Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

La feina de buscar feina

Article d'opinió


  • Deixa el teu comentari
  • Valora


Neus Bosch; Olga Valls. Orientadores d'Educaweb
Encara que soni com un tòpic, buscar feina és una feina. I cal encarar el procés amb rigor si volem que el resultat de la cerca sigui exitós, és a dir, que en trobem i, el més aviat possible.
Hi ha un sèrie d'aspectes que són importants per poder enfocar bé tot el procés de cerca de feina.

En primer lloc, la persona que busca feina ha de tenir clar quin és el seu objectiu professional; dit d'una altra manera: "Vull treballar de....", "Busco feina de....", "La professió que busco ha de consistir en....". A vegades, es tendeix a pensar que si un busca feina del què sigui en trobarà més ràpidament i que, com més gran sigui el ventall d'ocupacions que es cerquen, més oportunitats de trobar-ne. Però les característiques del mercat de treball (que cada vegada prima més l'especialització), desmonten ràpidament aquesta hipòtesi.

Saber de què es vol treballar és imprescindible per poder començar una cerca de feina ben feta i la definició de l'objectiu és el fruit d'un procés que no s'ha d'iniciar quan un està aturat, sinó que s'ha d'anar validant o reformulant al llarg de al vida laboral.

De fet, el temps que una persona està sense feina, és un excel·lent predictor de l'èxit en la cerca. És molt important posar-se a buscar un lloc de treball de seguida que s'ha perdut o quan ha deixat l'anterior. Quan més temps fa que una persona es troba a l'atur, més dificultats pot tenir en trobar una nova ocupació.

En el moment que una persona es queda sense feina és important que faci una anàlisi exhaustiu de la seva ocupabilitat, identificant aquells factors que li faciliten i aquells que li dificulten la inserció, amb l'objectiu de potenciar els factors facilitadors i minimitzar aquells que la dificulten.

Quan les dificultats es concentren en una mancança de competències tècnico-professionals o transversals, adquirir-les a través de la formació pot ser una part de la solució. És necessari tenir una formació adequada a la feina que es vol dur a terme. En el cas de persones que tenen molta experiència professional i poca formació, poden acreditar les competències que han adquirit treballant.

La formació contínua és determinant per accedir i mantenir un lloc en el mercat de treball, que busca a professionals ben formats i que estiguin al dia. No és fàcil trobar el curs adequat, i en això Educaweb t'ajuda a escollir la formació que millor s'ajusta a les teves necessitats.

La formació, tot i ser un requisit "sine qua non", no és suficient per posicionar-se millor que un altre candidat a l'hora de buscar feina, ja que altres candidats poden acreditar una formació igual o superior a la nostra. Les persones han de buscar elements que els diferenciïn més enllà de la formació que puguin acreditar, perquè el que valoren les empreses són les competències professionals, és a dir, busquen que tots els coneixements (saber), aptituds(saber fer), i comportaments (saber estar,ser) estiguin alineats per acomplir amb èxit les funcions del lloc de treball.

En aquesta línia, el currículum ocult pot ajudar a diferenciar-nos d'altres candidats. La idea és que les activitats que les persones realitzin en altres entorns que no siguin exclusivament laborals (voluntariat, musicals, esportius...) proporcionen aprenentatges "no buscats", que cal que s'identifiquin i es valorin curricularment.

Precisament, aquestes activitats  de voluntariat, oci en família, activitats culturals... permeten que durant el període en què no es té feina, la persona es mantingui activa, amb l'objectiu de poder mantenir la pròpia autoestima a resguard dels embats de la situació d'atur. A banda, aquestes activitats són una font d'inspiració per definir, si ens cal, un nou objectiu professional.

Per últim, la persona que cerca feina ha d'utilitzar aquells recursos i eines per a la cerca de feina que millor s'adeqüin al seu objectiu laboral, així com fer servir els canals de cerca que li facilitin arribar a les ofertes que més s'ajustin al seu perfil.

Cada vegada hi ha més diversitat de recursos i eines per a la cerca de feina. Avui ja no n'hi ha prou amb entregar un currículum, aquest sempre ha d'anar acompanyat d'una bona carta de presentació i ha de ser un currículum que ens permeti captar l'atenció de l'empresa. El currículum creatiu, el videocurrículum, el currículum gràfic, el currículum amb animació, amb infografia,... són tot noves i originals formes de presentar un currículum i que poden ajudar al candidat a ensenyar d'una forma diferent totes les seves qualitats.

Els canals de recerca de feina han de ser també els adequats al perfil de feina que la persona busca. Les borses de treball per Internet, els portals dedicats a l'ocupació o les xarxes socials són recursos que cal dominar per tenir més oportunitats de "col·locar" la pròpia candidatura en el mercat. A banda d'utilitzar aquests canals online, cal actualitzar els perfils dins les pàgines web per aconseguir l'objectiu desitjat. No podem oblidar tampoc els canals més tradicionals (gestionar la xarxa de contactes eficientment, fer autocandidatura...)

Buscar feina no és una ciència exacta però si es treballen bé aquests aspectes, no només millorarà el grau d'ocupabilitat de la persona, sinó que també augmentaran les possibilitats de trobar la feina desitjada.
Deixa el teu comentari
Veure comentaris