Curs de TDAH i dislèxia: detecció i intervenció en dificultats de lectoescriptura

Curs
Oficial / homologat
On-line
15 hores
145 €

Descripció

Curs de 15 hores teòric-pràctic dirigit a professionals que vulguin comprendre, reconèixer i diferenciar els trastorns de l'aprenentatge treballant la definició d'aquests, instruments d'avaluació i comorbiditats amb altres trastorns. Part important del curs es dedica al tractament i l'aplicació de tècniques i estratègies per poder treballar les dificultats que presenten aquests trastorns.

Temari

TDAH (Trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat)
 • Manifestacions clíniques
 • Dèficit d'atenció
 • Hiperactivitat
 • Impulsivitat
 • Models explicatius i causes
 • Avaluació: Atenció, Funcions executives i Aprenentatges
 • Diagnòstic diferencial i comorbiditats
 • Escales i qüestionaris
 • Dificultats d'aprenentatge
 • Etapa pre-escolar
 • Etapa primària
 • Etapa secundària
Intervenció en el TDAH
 • Tractament multidisciplinari
 • Pedagògic
 • Educatiu
 • Psicopedagògic: conducta davant els aprenentatges, hàbits d'estudi, Autoinstruccions
 • Adaptacions escolars
Dislèxia
 • Concepte i avaluació
 • Procés d'aprenentatge de la lectura
 • manifestacions clíniques
 • Manifestacions per etapes educatives
 • Diagnòstic de la dislèxia
Intervenció en Dislèxia
 • La motivació en la lecto-escriptura
 • Intervenció en la lectura
 • Consciència fonològica
 • Ruta lèxica
 • Velocitat lectora
Intervenció en l'escriptura
 • Ortografia natural
 • Ortografia arbitrària
 • Redacció d'oracions
 • Redaccions de textos
Discalcúlia o Trastorn del càlcul
 • Concepte, avaluació i intervenció
 • Definició Discalcúlia
 • Càlcul aritmètic: Desenvolupament de l'habilitat del càlcul
 • Diagnòstic
 • Signes d'Alerta: infantil, primària i secundària
 • Aspectes cognitius
 • Reeducació de la discalcúlia
 • Adaptacions escolars
TANV (Trastorn d'aprenentatge no verbal)
 • Concepte, avaluació i intervenció
 • Definició
 • Manifestacions clíniques
 • Avaluació i diagnòstic
 • Intervenció en alumnes amb TANV:
Psicològica
Educativa
 • Consideracions família i col·legi
 • Intervencions específiques

Destinataris

Professionals de l'àmbit educatiu (mestres, professors, logopedes, pedagogs i psicopedagogs) i de la salut com psicòlegs i altres especialistes.

Promocions

140 euros per a estudiants, inscripció a més d'un curs, pagament anticipat (es considera un mes abans de l'inici del curs) i situació a l'atur.
Campus i seus: FUNDACION ADANA
FUNDACION ADANA
Avda. Tibidabo, 15 08022 Barcelona
Cursos més populars
X