Preguntes freqüents

Consulta les respostes a les preguntes més habituals realitzades a l’equip d’orientadors i orientadores d’Educaweb

Què fer si no se supera la ESO?

No he aprovat l'ESO, què puc fer?

Si no has superat l'Educació Secundària Obligatòria (ESO), tens varies opcions.

La primera de totes és repetir curs, amb la finalitat d'aprovar de cara al curs següent.

Si ja ets repetidor/a o no estàs motivat/da per estar un any més cursant la ESO, pots accedir a un Programa de Formació i Inserció, són estudis professionalitzadors que permeten als estudiants introduir-se en un sector professional. Per accedir-hi cal no haver obtingut el graduat en ESO i tenir entre 16 i 21 anys. L'oferta formativa d'aquests programes és variada i depèn de diferents centres i institucions.
Una vegada superat un d'aquests programes, es pot continuar la formació cap als Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM), complint uns requisits d'accés específics.

En el cas de les persones que han complert 17 anys aquest any, es poden presentar a les proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà amb la finalitat d'accedir a aquests estudis i així prosseguir la seva formació.