Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Proves lliures per a l'obtenció del Graduat en ESO

Si ets major d'edat, no tens el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i vols presentar-te a les proves que et permetran obtenir-lo, et resultarà útil continuar llegint per a informar-te sobre els requisits, el calendari de realització i altres dades importants relatives a les proves. 
 

Què són les proves lliures per a l'obtenció del títol d'ESO?

Les proves lliures per a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) són els exàmens que permeten obtenir el títol de Graduat en ESO als majors de 18 anys que no tenen la titulació.

Aquestes proves avaluen les competències i continguts corresponents a aquesta etapa educativa i a Catalunya són convocades anualment pel Departament d'Educació.

Proves lliures Graduat en ESO

 

Si superes la prova, el títol de Graduat en ESO et permetrà accedir a diferents ensenyaments postobligatoris del sistema educatiu

A més, amb el títol de Graduat en ESO també podràs optar als llocs de treball per als quals s'exigeix aquesta titulació.

Quins són els requisits per realitzar les proves?

Els requisits per presentar-se a la prova per a l'obtenció del títol de l'ESO són:

 • Ser major de 18 anys o fer-los durant l'any en què es realitza la prova. 
 • No estar en possessió del títol de Graduat en ESO o un altre equivalent. 

Si tens necessitats específiques derivades d'alguna discapacitat o trastorn que compti  amb el reconeixement oficial de la condició de discapacitat, podràs sol·licitar els recursos addicionals que necessitis per fer els exàmens quan facis la inscripció.

Com s'estructura la prova?

La prova s'estructura en tres parts corresponents als tres àmbits de coneixement en els quals s'organitzen els ensenyaments d'Educació Secundària per a Persones Adultes:
 

1. Àmbit de la comunicació
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengua Estrangera (Anglès o Francès)
 • Llengua Catalana i Literatura
2. Àmbit cientificotecnològic
 • Ciències de la Naturalesa
 • Matemàtiques
 • Tecnologies
 • Aspectes relacionats amb la Salut i el Medi Ambient
3. Àmbit social
 • Ciències Socials
 • Educació per a la Ciutadania
 • Geografia i Història
 • Música
 • Aspectes d'Educació Visual i Plàstica


Cada àmbit es puntua d'1 a 10 punts. La qualificació final de la prova s'obté amb la mitjana aritmètica de les qualificacions dels tres àmbits.

Es pot demanar l'exempció de la matèria de Llengua Catalana si s'acredita menys d'un any de residència a Catalunya i no s'ha cursat mai aquesta matèria.

En el cas de superar un o dos àmbits es mantindrà la qualificació per convocatòries posteriors.

Tingues en compte que es poden convalidar àmbits acreditant la superació de determinades matèries de la ESO o d'ensenyaments ja extingits com FPI o BUP.

Quan i on es realitza?

Es realitzen dues convocatòries anuals de la prova per a l'obtenció del títol de Graduat en ESO. Les dates corresponents a les convocatòries de l'any 2024 són les següents:


Primera convocatòria

 • Inscripció: del 22 al 29 de gener de 2024
 • Realització de les proves: 6 i 7 de març de 2024


Segona convocatòria

 • Inscripció: del 23 al 30 de setembre de 2024
 • Realització de les proves: 7 i 8 de novembre de 2024

 

La inscripció es pot tramitar en línia mitjançant el portal del Departament d'Educació durant les dates establertes a cada convocatòria.

També pots consultar al web del Departament d'Educació el llistat de centres de formació de persones adultes on es realitzen les proves i altres dades clau com la documentació necessària per a l'exempció de la matèria de Llengua Catalana o els llistats de les persones admeses i els resultats.

Com preparar-se per superar la prova amb èxit?

Si vols superar amb èxit les proves lliures per a l'obtenció del títol de Graduat en ESO, és important que comencis a preparar-les amb antelació.

Això significa que hauràs de dissenyar un bon pla d'estudis, escollir la tècnica que millor t'ajudi a estudiar i preparar-te bé per al dia de l'examen.

És recomanable que consultis les mostres de les últimes convocatòries amb les correccions corresponents, per tal de conèixer models d'exàmens reals.

Pots preparar la prova pel teu compte o matricular-te en un centre de formació perquè t'ajudin a organitzar el teu estudi i superar la prova amb èxit. 

Si et decideixes per anar a un centre formatiu, pots consultar l'oferta de cursos que t'ajudaran a preparar la prova per a l'obtenció del títol de Graduat en ESO.

A més de les proves lliures, tingues en compte que també tens la possibilitat d'obtenir el títol de Graduat en ESO cursant aquests estudis en un centre de formació de persones adultes.

Normativa de les proves

Resolució EDU/3988/2023, per la qual es convoquen les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys, corresponents a l'any 2024.