Màster en Edició

1128 Persones estan visitant aquest curs
entre 5.000 € i 10.000 €
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
IDEC-Universitat Pompeu Fabra
Màster en Edició
Sol·licita informació
Màster
Presencial
Barcelona
60 crèdits
entre 5.000 € i 10.000 €

Descripció

El Màster en Edició representa una eina 100 % professionalitzadora i de reconegut prestigi internacional. Un recorregut profund per totes i cadascuna de les etapes de la cadena del llibre. Un coneixement pràctic i sòlid per l'accés a la indústria editorial o per la creació d'una empresa editorial pròpia.

Un programa que imparteix un equip docent excepcional, format pels professionals més destacats del sector: autors, editors, gestors editorials, agents, dissenyadors gràfics, crítics, periodistes culturals, llibreters, distribuïdors, community managers, financers, editors digitals i en nous suports.

Temari

Introducció
 • Introducció al sector editorial: el llibre entre negoci i cultura.
 • L'organigrama de l'empresa editorial.
 • La trajectòria del manuscrit o llibre d'encàrrec i el procés global d'edició: de l'autor al lector.
Propietat intel·lectual, negociació i contractació
 • Contractació i compra de drets.
  • El marc legal i els drets d'autor.
  • La llei de propietat intel·lectual.
  • La negociació dels drets d'autor.
  • La compra de drets: paràmetres i estratègies.
  • El contracte d'edició: redacció i funcionament.
  • Els drets subsidiaris (butxaca, traducció, club, e-book, online, adaptació cinematogràfica, etc.) i les diferents explotacions dels drets d'autor.
  • La gestió específica dels drets digitals.
 • Agents i venda de drets.
  • Les agències literàries: només intermediaris o també impulsos del sector?
  • L'agència com a empresa: funcionament i política empresarial.
  • La figura de l'agent: assessor, gestor, venedor.
  • El contracte d'agència.
  • El contracte editorial i els drets d'autor.
  • La venda de drets: negociació i estratègies.
  • Hi ha diferències culturals en la negociació?
  • Contractació de drets i mercat.
Línia editorial, criteris de selecció i programació
 • Criteris per a la creació d'una línia editorial.
  • El projecte editorial i les col·leccions.
  • El concepte de nínxol.
 • Fonts per al coneixement dels llibres en venda.
  • Butlletins editorials, fires del llibre, catàlegs, revistes professionals.
  • Els scouts.
  • La selecció dels llibres.
  • El negoci editorial i la rendibilitat: el llibre d'encàrrec, el best-seller.
 • Què i com llegeix un editor?
  • Criteris i pràctica de preselecció i lectura d'originals, lectura d'informes de scouts, gestió dels originals no sol·licitats.
  • El lector professional i els informes de lectura: de la valoració literària a la comercial.
  • La lectura professional aplicada a l'ajust d'un text.
 • Les línies editorials.
  • Edició literària, llibre infantil, d'assaig i cientificotècnic.
  • Facsímils i edició de bibliòfil.
  • Enciclopèdies.
  • L'edició de quiosc: col·leccionables.
  • L'instant book.
 • Els formats.
  • Rústica.
  • Cartoné.
  • Butxaca.
  • Gran format.
 • Les traduccions.
  • El traductor com a autor: relacions amb l'editorial.
 • La programació dels títols de la temporada.
  • Establiment del calendari editorial: criteris i eventualitats.
La gestió de la informació
 • Sistemes informàtics de gestió de la informació editorial.
 • Fluxos d'informació a clients.
 • Fluxos d'informació interns.
 • Utilitat d'internet (B2B, B2C).
 • Gestió editorial de les xarxes socials (Facebook i Twitter).
El mercat
 • La importància de l'espanyol com a mercat: Espanya,
 • Con Sud, Mèxic, Pacte Andí, EU; Brasil?
 • Diferències culturals.
 • Perspectives i escenaris per al futur.
 • Qui ofereix què i de quin origen?
 • Principals fluxos econòmics (de qui a qui).
 • El mercat editorial mundial en espanyol.
 • Els tres grans grups d'edició: llibreria, text i referència.
 • Presència internacional d'editorials independents.
 • Presència internacional de grans grups i principals editorials de l'Amèrica Llatina.
 • Estructura del mercat llatinoamericà.
 • Són cars els llibres espanyols a l'Amèrica Llatina?
 • Anàlisi del cost d'un llibre.
 • Control de canvis.
 • Mercat de divises.
 • Mitjans de pagament.
Producció editorial
 • Edició dels originals: de l'original de l'autor en paper o format digital al llibre imprès.
  • Criteris per a l'edició dels textos.
  • L'editing: significat i tècniques.
  • Ortotipografia.
  • La composició del text.
  • Les proves d'impremta. Primeres i segones proves, galerades, compaginades.
  • Tècniques de correcció.
  • La redacció de contracobertes i solapes: la venda del text.
 • Tipografia.
  • Terminologia bibliològica i tipogràfica.
  • El disseny tipogràfic.
  • La lletra: tipus i cossos.
  • La mesura dels cossos. La tipometria.
  • Disseny de la tripa. Proporcions.
 • Disseny gràfic.
  • Del llibre com a objecte estratègic.
  • El disseny de col·lecció i la imatge de marca del segell.
  • La coberta.
  • La maqueta.
  • Disseny gràfic per ordinador. Els programes QuarkXPress i InDesign.
  • L'edició fora de l'editorial: els oficis externs (lectura, correcció, producció, maquetació i altres tasques de freelance).
  • L'autoedició.
 • Producció.
  • El procés de producció en paper. La impressió directa (CTP).
  • Estructura i materials del llibre. L'"anatomia del llibre": matèries papereres, carta de colors, tripa, plecs, cobertes.
  • Càlcul de costos de producció.
  • Escandalls. Facturació.
  • La figura del cap de producció.
 • Tècniques d'impressió, enquadernació i manipulació.
  • Impressió tradicional (planxes i fotolits).
  • Impressió digital.
  • Càlculs de paper. Tiratges, minves i defectuosos.
  • Tipus d'enquadernació i acabats.
 • Tecnologies digitals de l'Edició.
  • L'edició multimèdia i l'edició print on demand.
  • L'edició electrònica. El llibre 2.0 i la tecnologia digital: PDF, llenguatges d'etiquetes (SGML, DTD, HTML, XML). El control digital de drets de la propietat intel·lectual (DRM). Google i edició.
  • Suports: tablets, audiobook (CD,MP3/iPod), PDA, Microsoft Reader, smartphones, apps, projecció virtual. L'e-book, La tecnologia de tinta electrònica (Amazon Kindle, Sony Reader).
  • Tecnologies audiovisuals al servei de la comunicació i la informació editorial.
Distribució i màrqueting
 • La distribució editorial.
  • Editors i distribuïdors.
  • Qüestions i procediments en logística.
 • El canal de distribució: llibreria, quiosc, grans superfícies, correu, crèdit, club, porta a porta, edicions especials (promocions en premsa i institucions).
 • El model Amazon i les lliberies digitals. El model Libranda i les plataformes digitals.
 • Entrades i devolucions.
  • Reposicions: distribuïdors i llibreters.
  • La rotació del llibre.
 • Costos.
  • La liquidació de vendes.
  • Facturació.
 • Stocks i emmagatzematge.
  • Saldos d'edició.
  • Logística.
 • El màrqueting editorial: funcionament i estratègies.
  • L'elecció d'una estratègia d'entrada i el pla de màrqueting: la relació entre l'editor, l'equip de màrqueting i el departament comercial en el llançament d'una novetat editorial.
  • El compte d'explotació.
  • Cascada versus llançament global.
  • El perill de l'efecte "cubell de les escombraries".
  • Política de preus.
  • Mitjans d'accés als mercats internacionals.
  • Publicitat.
El funcionament econòmic de l'empresa editorial. Finances per a no financers
 • Estats financers. Balanç i compte de resultats.
 • Plans de viabilitat i pressupostos.
 • Anàlisi de balanç. Estructura del balanç ideal i ràtios d'anàlisi patrimonial: solvència, endeutament i capitalització.
 • Anàlisi del compte de resultats: ingressos, despeses fixes i variables, resultats i repercussió en el preu del llibre. Capacitat de generació de cash-flow.
 • Anàlisi de la rendibilitat, autofinançament o creixement de la rendibilitat.
Promoció
 • La figura del cap de premsa i de l'editor de comunicació.
 • Publicitat i estratègies comercials i de comunicació.
 • El concepte de sinergia i les relacions editorial amb els mitjans.
 • Estratègies de promoció: de la faixa i els PLV (display) a les presentacions i rodes de premsa.
 • La crítica, els mitjans de comunicació i el sector editorial.
 • Relacions editor-director de suplement-crític.
 • El tractament d'un llibre als mitjans de comunicació:
 • màxim espai o millor crítica?
 • La prepublicació i el suplement dominical.

