Orientació Acadèmica

Proves lliures per a l'obtenció del Graduat en Educació Secundària Obligatòria

Si ets major d'edat, no tens el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i vols presentar-te a les proves que et permetran obtenir-lo, et resultarà útil continuar llegint per a informar-te sobre:

Què són les proves lliures per a l'obtenció del títol de l'ESO?

Les proves lliures per a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) són els exàmens que permeten obtenir el títol de Graduat en ESO als majors de 18 anys que no tenen la titulació.

Aquestes proves avaluen les competències i continguts corresponents a aquesta etapa educativa i a Catalunya són convocades anualment pel Departament d'Educació.


proves lliures ESO


 

Quins són els requisits d'accés?

L'únic requisit per presentar-se a la prova per a l'obtenció del títol de l'ESO és tenir com a mínim 18 anys l'últim dia de realització del exàmens. 

Si tens necessitats específiques derivades d'alguna discapacitat o trastorn que tingui el reconeixement oficial de la condició de discapacitat, tingues en compte que, quan facis la inscripció, podràs sol·licitar els recursos addicionals que necessitis per fer els exàmens.

Com s'estructura la prova?

La prova s'estructura en tres parts:

  • Àmbit de la comunicació: comprèn les matèries de Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura i Llengua Estrangera (Anglès o Francès).
  • Àmbit cientificotecnològic: comprèn les matèries de Matemàtiques, Ciències Naturals, Tecnologies i aspectes relacionats amb la Salut i el Medi Ambient. 
  • Àmbit social: comprèn les matèries de Ciències Socials, Educació per a la Ciutadania, Geografia i Història, Música i aspectes d'Educació Visual i Plàstica.

La qualificació final de la prova s'obté amb la mitjana aritmètica de les qualificacions dels tres àmbits.

Es pot demanar l'exempció de la matèria de Llengua Catalana si s'acredita menys d'un any de residència a Catalunya i no s'ha cursat mai aquesta matèria.

En el cas de superar un o dos àmbits es mantindrà la qualificació per convocatòries posteriors. També es poden convalidar àmbits acreditant la superació d'altres ensenyaments.

Quan i on es realitza?

Es realitzen dues convocatòries anuals de la prova. Les dates corresponents a les convocatòries de l'any 2022 són les següents:

Primera convocatòria

  • Inscripció: del 24 al 31 de gener de 2022
  • Realització de les proves: 3 i 4 de març de 2022

Segona convocatòria

  • Inscripció: del 26 de setembre al 3 d'octubre de 2022
  • Realització de les proves: 3 i 4 de novembre de 2022

La inscripció es pot tramitar en línia mitjançant el portal del Departament d'Educació durant les dates establertes a cada convocatòria.

També pots consultar el llistat de centres on es realitzen les proves.

Com preparar-se per superar la prova amb èxit?

Si vols superar amb èxit les proves lliures per a l'obtenció de l'ESO, és important que les preparis bé i amb temps.

Això significa que hauràs de dissenyar un bon pla d'estudis, escollir la tècnica que millor t'ajudi a estudiar i preparar-te bé per al dia de l'examen.

Pots preparar la prova per lliure o anar a una escola d'adults o a un centre de formació perquè t'ajudin a preparar-te per superar la prova amb èxit. 


Troba els cursos que t'ajudaran a preparar la prova lliure de l'ESO!
 

Normativa de les proves

Resolució EDU/3490/2021, de 23 de novembre, per la qual es convoquen les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys, corresponents a l'any 2022.