Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

La importància dels Certificats de Professionalitat

Reportatge

Els anomenats també Certificats Professionals donen resposta a les necessitats de formació i acreditació de competències de la ciutadania, si bé encara no se n'aprofita tot el potencial, segons diverses fonts consultades

 • 16/01/2023
 • Temps de lectura 9 mins

 • Deixa el teu comentari
 • ValoraEls Certificats de Professionalitat s'han sumat als cicles de FP amb la finalitat d'enfortir un sistema integrat de Formació Professional que doni resposta a les necessitats de formació i acreditació de competències professionals de tota la ciutadania. Es plantegen com una modalitat formativa flexible, de durada menor, i s'associen a qualificacions concretes que permeten exercir una activitat laboral específica.
 
Els anomenats també Certificats Professionals permeten que les persones acreditin les competències necessàries per al desenvolupament d'una ocupació i que han adquirit gràcies a l'experiència laboral o a una formació específica.
 
Amb tres nivells de qualificació, els 584 Certificats de Professionalitat que hi ha són útils per a diversos perfils professionals i acadèmics: persones a l'atur o ocupades que volen augmentar les oportunitats laborals; titulats de qualsevol nivell acadèmic que desitgen millorar el perfil o reinventar-se professionalment; o bé treballadors que busquen actualitzar els coneixements, entre d'altres.
 
Així mateix, són recursos especialment necessaris per a la qualificació i acreditació de competències de la població amb un nivell educatiu baix, especialment a Espanya, on el 2021 el 36% de les persones de 25 a 64 anys no tenia estudis postobligatoris, segons l'informe FP Análisis. Los Certificados de Profesionalidad, de l'Observatori de la Formació Professional de CaixaBank Dualiza.
 
En el nou monogràfic d'Educaweb dedicat als Certificats de Professionalitat, diverses fonts coincideixen amb el fet que aquests proporcionen beneficis tant personals com professionals, i que cal difondre'ls perquè més persones els aprofitin i perquè el teixit productiu disposi del talent que realment necessita.
 

Què aporten els Certificats de Professionalitat?

Els Certificats de Professionalitat aporten diversos beneficis tant a les persones com al teixit productiu:
 

1. Proporcionen oportunitats laborals noves per a les persones desocupades

Els Certificats de Professionalitat constitueixen una via perquè les persones desocupades puguin trobar una feina o, fins i tot, emprendre un negoci.
 
Per exemple, Mercè Juncosa, de 49 anys i titulada de la carrera de Traducció i Interpretació, el 2020 va decidir cursar el certificat de professionalitat en Activitats de Floristeria (nivell 2) per obrir-se noves oportunitats professionals en un àmbit del seu interès, després d'estar quasi dos anys a l'atur. Quan va finalitzar la formació, Juncosa va muntar la seva floristeria i va tenir tant d'èxit que va incorporar una companya que va estudiar la mateixa formació a l'empresa. "El curs m'ha permès desenvolupar l'activitat professional en una cosa que m'agradava", assenyala en aquest vídeo.
 
D'altra banda, la psicopedagoga Mari Carmen García Miraz, fa 5 anys, va fer el certificat de professionalitat en Mediació Comunitària (nivell 3) quan era a l'atur. "Em va semblar genial la idea de formar-me en un àmbit professional desconegut per a mi i potser augmentar les opcions de trobar feina". Tot i que, finalment, l'obtenció del certificat no va suposar canvis en la seva trajectòria professional, la també redactora de continguts d'Educaweb considera que va adquirir nous coneixements que ha pogut "transferir a qualsevol context laboral o personal".
 
Totes dues professionals recomanen àmpliament cursar un certificat de professionalitat, perquè s'adquireixen "habilitats noves i coneixements que capaciten per dur a terme funcions específiques, suposen una porta d'entrada nova al mercat laboral, una reincorporació amb les competències clau reforçades i amb una xarxa nova de contactes que aporta seguretat, confiança i motivació", sosté García Miraz.
 
A més a més, els Certificats Professionals són formacions gratuïtes per als aturats i proporcionen competències que els permeten "una inserció laboral ràpida", assegura José Sancho, director de Formació i Ús de CCC Centre d'Estudis Professionals, en el seu article per a Educaweb.

 
2. Faciliten l'aprenentatge i l'actualització professional al llarg de la vida

D'altra banda, els Certificats de Professionalitat constitueixen "una opció d'actualització molt adequada per a persones que fa anys que van acabar l'etapa educativa i que tenen intenció d'actualitzar-se i continuar millorant el perfil professional", afirma Anna Sánchez, professora ajudant doctora a la Universitat Jaume I, en el seu article per a Educaweb.
 
