Màster en Propietat intel·lectual i industrial

Màster
On-line
12 mesos
6500 €

Descripció

El creixent desenvolupament tecnològic que s'està produint en els últims anys ha multiplicat els factors de creació, producció, defensa i explotació de la propietat intel·lectual i industrial d'obres i productes.
Aquest Màster ofereix una visió pràctica sobre els principals aspectes jurídics, econòmics i tècnics que les empreses han d'atendre per garantir un marc de gestió i protecció internacional de les seves innovacions en productes i marques i els seus actius i recursos.
El Màster ofereix una formació interdisciplinària i pràctica sobre la gestió dels drets de propietat intel·lectual i industrial. La realització del Màster permetrà als participants:
 • Assessorar a professionals i empreses sobre els marcs jurídics i les estratègies d'explotació i protecció d'obres, productes i marques.
 • Traslladar les millors pràctiques de protecció de la propietat intel·lectual i industrial a diferents escenaris geogràfics i sectors econòmics.
 • Protegir el capital intel·lectual que les empreses realitzen a través de la innovació en els seus productes i serveis.
 • Formar part d'una xarxa activa de creació de coneixement al voltant de les estratègies transnacionals de regulació de la propietat intel·lectual i industrial.
 • Per tot això, OBS Business School ofereix un Màster actualitzat sobre la gestió de la propietat industrial i intel·lectual fonamentat en casos reals i impartit per professionals en actiu.

Temari

Bloc I: La Propietat Intel·lectual
 • Aspectes econòmics de la propietat intel·lectual
 • La indústria editorial i la premsa.
 • El teatre. La música i la indústria fonogràfica.
 • El Cinema, la publicitat i la televisió.
 • L'arquitectura.
 • Les obres multimèdia.
 • La comptabilitat de la propietat intel·lectual.
 • El dret de la propietat intel·lectual
 • La propietat intel·lectual.
 • El concepte d'obra.
 • Els drets d'autor i els drets veïns. Els drets sui generis.
 • El Registre de la Propietat Intel·lectual.
 • La gestió col·lectiva de drets
 • Aspectes internacionals de la propietat intel·lectual
Bloc II: La propietat industrial
 • Introducció al màrqueting
 • Màrqueting Estratègic: Anàlisi i formulació
 • Màrqueting Intelligence i Consumidor 2.0
 • Màrqueting Operatiu - Mix i eines
 • màrqueting Digital
 • branding
 • Dret de marques
 • El concepte de marca
 • El registre de la marca
 • Ús efectiu, marca notòria, aprofitament de la reputació.
 • Les accions d'infracció i de nul·litat.
 • La marca comunitària
 • La marca internacional
 • Dret de patents
 • Dret de patents.
 • El registre de la patent
 • Les accions d'infracció i de nul·litat.
 • La patent nacional, la patent comunitària, l'EPO, els instruments internacionals.
 • Patents i biotecnologia.
 • Patents farmacèutiques i químiques. Patents mecàniques, electròniques.
 • Altres drets de propietat industrial
 • El disseny industrial
 • El disseny comunitari. elements internacionals
 • Les obtencions vegetals
 • Les denominacions d'origen
 • Dret de la competència deslleial
 • Concepte de competència deslleial
 • Els tipus de competència deslleial
 • Les accions de competència deslleial
 • La competència deslleial i els consumidors
 • La competència deslleial i el dret de la competència
Mòdul III: El Dret de les Noves Tecnologies
 • Introducció als aspectes tecnològics d'Internet
 • les telecomunicacions
 • Els data centers, cloud computing
 • Maquinari, US, middleware i programari
 • PAAS, IaaS, SaaS.
 • La seguretat informàtica
 • Normes ISO i ITIL
 • Les Eines 2.0 i Xarxes Socials
 • El dret de les noves tecnologies
 • La contractació electrònica
 • La protecció de dades
 • El consumidor a internet
 • La responsabilitat dels prestadors de serveis
 • la videovigilància
 • Els noms de domini
 • La propietat intel·lectual dels programes d'ordinador

Requisits

Per accedir al programa és necessari disposar de titulació universitària i experiència professional. Es valora especialment l'experiència professional perquè és important compartir coneixement a partir de les aportacions que cada participant realitza, des de la formació i responsabilitat professional, a la situació que planteja el professor. En cas de no disposar d'algun dels requisits esmentats, l'accés al programa serà valorat per la Direcció del Programa.

Durada

Dedicació: Equivalent a 60 crèdits ECTS. Convocatòria: novembre 2018.

Titulació obtinguda

Les persones que superin l'avaluació del programa i compleixin els requisits acadèmics establerts per la UB, obtindran el títol UB (Universitat de Barcelona). A més, totes les persones que superin l'avaluació obtindran la titulació d'EAE Business School.

Promocions

Pla de finançament disponible.
Màster en Propietat intel·lectual i industrial
OBS Business School
Campus i seus: OBS Business School
Online Business School
Av. de Josep Tarradellas i Joan, 171, 175 08901 L'Hospitalet de Llogregat (Barcelona)
Cursos més populars
Sol·licita informació
X