Descripció del centre

L'Escola Politècnica Superior d?Edificació de Barcelona té una llarga tradició en la formació de professionals del món de l?edificació, des de la seva creació com a Escola separada d'Arquitectura l'any 1954.  

L'Escola està preparada per facilitar tota mena de serveis al seu estudiantat i personal docent i investigador, i garantir que l'esforç d'ensenyar i aprendre es desenvolupi en el millor ambient possible. Per això, està equipada amb Biblioteca, Oficina d'atenció a l'estudiant, Serveis informàtics, Borsa de treball, Laboratori de materials i control de qualitat, Laboratori de seguretat i prevenció, Laboratori del foc, de física, de fotogrametria, de cartografia, d'instal·lacions, d'edificació, de topografia i d'investigació audiovisual. A l'EPSEB també hi ha el Taller de patrimoni arquitectònic, el Taller Gaudí, l'Arxiu de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i finalment serveis de papereria-copisteria i de bar-restaurant.

Hi podràs adquirir una sòlida formació, no només teòrica, sinó també pràctica, mitjançant les pràctiques remunerades que ofereix la nostra activa Borsa de treball, en què han participat més del 50% del nostre estudiantat. Els treballs de fi de grau són una altra oportunitat perquè facis pràctiques a l'obra. L'experiència internacional l'aconseguiràs gràcies als múltiples convenis subscrits amb universitats de Gran Bretanya, França, Itàlia, Suècia, Dinamarca i Polònia. L'EPSEB també dóna suport a l'intercanvi amb universitats d'Amèrica Llatina, i té signats convenis Sicue Sèneca amb les escoles d'arquitectura tècnica de la resta de l'Estat i amb escoles d'enginyeria tècnica topogràfica de Jaén i Las Palmas.

A l'EPSEB tens l'oportunitat de desenvolupar una activa i rica vida universitària per mitjà de nombroses associacions lúdiques, esportives i solidàries, com ara el Club d'esports, la Delegació d'estudiants, Geòmetres sense fronteres, Arquitectes tècnics sense fronteres, Associació cultural EPSEB, Revista DIN-A3 o Associació d'estudiants de topografia (AETOP). Es fan exposicions, conferències, concursos de projectes de fi de grau, concursos de fotografia, de maquetes, festa de final de curs, sessions de cinema, sortides culturals, etc.

Campus i seus

Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB - UPC)
Av. Doctor Marañón 44-50 08028 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB - UPC)
X