Orientació Acadèmica

Proves lliures per a l'obtenció del Graduat en Educació Secundària Obligatòria

Què són les proves lliures per a l'obtenció del títol de l'ESO?

Les proves lliures per a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) es convoquen anualment i permeten l'obtenció del títol de Graduat en ESO als majors de 18 anys que no han obtingut la titulació.

proves lliures ESO

Quins són els requisits d'accés?

Per a poder fer la prova has de tenir com a mínim 18 anys l'últim dia de realització del exàmens. 

Com s'estructura la prova?

La prova s'estructura en tres parts:

  • Àmbit de la comunicació: comprèn les matèries de Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura i Llengua Estrangera (Anglès o Francès).
  • Àmbit cientificotecnològic: comprèn les matèries de Matemàtiques, Ciències Naturals, Tecnologies i aspectes relacionats amb la Salut i el Medi Ambient. 
  • Àmbit social: comprèn les matèries de Ciències Socials, Educació per a la Ciutadania, Geografia i Història, Música i aspectes d'Educació Visual i Plàstica.

La qualificació final de la prova s'obté amb la mitjana aritmètica de les qualificacions dels tres àmbits.

Es pot demanar l'exempció de la matèria de Llengua Catalana si s'acredita menys d'un any de residència a Catalunya i no s'ha cursat mai aquesta matèria.

En el cas de superar un o dos àmbits es mantindrà la qualificació per convocatòries posteriors. També es poden convalidar àmbits acreditant la superació d'altres ensenyaments.

Quan i on es realitza?

Es realitzen dues convocatòries anuals de la prova. Les dates corresponents a les convocatòries d'aquest any 2021 són les següents:

Primera convocatòria

  • Inscripció: del 25 de gener a l'1 de febrer
  • Realització de les proves: 4 i 5 de març

Segona convocatòria

  • Inscripció: 27 de setembre al 4 d'octubre
  • Realització de les proves: 4 i 5 de novembre

Pots consultar el llistat de centres on es realitzen les proves al portal del Departament d'Educació. Normalment, aquestes proves es realitzen als centres de formació d'adults (CFA), però depenent de la inscripció el nombre de centres pot ser major o menor.

Com preparar-se per superar la prova amb èxit?

Si vols superar amb èxit les proves lliures per a l'obtenció de l'ESO, és important que les preparis bé i amb temps.

Això significa que hauràs de dissenyar un bon pla d'estudis, escollir la tècnica que millor t'ajudi a estudiar i preparar-te bé per al dia de l'examen.

Pots preparar la prova per lliure o anar a una escola d'adults o a un centre de formació perquè t'ajudin a preparar-te per superar la prova amb èxit. 


Troba els cursos que t'ajudaran a preparar la prova lliure de l'ESO!
 

Normativa de les proves

Resolució EDU/2977/2020, de 19 de novembre, per la qual es convoquen les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys, corresponents a l'any 2021.