Màster en Intervenció en Psicoteràpia Infantojuvenil (ISEP Barcelona)

Màster
Presencial
Barcelona
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El Màster en Psicopatologia Infanto Juvenil de dota de les habilitats necessàries per a l'avaluació, diagnòstic, intervenció i prevenció dels trastorns de salut mental de major prevalença en la població infantojuvenil des d'una orientació cognitiu conductual.
El programa, a més, et forma per a l'aplicació efectiva de les eines d'intervenció i prevenció en cas de drogodependències, adaptant-les a cada cas en particular, i et introdueix en les tècniques d'exploració clínica neuropsicològica infantil per reconèixer i descriure possibles lesions o disfuncions cerebrals , que cursen amb una determinada alteració cognitiva i / o conductual.

Temari

Els diferents mòduls estan estructurats en tres grans blocs de contingut, que són els següents:

1. Avaluació.
2. Intervenció.
3. Aplicació.

Evaluació
  •      Mòdul 1. El procés d'avaluació psicopatològica i habilitats del terapeuta.
  •      Mòdul 2. Proves i qüestionaris en nens i adolescents.


Intervenció
  •      Mòdul 3. Tècniques de modificació de conducta: assessorament a pares en la infància i l'adolescència.
  •      Mòdul 4. Tècniques d'intervenció cognitiu conductuals en nens i adolescents.
  •      Mòdul 5. Tècniques de modificació de conducta a l'aula.
  •      Mòdul 6. Valors i emocions: estratègies d'educació a l'aula.
  •      Mòdul 7. Psicofarmacologia en la infància i l'adolescència.


Aplicació
  •      Mòdul 8. Neuropsicologia infantil i adolescent.
  •      Mòdul 9. Prevenció i intervenció en drogodependències.

Pràctiques
Treball final de Màster

Competències per a les quals et prepara el curs

Les competències específiques que desenvolupem amb el Màster en Psicopatologia Infantojuvenil són les següents: Estaràs capacitat per obtenir dades significatives i objectius d'un pacient mitjançant la revisió de la documentació clínica aportada. adaptaràs el procés d'avaluació i intervenció a l'edat, nivell maduratiu i / o dificultats del nen / adolescent. Sabràs buscar i generar recursos que donin resposta a les diferents dificultats plantejades pel cas clínic. transmetràs seguretat, tranquil·litat i confiança, en el procés iniciat, al pacient, a la família ia la resta de professionals implicats. Coneixeràs com transmetre la informació, oral i / o escrita, de manera entenedora.

Destinataris

Psicòlegs o estudiants de l'últim curs de carrera.

Requisits

Psicòlegs o estudiants de l'últim curs de carrera.

Idiomes en els quals s'imparteix

Classes en castellà / espanyol.

Durada

Data d'impartició: octubre 2018.

Titulació obtinguda

Titulació: Títol de Màster en Psicopatologia Infanto Juvenil expedit per ISEP. El lliurament del diploma / títol del màster estarà supeditada a la prèvia obtenció del títol del grau. Reconeixement: Reconegut pel Col·legi Colombià de Psicòlegs.

Avantatges del curs

ISEP brinda als seus alumnes el programa ISEP Lidera per al seu desenvolupament personal i professional. Es tracta d'una formació addicional, sense cap cost i totalment optativa, que permet desenvolupar competències per aconseguir l'èxit.

Professorat

Directora del màster: Yolanda Méndez. Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en Psicologia Clínica i de la Salut per ISEP. Postgrau en Formació de Serveis Socials per ISEP. Directora i psicòloga de l'Institut Psicològic Maricel de Sitges (Barcelona). Coordinadora i docent del Màster en Psicopatologia Infantojuvenil i del Màster en Psicologia Clínica Infantil i Juvenil.

Horari

Classes en cap de setmana.
Màster en Intervenció en Psicoteràpia Infantojuvenil (ISEP Barcelona)
Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona
Campus i seus: Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona
Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona
c/. Berlí­n 9, bajos 08014 Barcelona
Cursos més populars
X