Orientació Acadèmica

Consells pràctics per superar la selectivitat

La Prova d'Accés a la Universitat (PAU) es realitza, normalment, a l'acabar el Batxillerat. En aquesta prova es reflecteixen els continguts adquirits durant els cursos d'aquesta etapa. Es recomana preparar la selectivitat i estudiar mitjançant estratègies i tècniques d'estudi des de l'inici de Batxillerat, un bon treball al llarg dels dos cursos t'ajudarà a la superació amb èxit de la prova.

És important que no deixis tots els continguts de la PAU per estudiar només durant el mes previ a la prova i tinguis en compte alguns preparatius abans per evitar problemes i nervis en el període d'exàmens. A continuació trobaràs una sèrie de consells per preparar la selectivitat que et poden ser útils.

Preparatius abans de la prova  

 • L'acumulació de proves pot suposar nerviosisme i confusió; intenta presentar-te a les proves de la forma més descansada i relaxada possible i estigues atent i atenta en tot moment a les indicacions de les persones examinadores. 
 •  Les proves exigeixen silenci absolut, el Tribunal examinador té capacitat legal per expulsar els i les estudiants que incompleixin les normes de correcció i comportament.
 • En cada exercici hauràs de presentar el DNI i el full de matrícula; no oblidis tampoc portar diversos bolígrafs i el material específic per a alguns exercicis (calculadora científica, instruments de dibuix, diccionari, etc.).
 •  Les proves són anònimes,  per respectar la igualtat d'oportunitats i evitar cap tipus d'influència que pugui privilegiar ningú. Per tant, no has de posar el teu nom en cap full.  
 •  Procura arribar puntual a les proves i sabent exactament el lloc on es realitzen.

Durant la prova

 •  Llegeix atentament els enunciats i pren el teu temps per decidir l'opció que més t'interessi.

 •  És molt útil que organitzis els conceptes que vulguis exposar en la teva resposta, mentalment o mitjançant un esquema.

 •  Distribueix-te bé el temps per a cada exercici.

 •  La presentació ha de ser clara i ordenada.

 •  Cuida el vocabulari (llenguatge tècnic), l'ortografia, la sintaxi, els signes de puntuació, etc.

 •  Respon només el que et pregunten, no et donaran més puntuació per explicar altres coses que no tenen a veure amb el que et demanen en l'exercici.

 •  Argumenta les teves respostes i justifica-les amb exemples, si és necessari.

Una vegada superada la selectivitat, pots revisar els estudis triats que vols cursar. Informa't bé de tota l'oferta formativa de cicles formatius de grau superior i estudis universitaris per poder escollir en funció dels teus interessos.