Orientació Acadèmica

Proves lliures per a l'obtenció del Graduat en Educació Secundària Obligatòria

Què són les proves lliures per a l'obtenció del títol de l'ESO?

Les proves lliures per a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) es convoquen anualment i permeten l'obtenció del títol de l'ESO a persones majors de 18 anys.

Aquestes proves avaluen les competències i continguts d'aquesta etapa educativa i estan adreçades a aquelles persones adultes que no han obtingut la titulació. 

proves lliures ESO

Quins són els requisits d'accés?

Per a poder realitzar els exàmens has de ser major de 18 anys o complir-los durant l'any en què es realitza la prova. A més, hauràs de complir amb algun dels següents requisits:
 • Tenir la nacionalitat espanyola i residir a Espanya.
 • No tenir la nacionalitat espanyola i residir a Espanya.
 • Tenir la nacionalitat espanyola i residir temporal o habitualment a l'estranger.
 • No tenir la nacionalitat espanyola, residir a l'estranger i haver cursat prèviament ensenyaments reglats del sistema educatiu espanyol.

Com s'estructura la prova?

La prova s'estructura en tres parts, corresponents als tres àmbits de coneixement en els quals s'organitzen els ensenyaments d'Educació Secundària per a Persones Adultes.

A continuació s'expliquen els mòduls obligatoris, tot i que també n'hi ha d'opcionals. 

 • Àmbit de la comunicació: comprèn les matèries de Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura i Llengua Estrangera (Anglès o Francès).
 • Àmbit cientificotecnològic: comprèn les matèries de Matemàtiques, Ciències Naturals, Tecnologies i Aspectes relacionats amb la Salut i el Medi Ambient. 
 • Àmbit social: comprèn les matèries de Ciències Socials, Educació per a la Ciutadania, Geografia i Història, Música i Aspectes d'Educació Visual i Plástica.

Per a l'obtenció del títol de Graduat en ESO s'han de superar els tres àmbits, és a dir, obtenir una qualificació igual o superior a 5 en cadascuna de les parts.

En el cas de superar un àmbit i els altres no, s'emetrà un certificat que l'acrediti. Aquest serà vàlid en tot el territori nacional i eximeix de la realització de la part corresponent en les successives convocatòries.

Quan i on es realitza?

Es realitzen dues convocatòries anuals de la prova. Les dates corresponents a les convocatòries d'aquest any 2021 són les següents:

Primera convocatòria

 • Inscripció: del 25 de gener a l'1 de febrer
 • Realització de les proves: 4 i 5 de març

Segona convocatòria

 • Inscripció: 27 de setembre al 4 d'octubre
 • Realització de les proves: 4 i 5 de novembre

Pots consultar el llistat de centres on es realitzen les proves al portal del Departament d'Educació. Normalment, aquestes proves es realitzen als centres de formació d'adults (CFA), però depenent de la inscripció el nombre de centres pot ser major o menor.

Com preparar-se per superar la prova amb èxit?

Si vols superar amb èxit les proves lliures per a l'obtenció de l'ESO, és important que les preparis bé i amb temps.

Això significa que hauràs de dissenyar un bon pla d'estudis, escollir la tècnica que millor t'ajudi a estudiar i preparar-te bé per al dia de l'examen.

Pots preparar la prova per lliure o anar a una escola d'adults o a un centre de formació perquè t'ajudin a preparar-te per superar la prova amb èxit. 


Troba els cursos que t'ajudaran a preparar la prova lliure de l'ESO!