Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Laboral

Educaweb com a eina per millorar el perfil professional

Tant si estàs buscant ocupació com si estàs pensant a reorientar la teva trajectòria professional, Educaweb t'ofereix tres recursos clau per a definir el teu objectiu laboral i establir un itinerari professional que s'adeqüi als teus interessos i aptituds.
 

1. Test GR: autoconeixement

Abans de triar una professió o una ocupació és imprescindible que et coneguis a tu mateix. Per a això, Educaweb ofereix el Test de Gran Recorregut o GR, una eina gratuïta indicada per a majors de 16 anys que permet aprofundir en l'autoconeixement a partir de preguntes que et conviden a reflexionar sobre els teus interessos, aptituds i valors.

Amb aquest test podràs conèixer el conjunt de professions amb les quals pots tenir més afinitat i en què pots formar-te per a aconseguir el teu objectiu professional.

Tingues en compte que el resultat depèn únicament de les teves respostes, per la qual cosa és important que realitzis el test amb total sinceritat.

2. Diccionari d'Estudis: coneixement de l'oferta acadèmica

Si ja has tens clar a quina professió desitges dedicar-te, cursar determinats estudis podria servir-te per a aconseguir el teu objectiu. El Diccionari d'Estudis és un recurs de Educaweb que inclou informació detallada i rigorosa sobre cicles de Formació Professional, graus universitaris, màsters oficials, ensenyaments artístics, ensenyaments esportius i cursos no reglats, agrupats per temàtiques o per tipologia d'estudis.

Aquí trobaràs en què consisteix una formació concreta, els requisits d'accés, algunes de les assignatures que hauràs de superar, el perfil recomanat per a exercir les funcions associades a aquesta formació, les possibles sortides professionals, les perspectives laborals, la formació complementària i els estudis relacionats, entre altres aspectes.

Si fa temps que no estudies, pot ser que et resulti útil consultar les seccions sobre Tècniques d'estudi o Tornar a estudiar. D'altra banda, en el cas que desitgis continuar estudiant en finalitzar la formació, pots consultar la secció Seguir estudiant per conèixer els estudis als quals pots optar i com fer-ho.

3. Diccionari de Professions: exploració del mercat de treball

Conèixer la situació del mercat laboral i en què consisteix cada professió és fonamental per a eliminar dubtes en la teva decisió. Per a això, et resultarà útil consultar el Diccionari de Professions, un altre recurs gratuït que ofereix informació sobre multitud de perfils ocupacionals.

Entre altres aspectes, podràs conèixer quines funcions realitzen els professionals, quin és el perfil recomanat per a exercir aquesta professió, quines competències has d'adquirir i quina formació es requereix per a aconseguir-lo.

A més, si vols aprofundir en els tipus de competències professionals que existeixen, quines són les més sol·licitades per les empreses i quines són les principals tendències del mercat laboral, consulta detalladament la secció de Competències professionals i Noves professions.