Màster de Salut Internacional

1075 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Facultat de Medicina (UB)
Màster de Salut Internacional
Sol·licita informació
Màster oficial
Presencial
Barcelona
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Afrontar problemes de salut i assistència, en una gran diversitat d'entorns socials de renda baixa i mitjana, i amb diferents plantejaments i camins per arribar a una solució. El professional de la salut internacional ha de combinar:

-Un grau suficient d'especialització en la gestió de sistemes de salut, en medicina clínica tropical, en economia de la salut, en salut materna i infantil, en assistència en situacions d'emergència, programes de control de malalties, en metodologia d'investigació en sistemes de salut, en teràpies per a malalties clàssiques, emergents i reemergents, etc.)

-Amb una sòlida formació multidisciplinària en ciències de la salut i ciències socials, que li permeti adaptar la seva opinió d'expert a contextos locals, nacionals i internacionals, per a la resolució de situacions diverses i complexes.

Temari

-Identificar i analitzar de forma crítica els factors clau i els recursos que configuren la salut i el benestar de les poblacions en països de rendes baixes i mitjanes, considerant la perspectiva global i la local.
-Identificar i avaluar els reptes, amenaces i oportunitats de la salut en general i l'assistència sanitària en el món, així com les conseqüències de l'increment dels fluxos de mercaderies, població i informació, de les catàstrofes naturals, les guerres i altres situacions de crisi i emergència.
-Planificar, controlar i avaluar respostes apropiades utilitzant l'evidència basada en la pràctica de la salut internacional.
-Treballar transversalment amb les disciplines relacionades amb la salut internacional.
-Aplicar metodologies i instruments d'investigació apropiats a la resolució de problemes en salut internacional.
-Adquirir habilitats per al desenvolupament de treballs d'investigació en salut internacional.
-Utilitzar les eines i metodologies pròpies de la investigació de problemes en salut internacional.
-Entendre les principals causes de mortalitat i morbiditat al món, posant èmfasi en els països en vies de desenvolupament.
-Avaluar l'efectivitat d'intervencions per prevenir malalties en països en vies de desenvolupament i implementar intervencions efectives com campanyes de vacunació, tractaments preventius i nutricionals.
-Diagnosticar i tractar les principals causes de malaltia en viatgers, immigrants i refugiats i intervenir de forma efectiva per controlar i impedir brots de malalties.
-Contribuir de manera efectiva a programes d'eradicació o control de malalties globals i gestionar programes que combinin la millora de la salut amb el desenvolupament socioeconòmic.
-Comprendre l'impacte de les diferències culturals, de les pràctiques socials i de les polítiques sobre la salut global i els mecanismes dels fons econòmics per a programes de salut internacional.

Destinataris

-Titulats en ciències de la salut o ciències de la vida en una universitat europea o d'un altre país.
-Titulats en altres estudis, com Economia, Ciències Socials, Antropologia, etc, interessats en especialitzar-se en l'àmbit de la salut internacional, la Comissió del Màster haurà d'emetre un informe favorable per a l'admissió dels candidats.
-Tots aquells professionals que, independentment dels seus estudis d'origen, treballin en organitzacions que tenen com un dels seus objectius l'estudi i la millora dels problemes de la salut global.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà i anglès

Lloc on s'imparteix el curs

Interuniversitari
Màster de Salut Internacional
Facultat de Medicina (UB)
Campus i seus: Facultat de Medicina (UB)
Facultat de Medicina (UB)
Casanova, 143 08036 Barcelona
Sol·licita informació
X