Màster en Direcció i gestió de centres sanitaris

1070 Persones estan visitant aquest curs
Preu 6.500 €
Sol·licita informació
OBS Business School
Màster en Direcció i gestió de centres sanitaris
Sol·licita informació
Màster
On-line
60 crèdits
Preu 6.500 €

Descripció

Màster online en direcció d'empreses del sector salut.
Les empreses de salut, públiques i privades, requereixen habilitats de gestió que permetin l'optimització de l'ús dels recursos i l'efectivitat en els resultats clínics. Els professionals que tenen la responsabilitat de dirigir les institucions de salut i els serveis clínics, assistencials i no assistencials, pertanyen sovint al sector mèdic, però necessiten desenvolupar les seves competències en gestió per assolir els nivells d'efectivitat requerits.
D'altra banda, la contínua introducció de noves tecnologies i sistemes tant a nivell de gestió com en els mateixos serveis assistencials requereix una transformació dels paradigmes de gestió dels centres de salut.
En aquest escenari es fa necessària una formació de directius dels centres de salut que parteixi del coneixement profund de les característiques específiques de l'administració mèdica, amb una atenta mirada als canvis que s'han produït en les últimes dècades i les transformacions a què ens enfrontem en els anys vinents.
Els professionals de la gestió en el sector salut, per exercir les seves responsabilitats, han de disposar de la capacitació necessària i adequada a cada moment per exercir la seva funció. Aquesta capacitació s'adquireix mitjançant el coneixement dels instruments necessaris i de la seva aplicació en el context oportú. Els coneixements s'han d'adquirir d'aquells que l'enriqueixen afegint-li la seva experiència, com el professorat d'aquest Màster.
Aquests coneixements són agrupats en tres grans àrees genèriques:
 1. "Polítiques Sanitàries, Models i Sistemes Sanitaris", trasllada a l'alumne els coneixements necessaris per explicar la relació causa efecte que es dóna entre les decisions de política sanitària i els models sanitaris i sistema que són conseqüència d'aquestes. En aquesta àrea, els coneixements bàsics en Economia de la Salut són element indispensable per explicar la correlació entre la demanda sanitària, els recursos disponibles i la resposta donada d'acord amb les polítiques establertes i els models i sistemes subsegüents
 2. "Gestió de les organitzacions". Conegut el context en què es troba una organització sanitària prestadora de serveis, la segona àrea, aborda els coneixements necessaris per gestionar una organització sanitària de qualsevol tipus. Els recursos disponibles amb què materialitzarà els resultats esperats han de ser ordenats i utilitzats per maximitzar el resultat en benefici del receptor dels serveis.
 3. Coneguts els instruments bàsics de la gestió d'una organització sanitària, la tercera àrea concreta la seva aplicació en els diferents àmbits assistencials de l'atenció sanitària amb especial èmfasi en la gestió integrada d'aquests.

Temari

El pla d'estudis s'estructura en 10 mòduls o assignatures que donen cobertura a tots els processos i àrees de coneixement necessaris per a la direcció i gestió sanitària.
Aquestes assignatures s'estructuren en tres grans àrees que asseguren el desenvolupament d'habilitats directives, el coneixement de les claus de gestió i el seu encaix en l'entorn específic dels centres de salut.
El Pla d'estudis del Màster tanca amb treball final de màster que serveix com a activitat pràctica al voltant de la qual es consolida tot l'aprenentatge adquirit durant el mateix

Àrea de polítiques sanitàries, models i sistemes sanitaris
 • Determinants de salut: Salut en totes les polítiques.
 • Salut pública.
 • Economia de la salut.
 • Planificació sanitària.
 • Models i sistemes sanitaris.
Àrea de gestió de les organitzacions
 • Teoria de l'organització.
 • Govern de les organitzacions sanitàries.
 • Funció directiva i planificació estratègica.
 • Gestió dels recursos humans i el capital coneixement
 • Gestió dels recursos econòmics, financers i patrimonials.
 • Gestió dels serveis de suport.
 • Gestió de construcció i reformes d'equipaments sanitaris.
 • Sistemes d'informació i gestió de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Les polítiques de qualitat i l'avaluació dels resultats.
 • Ètica.
 • Gestió de la innovació i la investigació.
Àrea de gestió dels serveis assistencials i gestió clínica
 • La gestió clínica
 • L'atenció primària i comunitària. Primer nivell de resolució
 • L'atenció hospitalària especialitzada
 • L'eficiència en les organitzacions integrades
 • L'atenció sociosanitària
 • L'atenció integral i integrada entre línies i serveis
 • La gestió del medicament
 • L'atenció a la salut mental
TFM
El programa conflueix en la realització d'un projecte final relacionat amb la direcció de centres de salut. Podrà ser un projecte de millora, un projecte d'innovació o un projecte de gestió que aporti solucions a problemàtiques contrastades.

