Màster en Project management bilingüe

1053 Persones estan visitant aquest curs
Preu 8.900 €
Sol·licita informació
OBS Business School
Màster en Project management bilingüe
Sol·licita informació
Màster
On-line
12 mesos
Preu 8.900 €

Descripció

Màster online en direcció efectiva de projectes complexos.
Avui en dia, per a les empreses i organitzacions actuals és vital saber en tot moment quin és l'estat dels projectes en què estan embarcats, l'abast d'aquells que tenen pensat executar i els resultats dels quals han estat acabats. Per això, la figura de l'project manager i la gestió de projectes i programes adquireixen cada vegada més rellevància de cara a plantejar estratègies de negoci eficients.
El Màster en Project Management en línia (PMO) està dissenyat per preparar els participants de cara a fer l'examen de certificació com a Project Manager Professional (PMP) ® del Project Management Institute (PMI). Així, els estudiants que superin el màster podran presentar-se a les proves de certificació PMP ® de PMI (PMP és un marca registrada de l'Project Management Institute, Inc), el que els permetrà impulsar la seva carrera com a project manager i créixer en el camp de la gestió de projectes.
Des de la seva creació el 2007, amb 14 edicions en el postgrau en Project Management, s'ha generat un gran pool de participants i ex participants internacionals, que el converteix en un dels programes més potents del mercat, multiplica l'intercanvi d'experiències professionals de tot tipus entre els participants, fomentant al seu torn un networking difícil de replicar en altres programes.
Certificació REP del PMI
OBS Business School és "Registered Education Provider (REP)" certificat pel Project Management Institute (PMI), la principal associació mundial de project managers. Les organitzacions REP són institucions acadèmiques certificades pel PMI per ajudar els professionals del Project Management a aconseguir i renovar les diferents certificacions que concedeix, com són el Project Management Professional (PMP) ®, Program Management Professional (PgMP) ® i altres certificacions professionals . Per poder obtenir aquesta certificació, les institucions REP del PMI compleixen una sèrie de rigorosos estàndards de qualitat tant en el contingut i disseny dels màsters com en la formació del seu claustre.

Temari

La globalització, l'aparició de nous competidors, els ràpids canvis d'estratègies empresarials i altres factors, fan que com a Project Manager, a més d'haver de disposar d'uns coneixements molt amplis en gestió de projectes, també hagis de tenir molt desenvolupades les seves competències personals i de rendiment.

