Màster en Enginyeria Industrial

1107 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Màster en Enginyeria Industrial
Sol·licita informació
Màster
On-line | Distància
24 mesos
Consulteu el preu

Descripció

Un programa de referència que, a través d'una articulació acadèmica innovadora centrada en la investigació i desenvolupament tant del coneixement científic com de l'organització empresarial, és font de generació d'habilitats i solucions sostenibles per respondre a les necessitats i reptes de l'àmbit industrial.

Temari

Programa acadèmic:

1. Gestió i Direcció d'Operacions
2. Enginyeria de Processos Industrials
3. Gestió de la Qualitat: ISO 9001 i Auditoria
4. Prevenció de Riscos Laborals: OHSAS 18001
5. Gestió Ambiental: ISO 14001
6. Els sistemes de gestió integrada: qualitat, medi ambient i prevenció
7. Integració dels Sistemes de Gestió Empresarial
8. Planificació i Gestió de Projectes
9. Avaluació de Projectes
10. Tècniques de Direcció i Lideratge Organitzacional
11. Gestió Estratègica dels Recursos Humans
12. Resolució / Transformació de Conflictes en l'àmbit Organitzacional
13. Seminari de Recerca I

Orientació automatització de processos industrials

1. Integració de Sistemes Mecatrònics
2. Sistemes Robòtics
3. Automatització i Control
4. Administració de la Producció
5. Logística
6. Seminari d'Investigació II

Orientació agroindústria

1. Sistemes Agroindustriales
2. Planificació i Distribució d'Instal·lacions
3. Enginyeria de la Producció en la Indústria Alimentària
4. Tecnologia de les Indústries Agroalimentàries
5. Logística
6. Seminari d'Investigació II

Orientació medi ambient i sostenibilitat

1. Planificació i Distribució d'Instal·lacions
2. Enginyeria de valorització i tractament de residus
3. Tractament d'aigües residuals industrials
4. Tractament d'efluents gasosos
5. Valorització energètica
6. Seminari d'Investigació II

Orientació organització i gestió industrial

1. Administració de la Producció
2. Administració i Direcció d'Empreses
3. Coaching
4. Logística
5. Planificació i Distribució d'Instal·lacions
6. Seminari d'Investigació II

Orientació i + D

1. Administració de la Producció
2. Projectes d'innovació
3. Gestió de la innovació
4. Planificació i Distribució d'Instal·lacions
5. Recerca i desenvolupament tecnològic
6. Seminari d'Investigació II

Projecte final

Competències per a les quals et prepara el curs

L'estudiant que finalitza satisfactòriament el mestratge està qualificat per: Comprendre l'escenari integral de l'activitat productiva industrial. Analitzar problemes complexos o oportunitats relacionats amb la disciplina detectades en organitzacions, amb rigor metodològic i suport en coneixement actualitzat que permeti desenvolupar un pensament estructurat i sistèmic. Administrar projectes de consultoria per millorar l'acompliment de les organitzacions d'acord amb els estàndards internacionals acceptats. D iseñar un sistema logístic que compleixi amb el nivell de servei requerit pel client. Dissenyar el sistema de gestió de la qualitat d'una organització sustentat en models de qualitat i certificacions internacionals.

Destinataris

  • Egressats d'àrees d'enginyeria i ciències exactes. Són professionals amb el perfil idoni per a cursar aquesta mestria, ja que compten amb les bases tècniques del nucli bàsic d'assignatures i posseeixen la facilitat per cursar amb èxit les subsecuentes assignatures troncals.
  • Egressats d'àrees econòmic-administratives. Són professionals d'àrees que a efectes d'aquest programa, es consideren afins ja que compten amb una sòlida base en l'administració de recursos i prospecció d'escenaris tant financers com organitzacionals. El seu coneixement en l'àrea de processos, tot i ser administratius, els dota de les capacitats necessàries per analitzar-los i optimitzar-los; i de manera senzilla, traslladar aquestes tècniques a l'àmbit industrial. Aquests estudiants, depenent de la seva formació prèvia, poden necessitar cursar algun complement de formació que s'adaptarà a cada cas de manera personalitzada. De forma general, s'anivellaran els coneixements fonamentals en les assignatures bàsiques.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

A Distància i amb campus virtual. : Tots els alumnes matriculats reben el material per a l'aprenentatge en format paper, així com un nom i una clau d'accés al Campus Virtual sense cost addicional (El material d'estudi es distribueix en 19 assignatures, repartides en Toms, segons una seqüència lògica d'aprenentatge). El material es remet periòdicament de manera progressiva. D'aquesta manera, l'alumne podrà anar rebent la documentació actualitzada del Programa.

Durada

24 mesos màxim.

Objectius

Promoure l'aprenentatge dels elements teòrics i pràctics en les àrees relacionades amb les activitats industrials. Promoure la investigació científica per plantejar solucions tècniques integrals a problemes propis de les organitzacions industrials amb un enfocament de sostenibilitat. Formar professionals amb les competències necessàries per ocupar llocs de gestió en les organitzacions industrials.

Titulació obtinguda

El Màster està titulat per la Universitat Europea de l'Atlàntic, i la Universitat Internacional Iberoamericana (Mèxic). És requisit imprescindible per a l'obtenció del títol aprovar totes i cadascuna de les assignatures i el Projecte Final.

Perspectives laborals

Algunes de les sortides professionals del Màster en Enginyeria Industrial són: i Gestió de projectes de consultoria organitzacional, amb una perspectiva internacional. Disseny i implementació de sistemes Logístics. Automatització de processos industrials. Disseny i gestió de sistemes agroindustrials. en Direcció d'operacions. Disseny i implementació de sistemes de Gestió de la Qualitat. Gerència d'oficina de projectes i Gestió de projectes d'innovació tecnològica i del coneixement. Tanmateix, la seva gran base tècnica, la seva visió logística, i la seva capacitat d'adaptació fan que es puguin trobar Enginyers Industrials en pràcticament qualsevol lloc de responsabilitat en les empreses de qualsevol sector, no només en la indústria.

Promocions

Possibilitat de sol·licitar una BECA FUNIBER d'ajut econòmic.

Tipus d'avaluació

Cadascuna de les assignatures que componen el programa s'avalua mitjançant la realització d'un examen, a través del campus virtual.
Màster en Enginyeria Industrial
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Campus i seus: Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Paseo Garcia Faria 29 08005 Barcelona
Sol·licita informació
X