Curs de Nou reglament general de protecció de dades

Consulteu el preu
Sol·licita informació
Legal Acticonsulting
Curs de Nou reglament general de protecció de dades
Sol·licita informació
Curs
On-line
60 hores
Consulteu el preu

Descripció

L'entrada en vigor del Nou Reglament General de Protecció de Dades RGPD i la seva aplicació des del 25 de maig de 2018 fa necessari el coneixement dels canvis en la nova normativa.

Temari

1 Introducció, Antecedents Legislatius i entrada en vigor
1.1 Introducció
1.2 Antecedents Legislatius
1.3 Aplicació directa de l'RGPD
1.4 Licitud en el tractament de les dades
1.5 Terminologia en el RGPD
1.6 Resum
1.7 Qüestionari: Introducció, Antecedents Legislatius i entrada en vigor

2 Novetats del Reglament de Protecció de Dades
2.1 Introducció
2.2 Extensió de l'àmbit d'aplicació territorial
2.3 Reforç del consentiment
2.4 Dret a l'oblit i Dret a la portabilitat
2.5 Reforç del deure d'informació
2.6 Obligació de notificar els errors de seguretat
2.7 Obligacions en el si de l'empresa
2.8 Les autoritats de Protecció de dades
2.9 Mesures de Seguretat i Sancions
2.10 Novetats de la Llei Orgànica de Dades Personals i Garanties dels Drets Digitals 3-2018
2.11 Resum
2.12 Cas pràctic
2.13 Qüestionari: Novetats del Reglament de Protecció de Dades

3 Consentiment al tractament de dades personals
3.1 Condicions per al consentiment
3.2 Condicions aplicables al consentiment dels nens
3.3 Tractament de categories especials de dades personals
3.4 Tractament de dades personals i llibertat d'expressió
3.5 Tractament i accés del públic a documents oficials
3.6 Tractament del DNI i tractament en l'àmbit laboral
3.7 Tractament amb fins d'investigació científica o històrica amb finalitats estadístiques
3.8 Resum
3.9 Cas Pràctic
3.10 Qüestionari: Consentiment al tractament de dades personals i situacions específiques en el tractament de dades

4 Principis i Drets dels interessats
4.1 Obligacions en el tractament de les dades personals
4.2 Transparència de la informació i la comunicació
4.3 Els Drets
4.4 Els Drets digitals en la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals 3-2018
4.5 Resum
4.6 Qüestionari: Principis i Drets dels interessats, i el deure d'informar

5 L'Avaluació de l'Impacte
5.1 Introducció
5.2 Obligacions
5.3 Les avaluacions d'impacte en el RGPD
5.4 Aspectes preparatoris de l'execució de l'avaluació d'impacte
5.5 Anàlisi de la necessitat de fer l'avaluació d'impacte
5.6 Avaluació de la necessitat i proporcionalitat de les operacions de tractament
5.7 Avaluació dels riscos i mesures per afrontar-
5.8 Informe d'avaluació
5.9 Supervisió i revisió de l'avaluació d'impacte
5.10 Resum
5.11 Cas pràctic
5.12 Qüestionari: L'Avaluació de l'Impacte

6 El Delegat de Protecció de Dades
6.1 Designació Obligatòria
6.2 Funcions del Delegat de Protecció de Dades
6.3 Posició davant la Protecció de Dades
6.4 Requisits del DPD
6.5 La figura del DPD per als encarregats del tractament
6.6 Independència i certificació del DPD
6.7 El Delegat de Protecció de dades a la Llei 3-2018
6.8 Resum
6.9 Qüestionari: El Delegat de Protecció de Dades

7 Responsable i Encarregat del Tractament
7.1 Què és el Responsable i quines obligacions té
7.2 Què és l'encarregat del Tractament i la seva relació contractual amb el Responsable
7.3 La protecció des del disseny i per defecte
7.4 Transferències internacionals
7.5 Els codis de conducta i Certificació en el RGPD
7.6 Resum
7.7 Cas pràctic 1
7.8 Cas pràctic 2
7.9 Qüestionari: Responsable i Encarregat del Tractament

8 Autoritats de Control
8.1 Normes, competències i funcions de les autoritats de control
8.2 Autoritats autonòmiques en matèria de protecció de dades en la LO 3-2018
8.3 Mecanismes de cooperació i mecanismes de coherència
8.4 Recursos, responsabilitats i sancions
8.5 Règim sancionador en la LOPDGDD
8.6 Resum
8.7 Qüestionari: Autoritats de Control. Sancions i Responsabilitat
8.8 Qüestionari: Qüestionari final

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Objectius

El present curs permet a l'alumne / a:
• Conèixer les principals novetats introduïdes pel RGPD establint exemples i nombrosos exercicis pràctics.
• Identificar les necessitats empresarials de cara al nou RGPD, ajudant a l'aclariment de conceptes nous que s'han introduït amb la nova normativa.
• Promoure, en aquest període transitori, les adaptacions que s'han d'anar produint en els procediments i en les mesures de protecció de dades de les empreses.
Curs de Nou reglament general de protecció de dades
Legal Acticonsulting
Sol·licita informació
X