Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Triar escola d'infantil, primària i secundària

Article d'opinió

 • 20/03/2014

 • Deixa el teu comentari
 • Valora


Redacció d'Educaweb
El procés de preinscripció del centre d'educació infantil, primària i secundària és a punt de finalitzar. Triar l'escola on estudiaran els fills és una de les principals decisions que han de prendre les famílies. Una bona o mala elecció pot condicionar tota l'etapa escolar, per això, resulta fonamental no deixar-se emportar per la improvisació. La tria d'escola és un procés important, que cal que sigui reflexiu, seriós, i alhora, tranquil i endreçat.

El ventall d'oferta és amplíssim, i les opcions de tria són moltes, variades i diverses, amb projectes singulars, i és evident que cal acompanyar a les famílies per aconseguir una bona elecció que doni resposta a les expectatives.

Olga Valls, orientadora professional d'Educaweb, assenyala uns punts claus a tenir en compte:
 • Titularitat. Sobre qui recau la titularitat del centre? És una escola en què la titularitat correspon a un ordre religiós? És una escola en què la titularitat recau sobre els pares? En última instància, qui marca les directrius del centre?
 • Confessionalitat. És una escola religiosa o laica? Aquest pot ser un criteri important, no tant per a la tria sinó a l'hora de descartar.
 • El projecte pedagògic. Demaneu el projecte educatiu de centre (PEC) i que us l'expliquin. Pregunteu quins són els fonaments del PEC i com es materialitzen en la pràctica pedagògica a l'aula. Aquest contingut el trobareu inicialment en el web dels centres, però és interessant que visiteu el centre i que aquesta informació us la proporcioni el director o la directora de l'escola, i, si és possible, que ho faci juntament amb el responsable de l'etapa corresponent.
 • Les instal·lacions. Durant la visita al centre tindreu l'ocasió de veure les instal·lacions que es posen a la disposició de l'aprenentatge dels vostres fills i filles. És un bon moment per observar-ne les aules d'informàtica, els recursos pedagògics a l'aula, les aules de música, els laboratoris....
 • Xifres i estadístiques. Demaneu algunes dades relatives al centre: nombre d'alumnes i de línies, nombre d'alumnes per aula, notes dels alumnes (comparades amb la mitjana de notes de Catalunya del Departament d'Ensenyament, PISA...), perfil de l'alumnat, feines i estudis impartits dels antics alumnes de l'escola, perfil del professorat....
 • Pla d'acció tutorial. Al conèixer el pla d'acció tutorial del centre, en totes les etapes. Quina és la funció del tutor? Com es duu a terme en cada etapa? Com s'integra l'orientació acadèmica i professional en el PAT, en etapes en què l'alumne ha de prendre decisions sobre el seu futur immediat?
 • Tractament de la diversitat. Hem de conèixer de quina manera l'escola afronta la diversitat, com l'atén en un sentit ampli; si dóna resposta als alumnes que presenten dificultats en l'aprenentatge i a aquells que posseeixen altes capacitats.
 • Activitats extres. En quins programes d'internacionalització participa el centre i quins són els seus objectius?  Quin és el programa d'activitats extraescolars que ofereix? Té relació amb els principis pedagògics que regeixen la institució (orquestra, esports, corals...)?
 • La consideració integral de l'alumne, que ha d'esdevenir un ciutad. L'estimulació de l'esperit crític, emprenedoria en sentit ampli (com volem que els nostres fills siguin emprenedors si sempre els diem el que han de fer?), la solidaritat vers l'entorn, el creixement personal i emocional... En definitiva, que l'escola el doti dels recursos que li permetin afrontar amb èxit la vida adulta, donant molta importància a les competències transversals i als valors.
Un cop recollida i analitzada la informació és el moment de triar. De la tria encertada se'n derivarà la satisfacció, l'èxit en el procés d'aprenentatge, i que l'experiència formativa sigui plena.

No tots els centres són iguals ni ofereixen el mateix. Cal trobar la millor opció per a cada persona, per a cada necessitat i per a cada moment o transició. Aquesta és una feina que requereix responsabilitat i dedicació per totes dues parts, el centre i l'interessat.
Deixa el teu comentari
Veure comentaris