Per exemple, Welvis Ramírez, un dominicà que viu a Espanya, va estudiar el certificat de professionalitat en Activitats Auxiliars de Magatzem (nivell 1) per "consolidar els coneixements que ja tenia i actualitzar-los als reglaments espanyols", explica a Educaweb. Cursar-ho li ha permès "tenir més oportunitats laborals", i "ampliar coneixements en l'àrea laboral".
 
Diverses fonts consultades coincideixen en el fet que els Certificats Professionals responen a l'objectiu de desenvolupament sostenible 4 que busca garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge permanent per a tothom. Així doncs, "els Certificats de Professionalitat han de ser contemplats amb una perspectiva d'aprenentatge al llarg de la vida", indica Elías Amor Bravo, president de l'Associació Espanyola per al Foment de les Polítiques Actives d'Ocupació i les Qualificacions (AFEMCUAL).
 

3. Són la solució per a l'escassetat de personal qualificat d'algunes empreses

Els Certificats de Professionalitat són un instrument de formació que pot solucionar els problemes d'escassetat de personal qualificat que pateix el teixit productiu, segons alguns experts als quals s'ha consultat.
 
"Les empreses que aposten pels certificats saben que, gràcies a aquests, poden disposar de professionals qualificats i especialitzats per als llocs oferts en temps rècord, i amb una adaptació precisa als requeriments de les ocupacions", sosté el president d'AFEMCUAL, Elías Amor Bravo. Això és així perquè les competències que acrediten estan associades a qualificacions professionals específiques; és a dir, permeten donar resposta a perfils ocupacionals concrets i desenvolupar capacitats fàcilment transferibles a contextos laborals reals.
 
A més a més, aquestes formacions destaquen "perquè tenen dissenys curriculars que s'actualitzen constantment, segons la demanda del mercat en cada moment", afegeix José Sancho, director de Formació i Ús de CCC Centre d'Estudis Professionals.
 
Pretenen ser "una via ràpida per adaptar el mercat laboral a les necessitats del sector productiu", assegura Luis García, d'FPEmpresa, en una entrevista a Educaweb. "Si som capaços de desplegar de manera realista l'oferta de Certificats de Professionalitat podrem donar resposta a les persones que no tenen ocupació, però també a les necessitats del mercat laboral", afegeix.
 
Un exemple que il·lustra fins a quin punt aquests poden afavorir la inserció laboral i donar resposta a demandes específiques del mercat de treball es troba en les contractacions realitzades a persones amb el certificat de professionalitat en Transport Sanitari.
 
Segons dades del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), d'entre tots els titulats d'FP de la família de Sanitat aquest certificat va ser el quart pel que fa a la quantitat de persones contractades durant l'any 2021: es registren 5.689 contractes a un total de 4.386 persones diferents. Es posen per davant de titulats de cicles d'FP com Higiene Bucodental (3.279 persones contractades) o Dietètica (2.905), i també del cicle formatiu de grau mitjà en Emergències Sanitàries, que té una quantitat similar de contractes (5.703), però realitzats únicament a 2.692 persones diferents.
 

4. Eleven l'autoestima de les persones que els cursen

A més de proporcionar coneixements i habilitats, els Certificats de Professionalitat permeten elevar l'autoestima de les persones que cursen aquestes formacions i faciliten establir xarxes de contactes que seran útils per trobar o canviar d'ocupació.
 
Aquestes formacions tenen "un component terapèutic que es generarà o no segons el perfil dels participants i dels docents. Poden suposar un rescat per a adults desubicats, mancats de disciplina, desil·lusionats i amb una autoestima baixa, que entren en contacte amb altres adults que es troben en la mateixa situació", indica García Miraz. Així mateix, suposen una "empenta" perquè aquests perfils tornin a sentir-se part del teixit productiu.
 
D'altra banda, afavoreixen la recuperació de pautes i hàbits de treball, ja que la formació que condueix a l'obtenció d'un certificat de professionalitat exigeix l'assistència a les classes, l'elaboració de treballs en grup, la superació d'exàmens i la realització de pràctiques.
 

L'alumnat més interessat en els Certificats de Professionalitat

Si bé els certificats incrementen les possibilitats d'inserció laboral de les persones i milloren el seu perfil professional, només el 9,2% dels acabats de titular en FP i el 6,9% dels universitaris han cursat un certificat de professionalitat, afirma l'Observatori de Formació Professional CaixaBank Dualiza en un informe recent. D'altra banda, només l'1% de la població té un certificat de professionalitat com a nivell educatiu màxim aconseguit.
 
Així i tot, el 60% dels titulats de cicles formatius i el 57% dels universitaris que han estudiat un certificat de professionalitat consideren que aquesta formació els ha estat útil per aconseguir una ocupació, segons aquest estudi.
 
En general, els qui s'interessen més a obtenir un certificat de professionalitat són les persones adultes que busquen vies més ràpides de tenir una certificació necessària per accedir a un lloc de treball determinat.
 
