Preguntes freqüents

Consulta les respostes a les preguntes més habituals realitzades a l’equip d’orientadors i orientadores d’Educaweb

Accés a cicles d'FP de grau superior

Com puc accedir a un cicle formatiu de grau superior de Formació Professional?

Existeixen diverses vies per a accedir a un cicle formatiu de grau superior de formació professional.

D'una banda, tens l'accés directe als cicles de grau superior si compleixes algun dels següents requisits:

- Comptes amb el títol de Batxillerat.

- Tens un títol de Tècnic o un altre de Tècnic Superior, tant si és d'FP com d'Arts Plàstiques i Disseny.

- Tens una titulació universitària. 

- O si has superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Si no compleixes amb cap d'aquests requisits, les comunitats autònomes convoquen anualment proves d'accés als cicles d'FP de grau superior dirigides a majors de 19 anys que no compten amb cap de les titulacions esmentades.

En aquesta prova s'avaluen els coneixements de matèries del Batxillerat, com Llengua catalana o Matemàtiques, entre altres. I també continguts específics relacionats amb el cicle al qual vulguis accedir.

Tingues en compte que si la demanda supera l'oferta de places s'aplicaran criteris de prioritat per a l'accés als cicles i es tindrà en compte la nota mitjana dels estudis superats prèviament o la nota de la prova d'accés.

Explora les diferents ofertes formatives de cicles de grau superior on pots filtrar per temes d'estudi, província on s'imparteix, modalitat o preu.