Màster Oficial en Investigació etnogràfica, teoria antropològica i relacions interculturals

Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
120 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El Màster té com a objectiu la formació per a la investigació etnogràfica i la intervenció en contextos de relacions interètniques mitjançant tres itineraris diferents.Es garanteix una especialització etnogràfica, de manera que es disposi d'una informació contextual prèvia, així com experiència en l'ús d'eines de comparació transcultural.  

En finalitzar el Màster l'estudiant serà capaç de:  

Demostrar un coneixement de la teoria antropològica i de les fonts de dades etnogràfiques que li permeti analitzar problemes relatius a les analogies i diferències culturals en la pràctica de la investigació i de les relacions interculturals.  
Aplicar els coneixements disciplinaris a la formulació de problemes socialment significatius i de construir etnologies específiques que els faculten per col.laborar amb altres professionals en els processos d'intervenció social;  
Realitzar una investigació etnogràfica que li permeti comprendre de manera profunda les característiques socioculturals d'una població determinada i comparar-transculturals.  
Exposar de diferents formes els resultats de la investigació d'acord amb els cànons crítics de l'Antropologia, tenint en compte els diversos públics als quals van dirigits.  
Aplicar els estàndards ètics de protecció de la intimitat de les persones en cada context.  

Tipus de màster: Universitat Autònoma de Barcelona  
Orientació: acadèmic, investigador, professional  

Horari: 1r Curs: Les classes s'impartiran en horari de matí i tarda  
2n Curs: Les classes s'impartiran en horari de tarda

Temari

Els itineraris són:  
1.Investigació etnogràfica i transcultural  
2.Recerca antropològica per a la intervenció social  
3.Teoria antropològica, diversitat cultural i relacions interculturals  
Les matèries de caràcter comú inclouen continguts relatius a:  
· Estudis socioculturals regionals  
· Mètodes i tècniques en investigació etnogràfica  
· Epistemologia, mètodes i tècniques avançades en investigació etnogràfica  
· Teoria antropològica avançada  
Les matèries que permeten diversificar els itineraris són:  
Comparació transcultural (1)  
Intervenció social (2)  
Teoria antropològica avançada (3)  

L'estudiant haurà de completar la seva formació amb un Treball de Recerca o Pràctiques de Treball de camp.

Destinataris

El perfil de l'estudiant requereix una formació prèvia en l'àmbit de les ciències socials o humanitats.  

Places: 40
Màster Oficial en Investigació etnogràfica, teoria antropològica i relacions interculturals
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Campus i seus: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X