Màster en Intervenció en Psicoteràpia Infantojuvenil (ISEP Barcelona)

1036 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona
Màster en Intervenció en Psicoteràpia Infantojuvenil (ISEP Barcelona)
Sol·licita informació
Màster
Presencial
Barcelona
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El Màster en Psicopatologia Infanto Juvenil de dota de les habilitats necessàries per a l'avaluació, diagnòstic, intervenció i prevenció dels trastorns de salut mental de major prevalença en la població infantojuvenil des d'una orientació cognitiu conductual.
El programa, a més, et forma per a l'aplicació efectiva de les eines d'intervenció i prevenció en cas de drogodependències, adaptant-les a cada cas en particular, i et introdueix en les tècniques d'exploració clínica neuropsicològica infantil per reconèixer i descriure possibles lesions o disfuncions cerebrals , que cursen amb una determinada alteració cognitiva i / o conductual.

Temari

Els diferents mòduls estan estructurats en tres grans blocs de contingut, que són els següents:

1. Avaluació.
2. Intervenció.
3. Aplicació.

Evaluació
  •      Mòdul 1. El procés d'avaluació psicopatològica i habilitats del terapeuta.
  •      Mòdul 2. Proves i qüestionaris en nens i adolescents.


Intervenció
  •      Mòdul 3. Tècniques de modificació de conducta: assessorament a pares en la infància i l'adolescència.
  •      Mòdul 4. Tècniques d'intervenció cognitiu conductuals en nens i adolescents.
  •      Mòdul 5. Tècniques de modificació de conducta a l'aula.
  •      Mòdul 6. Valors i emocions: estratègies d'educació a l'aula.
  •      Mòdul 7. Psicofarmacologia en la infància i l'adolescència.


Aplicació
  •      Mòdul 8. Neuropsicologia infantil i adolescent.
  •      Mòdul 9. Prevenció i intervenció en drogodependències.

Pràctiques
Treball final de Màster

Competències per a les quals et prepara el curs

Les competències específiques que desenvolupem amb el Màster en Psicopatologia Infantojuvenil són les següents: Estaràs capacitat per obtenir dades significatives i objectius d'un pacient mitjançant la revisió de la documentació clínica aportada. adaptaràs el procés d'avaluació i intervenció a l'edat, nivell maduratiu i / o dificultats del nen / adolescent. Sabràs buscar i generar recursos que donin resposta a les diferents dificultats plantejades pel cas clínic. transmetràs seguretat, tranquil·litat i confiança, en el procés iniciat, al pacient, a la família ia la resta de professionals implicats. Coneixeràs com transmetre la informació, oral i / o escrita, de manera entenedora.

Destinataris

Psicòlegs o estudiants de l'últim curs de carrera.

Requisits

Psicòlegs o estudiants de l'últim curs de carrera.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Classes en castellà / espanyol.

Durada

Data d'impartició: octubre 2018.

Titulació obtinguda

Titulació: Títol de Màster en Psicopatologia Infanto Juvenil expedit per ISEP. El lliurament del diploma / títol del màster estarà supeditada a la prèvia obtenció del títol del grau. Reconeixement: Reconegut pel Col·legi Colombià de Psicòlegs.

Avantatges del curs

ISEP brinda als seus alumnes el programa ISEP Lidera per al seu desenvolupament personal i professional. Es tracta d'una formació addicional, sense cap cost i totalment optativa, que permet desenvolupar competències per aconseguir l'èxit.

Professorat

Directora del màster: Yolanda Méndez. Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en Psicologia Clínica i de la Salut per ISEP. Postgrau en Formació de Serveis Socials per ISEP. Directora i psicòloga de l'Institut Psicològic Maricel de Sitges (Barcelona). Coordinadora i docent del Màster en Psicopatologia Infantojuvenil i del Màster en Psicologia Clínica Infantil i Juvenil.

Horari

Classes en cap de setmana.
Màster en Intervenció en Psicoteràpia Infantojuvenil (ISEP Barcelona)
Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona
Campus i seus: Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona
Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona
c/. Berlí­n 9, bajos 08014 Barcelona
Sol·licita informació
X