Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Notes de tall de Formació Professional

Què són les notes de tall per als estudis de Formació Professional?

Les notes de tall per accedir als cicles formatius de Formació Professional fan referència a la nota d'accés de l'últim estudiant que va aconseguir una plaça per cursar un cicle en què la demanda superava l'oferta. Aquesta nota d'accés es correspon amb la nota mitjana dels estudis superats prèviament i que donen accés al cicle, o amb la nota de la prova d'accés.

Un mateix cicle tindrà diferents notes de tall en cadascun dels centres on s'imparteixi, ja que dependrà de la quantitat d'estudiants que hagin sol·licitat cursar-lo en cada centre.

 

Notes de tall d'FP

 

Les notes de tall d'FP solen variar cada any en funció de la demanda i de les places que ofereixin els centres. No obstant això, constitueixen una informació útil perquè puguis decidir a quins cicles optar: si compares la teva nota d'accés amb la nota de tall d'anys previs en aquells cicles que més s'adaptin als teus interessos formatius i professionals, podràs valorar les teves possibilitats d'ingrés per aquell cicle en aquell centre.

Recorda que cada via d'accés als cicles té reservat un percentatge de places, de manera que les notes de tall poden ser diferents per a cadascuna de les vies.

A més, en el cas dels cicles de grau superior, a cada grup d'accés tenen prioritat els alumnes procedents d'estudis afins. És a dir, l'alumnat que hagi cursat prèviament un cicle formatiu de la mateixa família professional o hagi realitzat una modalitat de Batxillerat relacionada amb l'àrea d'estudi del cicle al qual vol accedir tindrà prioritat en l'ingrés.

A tots els ensenyaments d'FP, per desfer possibles empats entre alumnes que volen accedir a un mateix cicle en un mateix centre i tenen la mateixa nota, es duu a terme un sorteig: cada candidat té un número que se li atorga de forma aleatòria quan fa la preinscripció, i amb el sorteig s'obté un número a partir del qual s'ordenen les sol·licituds d'admissió empatades. 

 

Al cercador de notes de tall d'Educaweb pots consultar les notes de tall de cicles de grau mitjà i de grau superior de les comunitats autònomes espanyoles que publiquen oficialment aquesta informació: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Comunidad Foral de Navarra, Galicia, Islas Canarias, La Rioja i Región de Murcia.