Un exemple clar es troba al sector de l'atenció a persones dependents. Aquesta és una ocupació que requereix d'un cicle d'FP en Atenció a Persones en Situació de Dependència o d'un certificat de professionalitat en aquest àmbit per exercir-la, "i aquesta obligació legal propícia una demanda alta d'aquelles persones que volen exercir la professió", explica José Sancho, director de Formació i Ús de CCC Centre d'Estudis Professionals, en el seu article per a Educaweb.
 
Unes altres persones que generalment desitgen aconseguir-lo són aquelles que només tenen un títol de l'ESO i que busquen accedir a un lloc de treball que requereix un certificat específic.
 

Les claus perquè més persones optin pels Certificats Professionals

Tant l'Observatori de la Formació Professional CaixaBank Dualiza com diferents experts en Certificats de Professionalitat asseguren que la ciutadania no coneix els beneficis que aquests els poden aportar.
 
"Per desgràcia no presenten una notorietat elevada. No la que els correspon o mereixen. Fins i tot, hi ha confusió en alguns casos, i això s'observa, per exemple, en aquells processos d'orientació laboral en els quals es recomana realitzar un certificat i el candidat sol mostrar algun tipus de rebuig", afirma en una entrevista Elías Amor Bravo, president de l'Associació Espanyola per al Foment de les Polítiques Actives d'Ocupació i les Qualificacions (AFEMCUAL).
 
Per això, un dels reptes principals dels Certificats Professionals és difondre'n els beneficis entre la ciutadania per mitjà de campanyes de comunicació i programes d'orientació, implementats tant per les administracions com pels centres formatius i el teixit productiu, coincideixen els experts.
 
"L'administració central i local, el sector públic i privat de la formació, i les empreses hem de promoure els Certificats de Professionalitat i les vies d'obtenció, realitzant una comunicació extensa, rigorosa i contínua en el temps mitjançant campanyes, implantació de punts d'informació o orientació professional, entre d'altres", proposa Vladimir Carbonell, responsable d'FP dels centres de formació MasterD, en el seu article per a Educaweb.
 
L'Observatori de Formació Professional de CaixaBank Dualiza indica en l'informe FP Análisis. Los Certificados de Profesionalidad algunes recomanacions perquè més persones apostin per aquesta modalitat formativa i els processos d'acreditació de competències. Algunes d'aquestes són les següents:
 
 • Ajustar l'oferta formativa dels certificats a les necessitats de qualificació dels sectors productius.
 • Aconseguir un cert balanç entre els nivells de qualificació (1, 2 i 3), ja que algunes famílies professionals presenten una concentració alta de l'oferta en els nivells inferiors o en el nivell superior.
 • Flexibilitzar i facilitar les condicions i els requisits per optar a un certificat de professionalitat.
 • Obtenir dades estadístiques sobre els cursos i l'alumnat dels Certificats de Professionalitat per dur a terme investigacions que ajudin a millorar-los i potenciar-los, ja que hi ha poca informació estadística sobre aquesta formació, segons l'informe.
 
Si estàs interessat a conèixer més detalls sobre els Certificats de Professionalitat no et perdis el vídeo següent.
 

 
I si desitges obtenir un certificat professional, a Educaweb trobaràs una oferta àmplia de cursos que condueixen a l'obtenció directa que cobreixen les 26 famílies professionals de formació professional, així com també cursos amb temari adaptat a un certificat que et permetrien obtenir-lo a posteriori superant un procés d'acreditació de competències.
 

Sabies que…?
 

 • L'oferta de Certificats de Professionalitat varia significativament entre les famílies professionals, la família agrària (45 certificats), la de tèxtil, confecció i pell (33), i la del transport i manteniment de vehicles (32) són les que ofereixen un nombre de certificats més elevat. Per contra, a la família de sanitat només s'ofereixen tres, segons dades de TodoFP.
   
 • Pel que fa a l'ocupació, les activitats sanitàries i els serveis socials són els sectors amb més percentatges d'ocupats amb Certificats de Professionalitat. No obstant això, en l'àmbit de la construcció, on impera la qualificació baixa, les persones ocupades amb aquests certificats no arriba a l'1%, segons l'informe FP Análisis. Los Certificados de CaixaBank Dualiza.
Mayra Bosada Morán Redactora
Sóc redactora i editora de continguts d'actualitat d'Educaweb sobre temes d’educació, formació, treball i orientació; i també en sóc la responsable de comunicació. Em motiva que la meva feina contribueixi a ajudar a les persones a decidir el seu projecte de vida i professional.

Vaig estudiar la Llicenciatura en Comunicació i el Maestría en Mercadotècnia al Tec de Monterrey (Mèxic); així com un Màster en Periodisme a la Universitat de Barcelona-Columbia University. I també compto amb més de 30 anys d'experiència com a periodista i gestora de continguts en empreses dedicades a l'educació i la comunicació a Espanya i Mèxic.
Deixa el teu comentari