FUNDACIÓ CIM UPC

Postgrau en Gestió i Optimització de Processos Industrials

FUNDACIÓ CIM UPC

Postgrau
Presencial
120 Hores
3.250 €

Descripció

En el marc de la millora i excel·lència operativa destaquen Lean i Six Sigma com a dues metodologies amb enfocaments diferenciats. Malgrat que per si soles ja ofereixen resultats significatius, aquestes encara són més efectives quan s'apliquen conjuntament en els processos productius.

Lean persegueix, fonamentalment, afegir valor a l'hora de respondre a les necessitats dels clients a través de la reducció dels malbarataments en processos, productes i serveis. En essència, consisteix a eliminar les tasques que no aporten valor a fi i efecte de millorar la qualitat, disminuint el temps de producció i els recursos emprats amb la conseqüent reducció del cost. Pretén que els processos segueixin un flux àgil i flexible.

Per la seva banda, Six Sigma persegueix també la millora dels processos, tot i que en un sentit més ampli i menys definit a priori: qualitat, eficiència, nivells de servei. Metodològicament, està més ordenat i fa ús extensiu de les dades per entendre el comportament dels processos i identificar-ne millores.

La combinació Lean & Six Sigma, més enllà dels beneficis derivats d'ambdues filosofies, defineix un marc estructurat per a la innovació en processos necessari per satisfer els requeriments competitius traslladats a la producció.

Per assolir els beneficis potencials plantejats és indispensable redefinir el rol dels comandaments intermedis, els quals, més enllà del suport de la direcció, hauran de liderar tot el procés com a agents del canvi. En aquest sentit, s'ha dissenyat el postgrau per donar una resposta pragmàtica al desplegament integrat de Lean & Six Sigma.
Veure més

Temari del curs

1. Organització Industrial
• Distribució layout de planta (SLP)
• Disseny de llocs de treball
• Anàlisi i Reenginyeria de processos (BPR)
• Estudi i millora de mètodes de treball
• Optimització del desplaçament del material i les persones en l'entorn productiu
• Mesura de micromoviments en el lloc de treball (MTM-x)
• Mesura del treball: cronometratge i valoració del ritme
• Sistemes CAPE

2. Filosofia Lean
• Lean Manufacturing
- Principis del Lean: Valor, Flux i Anivellació, Pull (Kanban) i Millora Contínua
- Sistema productiu de Toyota (TPS)
- Diagrama del flux de valor en els processos productius (VSM)
- Just in Time (JIT)
- Canvi ràpid d'eina / utillatge (SMED)
- Producció en cèl · lules
- Els 7 malbarataments
- Tècniques d'organització, ordenació i neteja del lloc de treball (5S)
- Manteniment productiu total (TPM)
• Impacte econòmic dels projectes Lean Six Sigma
- Valoració de la reducció de costos obtinguts
- Cash Flows associats a reducció temps, WIP, colls d'ampolla, temps d'atur
- Principis Lean en la comptabilitat interna. Replantejant els KPI 'si reports.
• Integració Lean Six Sigma
• Gestió i implementació de filosofia Lean

3. Six Sigma i Sistemes de Qualitat Total
• Gestió de la Qualitat Total (TQM)
• Costos de la No-qualitat
• Estandardització ISO (9001, 14000) i la seva implantació
• Desplegament de la Funció de Qualitat (QFD)
• Procés DMAIC (Definir, Mesurar, Analitzar, Millorar i Controlar)
• Tècniques d'anàlisi: OEE, ABC, Pareto, Ishikawa, Anova
• Anàlisi Modal de Fallades i els seus Efectes (AMFE)
• Disseny per al Six Sigma (DFSS)
• Prevenció de Riscos Laborals
- Marc legal: Les responsabilitats del director de la Producció
- Prevenció aplicada a les línies de producció. Ergonomia del lloc de treball, EPI
- Subcontractació i Coordinació de les activitats empresarials
- Cost de la No-Prevenció

4. Presa de decisions estratègiques en Operacions
• Visió estratègica de la producció i operacions
• Resolució de casos pràctics
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Al final del curs, els participants obtindran:

Una capacitació en les característiques fonamentals de la metodologia Lean Six Sigma, adquirint els coneixements per tal d'identificar oportunitats de millora, així com per determinar la tècnica més adient que cal aplicar.

Coneixements pràctics sobre la presentació de les etapes del DMAIC: principals activitats i sortides (outputs) per etapa, així com en el desplegament de projectes Lean Six Sigma a la indústria.

Elements clau que permetin als alumnes esdevenir agents del canvi per conscienciar les indústries sobre les característiques d'una cultura Lean Six Sigma, així com sobre les responsabilitats de cada rol dins d'aquesta metodologia.

Criteris i eines per a la definició del layout de nous processos, tant a partir de l'observació d'aquests com per l'aplicació de les etapes DFSS de Lean Six Sigma.

Casos i experiències reals d'implementacions/projectes i els resultats obtinguts (estalvis, increment del marge, etc).

Destinataris

A aquells enginyers i professionals de perfil tècnic que desenvolupin la seva carrera professional en l'àmbit de les operacions d'empreses manufactureres, principalment en les àrees de producció, compres, gestió de magatzems i logística.

Metodologia

Per obtenir el Diploma de la Fundació CIM i el Certificat d'Aprofitament del curs s'ha de complir amb el 80% mínim d'assistència obligatòria, aplicat al número total de sessions.

Idiomes en què s'imparteix

Català i castellà

Tipus d'avaluació

L'alumne realitzarà una prova final per avaluar si el participant ha aconseguit el nivell mínim requerit per a l'obtenció del títol.

Horari/Torn

dilluns i dimecres de 18:15 a 21:45h

Durada

Crèdits ECTS: 20.
Dates d'impartició
del 1 de març de 2017
al 5 de juliol de 2017

Lloc on s'imparteix el curs

C/Llorens i Artigas, 12


08028 Barcelona

Titulació obtinguda

Certificat propi del centre i la titulació oficial de la Universitat Politècnica de Catalunya

Perspectives laborals

Cap de Producció, Responsable d'Operacions, Enginyer de Processos i Producció, Responsable de planta, Enginyeria de Fàbrica i Responsable de Lean Manufacturing.

Promocions

Descomptes disponibles per:

  • UPC Alumni Premium 10%

  • Situació de d'atur 10%

  • Empreses col·laboradores 10%

  • CETIB 15%


 

Preu

3.250 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau en Gestió i Optimització de Processos Industrials

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Postgrau en Gestió i Optimització de Processos Industrials