Destinataris

S'adreça a directius i professionals que aspirin a desenvolupar la seva carrera professional dins d'administració i direcció de centres de salut amb l'aportació d'una visió innovadora i eficient, o millorar les seves capacitats en aquest àmbit.
 • Professionals que estan ocupant responsabilitats de gestió en les organitzacions de salut i necessiten desenvolupar les seves competències i potenciar les seves habilitats.
 • Professionals la vocació és la gestió de les institucions de salut i necessiten complementar la seva formació professional amb els coneixements específics de gestió en el sector salut.
 • Professionals assistencials la carrera professional els portarà a assumir responsabilitats de gestió en els serveis clínics i institucions.
 • Professionals de la gestió en altres sectors amb expectatives de progressar en la seva carrera professional.
 • Professionals amb exercici professional en empreses relacionades amb el sector sanitari i que necessiten amplis coneixements de la seva estructura i funcionament.

Requisits

Aquestes són les etapes del procés d'admissió:
1. Condicions prèvies d'admissió
2. Sol·licitud d'admissió
3. Entrevista personal
4. Carta de motivació
5. Avaluació Comitè d'Admissions
6. Matriculació

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

En OBS Business School orientem la nostra metodologia al desenvolupament de competències, coneixements i habilitats. Promovem la comunicació flexible i immediata, incentivem la discussió efectiva, fomentem el treball en equip i facilitem la interacció entre tots els participants, siguin alumnes, professors o professionals convidats.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà

Durada

Duració: 10 mesos. Inici: novembre 2018.

Objectius

 • Comprendre els nous reptes als quals s'enfronta l'administració sanitària.
 • Analitzar els diferents agents que componen el sector sanitari i observar els canvis que s'estan produint en alguns dels sistemes de salut de referència.
 • Conèixer les claus de gestió empresarial aplicades a les característiques pròpies de les organitzacions sanitàries.
 • Dominar eines de presa de decisions per a una correcta optimització dels centres de Salut.
 • Gestionar per a la garantia de qualitat d'un servei efectiu i socialment responsable.

Titulació obtinguda

Les persones que superin l'avaluació del programa i compleixin els requisits acadèmics establerts per la UB, obtindran el títol UB (Universitat de Barcelona). Per poder obtenir la titulació de la UB cal disposar de Titulació Universitària de Grau (Enginyeria, Llicenciatura o Diplomatura). En cas de no disposar d'una titulació universitària de Grau, un cop superades les diferents avaluacions, s'obtindrà un diploma d'extensió universitària de la UB.

Promocions

OBS posa a disposició dels candidats seu programa de beques per tal de fomentar la formació contínua de professionals, emprenedors i directius. Per optar a una d'aquestes beques, que financen una part del programa, els candidats han d'estar admesos en aquest programa i complir amb els requisits especificats.
El Comitè d'Admissions i Beques valorarà l'adequació del perfil i la trajectòria professional dels candidats, les raons al·legades a la carta de sol·licitud de beca i les recomanacions professionals i acadèmiques del candidat.
Actualment, estan vigents les següents beques:
Beca OBS Experience
Objectiu: promoure la formació contínua de futurs professionals a través de la Metodologia Online OBS, la qual es troba registrada com a model propi de formació en línia.
Requisits: candidats sense experiència prèvia en models de formació online i que s'ajustin als requisits acadèmics i curriculars del programa del seu interès.
Beca Perfil Directiu
Objectiu: promoure les competències directives en aquells candidats que tinguin una experiència professional dilatada.
Requisits: beca accessible per a candidats amb més de 3 anys d'experiència professional en llocs de responsabilitat, que vulguin adquirir les habilitats i capacitats directives per fer un salt qualitatiu en la seva carrera professional.
Beca Online Business Management
Objectiu: promoure la generació d'empreses nascudes a Internet, així com la creació de nous models de negocis basats en la xarxa i la digitalització de negocis tradicionals que encara no operin a Internet.
Requisits: candidats que desitgin adquirir els coneixements i habilitats necessàries per emprendre a Internet i impulsar nous models de negoci digitals, sigui en la seva pròpia empresa o com a directiu.

Professorat

Boi Ruiz Jordi Mauri Antoni Trilla Antoni Andreu Ignasi Barrachina Francesc García Oriol Morera Vistòria Morón Jordi Nonell Julio Zarco José Soto

Tipus d'avaluació

Contribuir a un seguiment constant del programa. Assegurar l'aprenentatge i ús dels conceptes i procediments presentats. Valorar el grau d'assoliment dels objectius del programa.
Màster en Direcció i gestió de centres sanitaris
OBS Business School
Campus i seus: OBS Business School
Online Business School
Av. de Josep Tarradellas i Joan, 171, 175 08901 L'Hospitalet de Llogregat (Barcelona)
Sol·licita informació
X