Orientació Acadèmica

Proves lliures per a l'obtenció del graduat en educació secundària obligatòria

 • Què són les proves lliures per a l'obtenció de l'ESO?

  Les proves lliures per a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) són proves que es convoquen anualment i permeten l'obtenció del títol de l'ESO. Aquestes proves versen sobre les competències i continguts d'aquesta etapa educativa i estan adreçades a aquelles persones adultes que no han obtingut la titulació. 

  proves lliures ESO

  Quins són els requisits d'accés?

  Per poder realitzar les proves s'ha de complir el següent requisit:
   
  • Tenir com a mínim 18 anys el darrer dia de realització dels exàmens.
   

  Com s'estructura la prova?

  La prova s'estructura en tres parts, corresponents als tres àmbits de coneixement en els quals s'organitzen els ensenyaments d'Educació Secundària per a Persones Adultes. A continuació s'expliquen els mòduls obligatoris, tot i que també n'hi ha d'opcionals. 
   
  • Àmbit de la comunicació: comprèn les matèries de Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura i Llengua Estrangera (Anglès o Francès).
  • Àmbit cientificotecnològic: comprèn les matèries de Matemàtiques, Física i Química, Ciències Naturals, Educació per a la Salut, Biologia i Geologia, i Tecnologia. 
  • Àmbit social: comprèn les matèries de Ciències Socials i Educació per a la Ciutadania, Geografia, Història, i Ciències Socials i Moviments Migratoris.
  Per a l'obtenció del títol de l'ESO s'han de superar els tres àmbits. Si només se superen un o dos dels àmbits s'obté el certificat corresponent que permet la no realització d'aquests àmbits en convocatòries successives de la prova.

  Quan i on es realitza?

  Es realitzen dues convocatòries anuals de la prova, les dates de les quals es publiquen al web del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

  L'any 2020, les dates de les proves són:
   
  • Primera convocatòria: 12 i 13 de març (inscripció del 3 al 10 de febrer).
  • Segona convocatòria: 5 i 6 de novembre (inscripció del 28 de setembre al 5 d'octubre).

  El llistat de centres on es realitzen les proves també es troba amb la informació de la convocatòria. Normalment, als centres de formació d'adults (CFA) és on es realitzen les proves, però depenent de la inscripció el nombre de centres pot ser major o menor.

  Com preparar-se per superar la prova amb èxit?

  Si vols superar amb èxit les proves lliures per a l'obtenció de l'ESO, és important que les preparis bé i amb temps.

  Això significa que hauràs de dissenyar un bon pla d'estudis, escollir la tècnica que millor t'ajudi a estudiar i preparar-te bé per al dia de l'examen.

  A més a més, pots anar a una escola d'adults o a un centre de formació perquè t'ajudin a preparar-te per superar la prova amb èxit. També tens l'opció de preparar-la per lliure.

  Troba els cursos que t'ajudaran a preparar la prova lliure de l'ESO!
Cursos relacionats