Orientació Acadèmica

Proves lliures per a l'obtenció del graduat en educació secundària obligatòria

 • Què són les proves lliures per a l'obtenció de l'ESO?

  Les proves lliures per a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) són proves que es convoquen anualment i permeten l'obtenció del títol de l'ESO. Aquestes proves versen sobre les competències i continguts de l'ESO i estan dirigidas a aquelles persones adultes que no ho han obtingut amb anterioritat.

  proves lliures ESO

  Quins són els requisits d'accés?

  Per a poder realitzar les proves s'han de complir amb els següents requisits:
   
  • Tenir 18 anys, com a mínim, el dia de la prova.

  Com s'estructura la prova?

  La prova s'estructura en tres parts, corresponents als tres àmbits de coneixement en els que s'organitzen els ensenyaments d'educació secundària per a persones adultes:
   
  • Àmbit de la comunicació: compren les matèries de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i llengua estrangera (anglès o francès).
  • Àmbit cientificotecnològic: compren les matèries de ciències de la naturalesa, matemàtiques, tecnologia i aspectes relacionats amb la salut i el medi ambient.
  • Àmbit social: compren les matèries de ciències socials, geografia i història, educació per a la ciutadania, aspectes d'educació visual i plàstica i música.
  Per a l'obtenció del títol de l'ESO s'han de superar els tres àmbits. Si només se superen un o dos dels àmbits s'obté el certificat corresponent que permet la no realització d'aquests àmbits en convocatòries successives de la prova.

  Quan i on es realitza?

  Es realitzen dues convocatòries anuals de la prova, les dates d'aquestes es publiquen al web del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

  L'any 2019, les dates de les proves són:
  • Primera convocatòria: 7 i 8 de març (inscripció de l'1 al 10 de febrer).
  • Segona convocatòria: 7 i 8 de novembre (inscripció del 30 de setembre al 6 d'octubre).

  El llistat de centres on es realitzen les proves també es troba amb la informació de la convocatòria. Normalment, als centres de formació d'adults (CFA) és on es realitzen les proves, però depenent de la inscripció el nombre de centres pot ser major o menor.

  Com preparar-se per superar la prova amb èxit?

  Si vols superar amb èxit les proves lliures per a l'obtenció de l'ESO, és important que les preparis bé i amb temps.

  Això significa que hauràs de dissenyar un bon pla d'estudi, escollir la tècnica que millor t'ajudi a estudiar i preparar-te bé per al dia de l'examen.

  Pots anar a una escola d'adults o a un centre de formació perquè t'ajudi a preparar-te per superar la prova amb èxit. També tens l'opció de preparar-la per lliure.

  Troba els cursos que t'ajudaran a preparar la prova lliure de l'ESO!
Cursos relacionats