Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Laboral

La sol·licitud de feina

Entrar en el mercat laboral o canviar de treball requereix tenir una actitud proactiva, és a dir, prendre la iniciativa en la recerca de feina i fer tot el possible per a trobar el lloc de treball que desitges.

Després de preparar totes les eines necessàries per a afrontar la recerca de feina amb èxit, és el moment de la sol·licitud de treball.

Aquesta petició de treball és la clau per a accedir a una feina. Per tant, és fonamental cuidar la forma i la manera en la qual ens dirigim a l'empresa i als responsables de selecció de personal. En la teva candidatura has de destacar les competències i habilitats que més s'adeqüen a les necessitats de l'empresa.

recerca feina

En parlar de sol·licitud de treball cal tenir en compte que existeixen diferents fórmules i cadascuna d'elles necessita una preparació determinada. Per tant, no cal improvisar o enviar a tots els llocs el mateix text.

La clau de l'èxit d'una sol·licitud de treball dependrà de les teves competències i adequació al lloc, però també de la informació que tinguis de la companyia a la qual et dirigeixes i de la manera en què presentes i destaques la teva candidatura.

Contingut de la sol·licitud de treball

Totes les sol·licituds de treball han d'incloure un currículum atractiu i actualitzat i una carta de presentació.

Els responsables del procés de selecció solen acumular molts currículums i, a vegades, no dediquen més de 20 segons a examinar cadascun d'ells. L'objectiu del teu currículum és captar la seva atenció perquè la teva formació, competències i experiència et permetin ser un candidat a avaluar amb major deteniment.

El teu currículum ha de ser clar, concís i ha de destacar aquells elements decisius de la teva trajectòria professional que creus que més puguin interessar a l'empresa a la qual et dirigeixes. És a dir, és un document que adaptes a cada sol·licitud de treball.

En funció de l'oferta de treball a la qual desitges presentar-te, pots dissenyar el teu currículum amb un format o un altre. En qualsevol cas, sempre és aconsellable començar-lo amb una breu introducció professional que, en dues o tres línies, descrigui qui ets i quines són les teves habilitats i competències.

Depenent de la mena de sol·licitud de treball en la qual et trobis immers hauràs d'adjuntar una carta de presentació. En ella explicaràs el motiu pel qual et dirigeixes a la companyia i ressaltaràs les competències que et fan un candidat adequat per a un lloc concret, així com altres motivacions i interessos pels quals la teva incorporació a l'empresa pot resultar positiva.

Ha de ser una carta ben redactada, sense faltes d'ortografia, directa i senzilla en la qual sigui evident la teva capacitació, el teu coneixement de les línies generals d'actuació de l'empresa i el teu interès a poder mantenir una entrevista personal.

Modalitats de sol·licitud de treball

Les maneres de sol·licitar una feina són moltes, però entre les més habituals es troben les següents:

Autocandidatura

La sol·licitud de treball mitjançant autocandidatura és en la qual un professional es presenta a una empresa sense dirigir-se a un lloc o una vacant concreta. Simplement, consisteix a enviar el currículum i la carta de presentació a una empresa en la qual li agradaria treballar i en la qual considera que, per la seva formació i/o experiència, pot encaixar.

En aquests casos la sol·licitud de treball se sol enviar a través de la pàgina web corporativa o del correu electrònic de l'àrea de selecció de personal de la companyia. Depenent de l'empresa, cal emplenar un formulari amb dades personals i professionals i/o adjuntar el currículum. Quan sigui possible cal descriure el motiu pel qual sol·licitem un treball, destacant, com hem dit abans, la nostra adequació a l'empresa.

Al no dirigir-nos a un lloc concret, rebre una trucada per part de l'empresa pot trigar a arribar, però l'important és que la nostra candidatura queda registrada en la base de dades de l'empresa.
 

Resposta a una oferta de feina

Aquesta és una les modalitats de sol·licitud de treball que més oportunitats ens brinda d'accedir a una feina. Consisteix a respondre a una oferta de treball concreta publicada en un portal de feina, anuncis o xarxes socials. Per tant, és essencial destacar en el currículum i en la carta de presentació aquelles capacitats i competències que se sol·liciten per a la vacant.
 

Presentació a través de la teva xarxa de contactes

Des de sempre la xarxa de contactes (networking) és una fórmula molt eficaç de sol·licitar un treball. Els teus coneguts, companys o familiars poden avisar-te sobre ofertes laborals a les quals pots presentar la teva candidatura.

A més, en uns certs casos poden facilitar-te informació sobre característiques i requisits del lloc de treball que et resultarà molt valuosa a l'hora de redactar la teva vida laboral i al·legar què et fa idoni per al lloc. Utilitza les xarxes socials per a donar a conèixer la teva situació laboral i contacta amb professionals del sector que puguin ajudar-te a trobar una feina.