Màster Universitari de Bioinformàtica i Bioestadística (interuniversitari: UOC, UB) (UOC)

1127 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster Universitari de Bioinformàtica i Bioestadística (interuniversitari: UOC, UB) (UOC)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

L'ús de la tecnologia en la biologia molecular, la medicina, la veterinària o l'agronomia comporta la generació d'una gran quantitat de dades biològiques i mèdiques. Disposar d'especialistes en el maneig, l'anàlisi i la interpretació d'aquestes dades és imprescindible. El màster de Bioinformàtica i Bioestadística forma aquests professionals, un perfil molt sol·licitat per empreses, universitats i centres de recerca.

Temari

Assignatures obligatòries - Crèdits
• Programari per a l'anàlisi de dades 5
• Inferència estadística 5
• Regressió, models i mètodes 5
• Genòmica computacional 5
• Anàlisi de dades òmiques 5
• Programació per a la bioinformàtica 5
Assignatures optatives - Crèdits
• Eines informàtiques per a la bioinformàtica 5
• Biologia molecular 5
• Biologia estructural 5
• Disseny i anàlisi d'experiments 5
• Anàlisi de supervivència i dades longitudinals 5
• Anàlisi multivariant 5
• Machine learning 5
• Pràctiques en empreses 5
Treball final de màster 15

Destinataris

El perfil d'ingrés recomanat dels estudiants del màster universitari són titulats a:
• Enginyeria Informàtica o de Telecomunicació (grau, enginyeria o enginyeria tècnica)
• Grau, enginyeria, enginyeria tècnica, llicenciatura o diplomatura de l"àrea d"enginyeria i arquitectura
• Grau, llicenciatura o diplomatura de làrea de ciències
• Grau, llicenciatura o diplomatura de làrea de ciències de la salut

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició de títol universitari oficial.
Coneixements previs
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

El Màster Universitari de Bioinformàtica i Bioestadística de la UOC ofereix un quadre d‟assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d‟acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Inici: A consultar.

Objectius

El principal objectiu del màster és proporcionar una formació adaptada a les necessitats actuals, amb continguts equilibrats de bioinformàtica i bioestadística. A partir d"aquest objectiu general, es defineixen una sèrie d"objectius concrets:
• Proporcionar coneixements de les tècniques més comunes a les investigacions òmiques (genòmica, transcriptòmica, proteòmica, interactòmica...).
• Obtenir coneixements dels recursos, les aplicacions i les eines informàtiques d'ús habitual en bioinformàtica i bioestadística.
• Adquirir coneixements matemàtics i estadístics per resoldre problemes d'anàlisi de dades.
• Conéixer els principals mètodes estadístics per a l'anàlisi de dades i dominar els mètodes de visualització.
• Obtenir coneixements de les principals bases de dades biològiques públiques i saber com obtenir el màxim rendiment de la informació.
• Desenvolupar la capacitat de redactar informes tècnics i fer consultes d'interès.
• Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, així com la presa de decisions.
• Desenvolupar la capacitat de transmetre conclusions de manera clara a un públic variat, especialitzat o no.
• Desenvolupar la capacitat de treballar en equip i en entorns multidisciplinaris.
• Dotar l'estudiant de les habilitats d'aprenentatge que permetin seguir la seva formació de manera autònoma.
• Desenvolupar la capacitat d'adaptar-se a nous entorns i TIC emergents actualitzant les competències professionals.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Pràctiques

Durant les pràctiques l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic.

Perspectives laborals

Els graduats poden treballar en empreses farmacèutiques o biotecnològiques, indústria alimentària, centres de recerca, centres hospitalaris i laboratoris químics o de biocomputació, entre d'altres, desenvolupant els perfils professionals següents: Expert en camps quantitatius en bioinformàtica i bioestadística. Expert en anàlisi estadística de problemes bioinformàtics. Analista de dades o professional expert en l'ús d'eines informàtiques i dades sanitàries.
Màster Universitari de Bioinformàtica i Bioestadística (interuniversitari: UOC, UB) (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X