Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Com estudiar Medicina si no arribo a la nota de tall?

El Grau en Medicina és una de les carreres més sol·licitades, pel seu caràcter vocacional i per l'elevada taxa d'inserció laboral dels titulats.

És important que entenguis que l'admissió no és fàcil donada l'alta competitivitat per a obtenir plaça. La nota de tall de Medicina rarament baixa dels 12 punts.

A continuació, et presentem 5 alternatives per a entrar a Medicina si no has aconseguit la nota d'admissió necessària.

estudiant-medicina-satisfeta

Repeteix la PAU

Abans de res, no oblidis que pots estudiar Medicina en universitats d'altres comunitats autònomes de l'Estat, en les quals la nota d'admissió requerida pot ser menor. Recorda que, per a sol·licitar plaça en les universitats públiques d'altres comunitats espanyoles, hauràs de realitzar una preinscripció universitària diferent.

Si t'has  quedat a les portes, pots repetir la selectivitat. En funció de les teves notes, pots examinar-te novament de la prova sencera, de la fase obligatòria, o de les assignatures de la fase voluntària que et convinguin. Recorda que sempre es guardaran les teves millors notes.

 

Aquesta és una opció indicada per a les persones que compten amb una molt bona mitjana de Batxillerat i el motiu de no entrar ha estat per resultats insuficients en la prova d'accés a la universitat.

 

Si decideixes tornar a intentar-ho mitjançant la PAU, pots presentar-te a la convocatòria extraordinària, amb els coneixements frescos, i a la convocatòria ordinària del curs següent, per a la qual disposaràs de tot un any per a preparar-te. En qualsevol cas, les noves qualificacions serviran per a optar a l'accés en el següent curs, ja que a Medicina no queden places per a la convocatòria extraordinària.  

Tingues en compte que, en lloc d'intentar abastar-ho tot, pots plantejar-te estratègies com centrar-te primerament en la fase obligatòria. Aquesta fase té validesa indefinida i ha de repetir-se sencera, és a dir, hauràs d'examinar-te de totes les seves assignatures.

En següents convocatòries pots enfocar-te únicament en les assignatures de la fase voluntària per a les quals requereixis millor nota. Aquestes qualificacions caduquen al cap de dos anys.

Comença en una altra carrera relacionada

Tens l'opció de matricular-te en una carrera de la branca de Ciències de la Salut que tingui relació amb els estudis de Medicina com ara Infermeria, Fisioteràpia, Odontologia, Farmàcia o Psicologia, entre altres.

 

L'opció de matricular-se en un altre grau és interessant per a les persones que valorin altres estudis universitaris no únicament com a pont, sinó també com a alternativa de projecte professional que pot resultar tan gratificant com l'objectiu inicial.

 

Mentre desenvolupes aquest camí, pots continuar intentat accedir a Medicina, si encara penses igual. Amb aquest itinerari s'obren noves vies d'accés. A més, totes elles permeten convalidar assignatures mitjançant el reconeixement de crèdits de la carrera relacionada. Si tries aquesta via, podràs optar per aquestes 3 alternatives d'accés a Medicina:

  • 1. Canvi de carrera: pots començar el tràmit de canvi d'estudis iniciats sempre que el centre tingui places lliures i compleixis amb els requisits, com el nombre mínim de crèdits convalidables. Acostumen a obrir poques places per a aquesta via i cada facultat té els seus criteris per a ordenar l'admissió.
  • 2. Preinscripció universitària: pots tornar a sol·licitar l'ingrés a Medicina per la via de la PAU, i també pots realitzar de nou la prova, amb l'objectiu d'aconseguir millor nota. Si la teva nota continua sent insuficient per a entrar en Medicina, pots continuar en la carrera relacionada i tornar-ho a intentar el curs següent.

La sol·licitud d'admissió per la via de canvi d'estudis parcials o iniciats és compatible amb la preinscripció universitària, així que pots posar en marxa tots dos tràmits alhora. 

  • 3. Via de titulats universitaris: si finalitzes la carrera, a més d'obtenir una titulació i oportunitats laborals, disposaràs d'un altre accés al Grau en Medicina, ja que podràs realitzar la preinscripció universitària per la via de titulats. Aquesta disposa d'un percentatge de places de nou ingrés reservades. Així i tot, has de tenir en compte que no en són moltes i que la nota de tall se situa habitualment per sobre del 9. Informa't també de les possibilitats de millorar la teva nota d'admissió mitjançant la realització d'un màster oficial.

Accedeix des d'un cicle formatiu de grau superior d'FP

Les titulacions de Tècnic Superior permeten accedir a la universitat prenent la nota mitjana obtinguda en el cicle com a nota d'accés i afrontar la carrera amb una titulació d'educació superior en el teu poder, que et permetria compaginar estudis i ocupació a temps parcial.

 

Si la nota que has obtingut en la selectivitat està molt per sota de la nota de tall de Medicina, tens l'opció de cursar un cicle formatiu de grau superior de Formació Professional de la família de Sanitat.

Si t'esforces durant el cicle, pot resultar més senzill assolir una nota d'accés molt alta.

 

Tingues en compte que per a aconseguir una nota d'admissió suficient, també necessitaràs una nota alta en la fase voluntària. Les qualificacions d'aquesta fase són vàlides durant la preinscripció universitària del curs en el qual et presentes a les proves i els dos cursos següents. Si necessites millorar-les o han caducat en acabar el cicle, hauràs de presentar-te i preparar-te-les pel teu compte, intentant aconseguir la millor nota possible. 

Recorda que no existeixen places reservades per a l'alumnat d'FP i, per tant, la nota de tall de referència és la mateixa tant si vens de Batxillerat com de cicles formatius de grau superior.

A més, si optes per aquesta alternativa, pots convalidar crèdits de la carrera de Medicina amb alguna de les assignatures cursades en el cicle. Hauràs d'informar-te d'aquesta possibilitat en la universitat de destí.

Matricula't en una universitat privada

Les universitats privades tenen el seu propi procés d'admissió i solen realitzar un examen d'accés propi. Normalment, no es regeixen per nota de tall, de manera que el teu accés no estarà condicionat per la nota de la PAU. 

Aquesta opció no és possible per a tots els estudiants a causa de l'elevat cost que poden tenir aquests centres, però pots consultar si el centre disposa de beques o ajudes per als seus estudiants. Si optes per començar Medicina en una privada, més endavant pots sol·licitar un canvi d'universitat.

opcions-estudiar-medicina

Estudia a l'estranger

Pots informar-te del procediment establert en diferents països del món per a accedir a estudis de Medicina, ja que podria obrir-te una porta per a aconseguir el teu objectiu professional. Cursar una carrera universitària en un altre país pot ser una experiència desafiadora, però també molt enriquidora en l'àmbit personal i professional.

És important que t'informis prèviament de les opcions d'homologació dels teus estudis abans de començar a buscar el teu destí. 

També pots demanar el trasllat d'expedient a una universitat espanyola per a acabar la carrera aquí o presentar-te al MIR a Espanya per a realitzar l'especialitat mèdica.

 

 

Buscar alternatives requereix temps.

Recorda que a vegades el camí que respon a les teves necessitats no és el més directe, però l'important és que et permetrà arribar. 

Comença a informar-te ja de totes les facultats en les quals pots estudiar Medicina.