Descripció del centre

El Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS) és un centre d'excel·lència de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) creat per captar, seleccionar i tutoritzar estudiants amb capacitat i motivació suficients per cursar uns estudis interdisciplinaris dins d'una oferta de formació innovadora que inclou una o més de les titulacions de grau que conforma l'oferta de la UPC.

El CFIS va començar essent una experiència pilot de doble titulació en telecomunicacions i matemàtiques el 1999, i des del 2003 és un centre més de la Universitat que incorpora cada curs un nombre molt limitat d'estudiants d'alt nivell.

El CFIS disposa d'un procés de selecció propi que garanteix la idoneïtat dels seus estudiants per fer front amb garanties d'èxit a un pla d'estudis intens. Per accedir al nostre centre, els estudiants interessats s'han d'inscriure a la primavera i han de passar unes proves específiques de coneixements de matemàtiques i de física, addicionals als procediments establerts per a l'accés a la universitat.

El centre compta per al seu funcionament amb el patrocini i suport de diverses institucions i empreses privades.

Campus i seus

Centre de Formació Interdisciplinària Superior (UPC)
C. Pau Gargallo núm. 5 08028 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

X