Traducción y localización de videojuegos de inglés a español

1054 Persones estan visitant aquest curs
entre 250 € i 500 €
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Tragorá formación
Traducción y localización de videojuegos de inglés a español
Sol·licita informació
Curs
On-line
4 mesos
entre 250 € i 500 €

Descripció

L'objectiu fonamental d'aquest curs és apropar una mica més a l'alumne al món real de la localització de videojocs . És molt recomanable haver cursat el NIVELL I, però no és obligatori . En aquest curs s'aprofundirà sobretot en qüestions pràctiques en què l'alumne podrà veure de primera mà exemples reals i polirà seves habilitats traductores treballant amb aspectes lingüístics de diversa índole , molt habituals dins del món de la localització . I és que un dels principals problemes del sector és l'escassa experiència pràctica amb què compten els que volen dedicar-se al mateix , la qual cosa suposa el seu fracàs en les proves d'accés a les diferents companyies per no assolir el nivell necessari a nivell de traducció . Amb aquest curs s'intenta pal · liar aquesta manca centrant-nos fonamentalment en treballar amb casos reals i fent especial èmfasi en solucionar els problemes de treballar sense context , amb variables o amb restriccions estrictes de caràcters .

Aquest curs va dirigit a tot estudiant de traducció o professional del sector de la traducció que vulgui endinsar-se una mica més en el món de la localització de videojocs , per practicar amb casos reals i anar assentant les destreses necessàries per afrontar els casos reals d'aquest sector .

    
Obtenir una visió global del procés de localització i de traducció de videojocs .
    
Presentar algunes de les complexitats més habituals de la localització de videojocs per preparar l'alumne per als casos reals .
    
Oferir abundants exercicis pràctics perquè l'alumne pugui polir les seves habilitats i millorar la seva habilitat .
    
Conscienciar i preparar l'alumne davant les complexitats d'aquest camp .
    
Desenvolupar estratègies per afrontar els possibles problemes específics del sector .
    
Familiaritzar-se amb el tipus de textos que es solen trobar a la localització de videojocs .

És imprescindible matricular-se abans del dia 25 del mes anterior al que vols començar el curs .
Aquest és un curs amb un ritme intensiu de treball concentrat en un mes de durada .
Requisits previs :

    
Tenir formació específica en traducció , com estudis de traducció i interpretació , filologia , etc .
    
Comptar amb un mínim d'experiència demostrable en traducció de videojocs o haver cursat el NIVELL I.
    
Estar mínimament familiaritzats amb el sector dels videojocs , encara que sigui a nivell aficionat .
    
Estar familiaritzat amb les TIC , bàsicament amb l'ús d'Internet , processador de textos, correu electrònic , maneig de fitxers i directoris , etc .
    
No cal tenir coneixements sobre la matèria en concret , però sí un domini excel · lent de l'espanyol com a llengua materna i de l'anglès com a llengua B.

Requisits tècnics :

    
Un ordinador connectat a Internet .
    
Un navegador ( per exemple Google Chrome , Internet Explorer , etc . ) .
    
Adobe Acrobat Reader .

Temari

UNITAT 1. Localització de videojocs: mètodes de treball
Tema 1.1. Introducció al nivell II.
Tema 1.2. Tipus de text en el món real.
Tema 1.3. Repàs a les eines de treball habituals.
Tema 1.4. Excel per al traductor de videojocs.
Tema 1.5. Consells generals per afrontar la localització.

UNITAT 2. Localització de casos reals: aspectes lingüístics en el joc
Tema 2.1. Traduir diàlegs.
Tema 2.2. Traduir l'humor.
Tema 2.3. Traduir referents.
Tema 2.4. Traduir relats i històries.

UNITAT 3. Localització de casos reals: aspectes lingüístics fora del joc
Tema 3.1. Elements fora de joc.
Tema 3.2. Traduir manuals.
Tema 3.2. Traduir guies de joc.
Tema 3.3. Traduir notes de premsa i publicitat.
UNITAT 4. Localització de casos reals: variables i restricció de caràcters
Tema 4.1. Treballar amb variables i restricció de caràcters: ingame.
Tema 4.2. Restricció de caràcters: subtítols.
Tema 4.3. Restricció de caràcters: doblatge.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Traducción y localización de videojuegos de inglés a español
Tragorá formación
Campus i seus: Tragorá formación
Tragorá formació
18004 (Granada)
Sol·licita informació
X