Màster de Salut Internacional

Màster oficial
Presencial
Barcelona
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Afrontar problemes de salut i assistència, en una gran diversitat d'entorns socials de renda baixa i mitjana, i amb diferents plantejaments i camins per arribar a una solució. El professional de la salut internacional ha de combinar:

-Un grau suficient d'especialització en la gestió de sistemes de salut, en medicina clínica tropical, en economia de la salut, en salut materna i infantil, en assistència en situacions d'emergència, programes de control de malalties, en metodologia d'investigació en sistemes de salut, en teràpies per a malalties clàssiques, emergents i reemergents, etc.)

-Amb una sòlida formació multidisciplinària en ciències de la salut i ciències socials, que li permeti adaptar la seva opinió d'expert a contextos locals, nacionals i internacionals, per a la resolució de situacions diverses i complexes.

Temari

-Identificar i analitzar de forma crítica els factors clau i els recursos que configuren la salut i el benestar de les poblacions en països de rendes baixes i mitjanes, considerant la perspectiva global i la local.
-Identificar i avaluar els reptes, amenaces i oportunitats de la salut en general i l'assistència sanitària en el món, així com les conseqüències de l'increment dels fluxos de mercaderies, població i informació, de les catàstrofes naturals, les guerres i altres situacions de crisi i emergència.
-Planificar, controlar i avaluar respostes apropiades utilitzant l'evidència basada en la pràctica de la salut internacional.
-Treballar transversalment amb les disciplines relacionades amb la salut internacional.
-Aplicar metodologies i instruments d'investigació apropiats a la resolució de problemes en salut internacional.
-Adquirir habilitats per al desenvolupament de treballs d'investigació en salut internacional.
-Utilitzar les eines i metodologies pròpies de la investigació de problemes en salut internacional.
-Entendre les principals causes de mortalitat i morbiditat al món, posant èmfasi en els països en vies de desenvolupament.
-Avaluar l'efectivitat d'intervencions per prevenir malalties en països en vies de desenvolupament i implementar intervencions efectives com campanyes de vacunació, tractaments preventius i nutricionals.
-Diagnosticar i tractar les principals causes de malaltia en viatgers, immigrants i refugiats i intervenir de forma efectiva per controlar i impedir brots de malalties.
-Contribuir de manera efectiva a programes d'eradicació o control de malalties globals i gestionar programes que combinin la millora de la salut amb el desenvolupament socioeconòmic.
-Comprendre l'impacte de les diferències culturals, de les pràctiques socials i de les polítiques sobre la salut global i els mecanismes dels fons econòmics per a programes de salut internacional.

Destinataris

-Titulats en ciències de la salut o ciències de la vida en una universitat europea o d'un altre país.
-Titulats en altres estudis, com Economia, Ciències Socials, Antropologia, etc, interessats en especialitzar-se en l'àmbit de la salut internacional, la Comissió del Màster haurà d'emetre un informe favorable per a l'admissió dels candidats.
-Tots aquells professionals que, independentment dels seus estudis d'origen, treballin en organitzacions que tenen com un dels seus objectius l'estudi i la millora dels problemes de la salut global.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà i anglès

Lloc on s'imparteix el curs

Interuniversitari
Màster de Salut Internacional
Facultat de Medicina (UB)
Campus i seus: Facultat de Medicina (UB)
Facultat de Medicina (UB)
Casanova, 143 08036 Barcelona
Cursos més populars
X