Direcció Estratègica de Projectes i l'Empresa
 • L'empresa i política d'empresa.
 • Estils, cultura, comunicacions i estructures organitzacionals.
 • Projectes, programes i portfolis i la seva alineació estratègica.
 • Òrgans de govern estratègic de projectes.
Marc de Referència per a la Direcció de Projectes
 • L'estàndard global de la Guia de Fonaments per a la Direcció de Projectes de PMI - PMBOK® Guide
 • Conceptes de projecte, gestió de projecte i gestió d'operacions.
 • Cicle de vida del projecte i influència de l'organització en els projectes.
 • Àrees de coneixement en la gestió de projectes.
 • Processos de direcció de projectes.
Gestió del Abast del Projecte
 • Què és la gestió de l'abast del projecte?
 • Recopilar els requisits.
 • Definició de l'abast del projecte.
 • Creació d'Estructura Desglossament del Treball (EDT).
 • Verificació i control de l'abast del projecte.
Gestió del Termini del Projecte
 • Introducció i aspectes generals.
 • Identificació i definició de les activitats del cronograma.
 • Seqüenciació de les activitats del cronograma.
 • Estimació de les necessitats de recursos de les activitats.
 • Estimació de la durada de les activitats.
 • Desenvolupament del cronograma.
 • Seguiment i control del termini. Control del cronograma.
 • Aplicacions per a la gestió del temps: MS Project. Exercicis pràctics.
Gestió del Cost del Projecte
 • Introducció.
 • Formulació i avaluació de projectes.
 • Gestió del pla de costos.
 • Estimació dels costos del projecte.
 • Preparació i aprovació del pressupost del projecte.
 • Control de costos.
 • Aplicacions per a la gestió del cost.
Gestió de la Qualitat del Projecte
 • Introducció a la gestió de la qualitat.
 • Planificació, assegurament i control de la qualitat.
 • Normatives de Qualitat aplicables en projectes.
 • La qualitat dels productes i / o dels serveis.
 • El pla de Qualitat del projecte.
 • Eines i tècniques per a la millora de la qualitat dels processos.
Gestió del Risc del Projecte
 • Introducció a la gestió dels riscos.
 • Planificació de la gestió dels riscos.
 • Identificació dels riscos.
 • Anàlisi qualitativa de riscos.
 • Realitzar l'anàlisi quantitativa de riscos.
 • Planificar la resposta als riscos.
 • Controlar els riscos.
 • Aplicacions per a la gestió de riscos.
Finançament de Projectes
 • Introducció.
 • Pla financer.
 • Necessitats de capital.
 • Model financer.
 • Anàlisi i informes financers.
 • Anàlisi de viabilitat i risc del projecte.
Gestió de Programes i Portafoli de Projectes
 • Gestió de programes de projectes
 • Gestió de la cartera de projectes
 • L'estàndard OPM3
 • Casos d'estudi.
El Factor Humà: Gestió de persones, Ètica i el Project Manager
 • Planificació dels Recursos Humans. Adquisició i desenvolupament.
 • Gestió i direcció de l'equip de projecte
 • Competències personals: habilitats directives i tècniques de gestió del director de Projecte.
 • Responsabilitat social i ambiental.
 • Ètica professional.
Gestió del Canvi: Comunicació, 'Stakeholders' i Formació
 • Gestió del canvi: conceptes.
 • Gestió del canvi organitzacional.
 • Gestió del canvi en projectes: gestió de la comunicació.
 • Gestió del canvi en projectes: gestió dels stakeholders.
 • Gestió del canvi en projectes: gestió de la formació.
Gestió de les Adquisicions i Aspectes Legals de la Contractació
 • Gestió de les adquisicions segons PMBOK® Guide
 • Gestió de contractes.
 • Aspectes legals: el contracte, tipus de contractes, elaboració de contractes i interpretació.
Gestió de la Venda del Projecte
 • El projecte com a producte a vendre.
 • El procés de venda de projectes.
 • El tipus d'ofertes i contractes.
 • La creació i continguts de les ofertes.
 • Metodologia de la venda estratègica.
Gestió de la Integració i del Coneixement
 • Gestió de la integració.
 • Grups de processos per a la direcció de projectes.
 • Gestió del coneixement.
 • Tendències en la direcció de projectes.
Metodologies Tradicionals i Innovadores. Gestió de Projectes Sectorials
 • ISO21500
 • PRINCE2
 • AGILE
 • Exemple de marc Agile: melé
 • Metodologia de gestió de projectes en diferents indústries: construcció i programari.
 • Triant enfocaments, metodologies i procediments: project tracking i Project steering.
Tallers
 • Project Management Information Systems (PMIS) and Tools.
 • Preparació Project Management Professional (PMP) ®: Iniciació.
 • Project Management Game.
 • Project Management Simulation (Simultrain).
 • Curs avançat de planificació de projectes: MSProject.
Projecte Final del Màster en Project Management

Requisits

Per poder obtenir la titulació de la UB cal disposar de Titulació Universitària de Grau (Enginyeria, Llicenciatura o Diplomatura). En cas de no disposar d'una titulació universitària de Grau, un cop superades les diferents avaluacions, s'obtindrà un diploma d'extensió universitària de la UB.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

Data d'inici: octubre 2018. Durada: 60 crèdits.

Objectius

Dirigir projectes complexos de forma eficient i eficaç. Dirigir equips de treball desenvolupant habilitats directives i tècniques de gestió de recursos humans i materials. Alinear les necessitats actuals de les empreses en la direcció de projectes amb l'ensenyament de les millors pràctiques del mercat. Iniciar la teva preparació a l'examen de certificació com a Project Manager Professional (PMP) del Project Management Institute (PMI), amb l'ajuda i experiència del nostre grup de professors PMPs que et faran entrega dels crèdits acadèmics necessaris per poder inscriure't.

Titulació obtinguda

Les persones que superin l'avaluació del programa i compleixin els requisits acadèmics establerts per la UB, obtindran el títol UB (Universitat de Barcelona). A més, totes les persones que superin l'avaluació obtindran la titulació d'EAE Business School.

Perspectives laborals

Algunes de les sortides professionals a les que pots optar, com a Project Management Professional (PMP): -Director De projectes. -Director De l'Oficina de Gestió de Projectes (OGP). -Gestor De programes. -Gestor De portafolis.

Professorat

Direcció del programa: Juan Torres Bru.
Màster en Project management bilingüe
OBS Business School
Campus i seus: OBS Business School
Online Business School
Av. de Josep Tarradellas i Joan, 171, 175 08901 L'Hospitalet de Llogregat (Barcelona)
Sol·licita informació
X