Destinataris

Als professionals de l'edició que volen sistematitzar i actualitzar els seus coneixements. Als joves professionals de l'edició que volen consolidar els seus coneixements. Als joves llicenciats o graduats que volen introduir-se en el sector editorial amb una sòlida base de coneixements.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

setembre 2015 - juliol 2016

Objectius

Formar professionals sòlids de l'edició. Desenvolupar la capacitat de crear línies editorials, seleccionar i encarregar originals, gestionar traduccions i dominar els processos d'edició, estratègies digitals, producció i difusió de continguts. Oferir coneixements detallats sobre el funcionament dels diversos mercats, mecanismes financers i màrqueting editorials. Fomentar la bona pràctica professional perquè el fair play és competitiu.

Titulació obtinguda

Màster en Edició, expedit per la Universitat Pompeu Fabra. Per obtenir la titulació corresponent és indispensable aprovar el projecte final, l'assistència regular a classe (que serà d'un mínim del 80%) i la superació dels exercicis pràctics i treballs obligatoris, les condicions de lliurament i elaboració dels quals marcaran, en cada cas, els professionals que els encarreguin.

Pràctiques

optatives

Promocions

 • Beques Talent: Sol·licita una de les nostres Beques Talent, atorgades específicament a estudiants de màster que tinguin una trajectòria acadèmica, professional o personal excepcional.
 • Ajuts d'altres organismes: Consulta la llista d'entitats i institucions externes a la UPF-IDEC que ofereixen ajuts econòmics a estudiants que vulguin matricular-se en màsters o postgraus.
 • Descomptes: Beneficia't dels nostres descomptes si ets antic alumne, pertanys a la comunitat UPF o treballes en una de les nostres institucions col·laboradores.
 • Prestecs bancaris: Informa't sobre els préstecs bancaris amb condicions avantatjoses que la UPF-IDEC ha acordat amb les principals entitats financeres.
Màster en Edició
IDEC-Universitat Pompeu Fabra
Campus i seus: IDEC-Universitat Pompeu Fabra
IDEC-Universitat Pompeu Fabra
Balmes, 132 08008 Barcelona
Sol·licita informació
X