, organització, estratègia, etc. El projecte ha d'incloure una fase d'anàlisi, una fase d'implantació teòrica i una d'implantació real si és possible (parcial o total)

Destinataris

El Màster en Direcció de Producció i Millora en Processos Industrials es dirigeix a directius i professionals que aspirin a desenvolupar la seva carrera professional dins dels processos de producció en entorns industrials amb l'aportació d'una visió innovadora i eficient, o millorar les seves capacitats en aquest àmbit. 

Requisits

Per accedir al programa és necessari disposar de titulació universitària i experiència professional. Es valora especialment l'experiència professional perquè és important compartir coneixement a partir de les aportacions que cada participant realitza, des de la formació i responsabilitat professional, a la situació que planteja el professor. En cas de no disposar d'algun dels requisits esmentats, l'accés al programa serà valorat per la Direcció del Programa.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

Dedicació: Equivalent a 60 crèdits ECTS. Convocatòria: novembre 2018.

Objectius

Oferir una visió integral sobre la gestió industrial als nous entorns competitius, centrant-se en les claus de la direcció de producció. Desenvolupament competencial del director de producció per a ser capaç d'implantar les metodologies, a través de les eines més adequades. Convertir persones en "managers" i experts en la gestió dels processos productius. Dominar eines de presa de decisions per a una correcta optimització dels fluxos productius. Ser conscient de la importància de realitzar una gestió sostenible dels processos industrials. Saber com gestionar la producció de manera ètica i socialment responsable.

Titulació obtinguda

Les persones que superin l'avaluació del programa i compleixin els requisits acadèmics establerts per la UB, obtindran el títol UB (Universitat de Barcelona). A més, totes les persones que superin l'avaluació obtindran la titulació d'EAE Business School.

Perspectives laborals

Director d'Operacions. Director Industrial. Lean Manufacturing Manager. Responsable de Planta / Cap de Fàbrica. Direcció d'Enginyeria de Processos. Director d'Excel·lència Operativa. Responsable de millora contínua. Responsable de Lean Manufacturing. Responsable Kaizen. Responsable Supply Chain / Homologació proveïdors. Expert en Organització Industrial. Director en Gestió Industrial i Processos.

Promocions

Pla de finançament disponible.
Màster en Direcció de producció i millora en processos industrials
OBS Business School
Campus i seus: OBS Business School
Online Business School
Av. de Josep Tarradellas i Joan, 171, 175 08901 L'Hospitalet de Llogregat (Barcelona)
Sol·licita informació
X