Orientació Acadèmica

Cercador de graus per notes de tall

Si vols saber a quins graus universitaris pots accedir segons la nota de tall, consulta en aquest cercador les opcions que tens en funció de la teva nota d'admissió i de la via d'accés per la qual t'incorpores a la universitat.

Quan introdueixis les dades en els camps de recerca, pots filtrar pels temes d'estudi que més t'interessin. Així coneixeràs en detall les diferents titulacions a les quals podràs optar a tot l'Estat, tenint en compte les teves preferències i la nota de tall de l'últim any.

Recorda que les notes de tall poden variar d'una comunitat autònoma a una altra. Els resultats que mostri el cercador et permetran valorar opcions de mobilitat, ja que encara que la teva nota d'admissió no et permeti accedir a determinats graus al lloc en el qual resideixes, pot ser suficient per a cursar aquesta carrera en altres ciutats d'Espanya.

En cada estudi trobaràs informació específica sobre el pla d'estudis, el perfil recomanat d'ingrés, les oportunitats d'inserció laboral i les universitats on podràs cursar aquesta formació, entre altres aspectes.

A més, des del botó "On Estudiar" podràs accedir directament a l'oferta existent de cada grau concret i altres similars, perquè puguis contactar amb els centres i sol·licitar informació més concreta, si ho desitges.

I si creus que encara necessites més orientació per a prendre decisions, pots informar-te sobre els aspectes a tenir en compte per escollir bé uns estudis.