Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Laboral

Passes per trobar feina

Què necessito per busca feina

Passes a seguir per trobar feina

Si estàs buscant ocupació, és recomanable seguir una sèrie de passes que t'ajudaran a trobar un treball d'acord amb les teves necessitats i interessos.

1. Localitza l'oferta a través dels canals per buscar feina

Actualment disposes de multitud de canals on trobar ofertes d'ocupació. Cada canal té les seves característiques i per això hauràs de triar el que millor s'adapti a tu. 

  • Portals d'ocupació d'Internet. Plataformes d'ocupació online que contenen ofertes de diversos sectors professionals i poden ser d'abast nacional i internacional. Per poder apuntar-te a aquestes ofertes és important disposar d'un CV en format digital. 
  • Portals d'ocupació especialitzats. En Internet també pots trobar portals que ofereixen vacants en un sector laboral o per a un col·lectiu específic. Per exemple, borses d'ocupació dirigides al sector de la sanitat, el turisme o la informàtica o portals destinats a joves o persones amb discapacitat. 
  • Agències de col·locació. Aquestes entitats, públiques o privades, tenen com a objectiu proporcionar treball a persones desocupades. Per aconseguir-ho duen a terme activitats d'orientació i intermediació laboral. 
  • Serveis públics d'ocupació. Les comunitats autònomes disposen de serveis a nivell comarcal i local per atendre les diferents necessitats en matèria d'ús del territori. Són totalment gratuïts i proporcionen diferents ajudes en funció del destinatari.
  • Empreses de Treball Temporal (ETT). Aquest tipus d'organitzacions actuen com a intermediàries entre una empresa que desitja cobrir un lloc de treball i la persona reuneix les característiques per ocupar-lo. Elles mateixes s'encarreguen de contractar treballadors temporalment per a després cedir-los a les empreses que els necessiten. 
  • Col·legis i associacions professionals. Moltes vegades els col·legis i l'associacions de col·lectius professionals ofereixen serveis d'orientació laboral i borses de treball. 
  • Autocandidatura. L'autocandidatura és la manera més proactiva de buscar ocupació. Consisteix a postular per treballar en una empresa sense que aquesta hagi publicat una oferta d'ocupació, és a dir, dirigir-te a una empresa mitjançant una carta de presentació o enviant el teu CV per iniciativa pròpia.
  • Xarxa de contactes. Algunes ofertes d'ocupació no es fan públiques i només es coneixen a través de persones pròximes a aquest entorn laboral. Per això, si vols accedir a aquestes ofertes és important teixir un xarxa social i professional de contactes (networking) que puguin informar-te de les oportunitats d'ocupació. 
  • Premsa. En alguns mitjans de comunicació pots trobar una secció especial de anuncis relacionada amb les ofertes laborals existents en aquest moment.
  • Informació de l'oferta d'ocupació pública. En les pàgines web de les administracions públiques (estatals, autonòmiques i locals) podràs trobar diferents convocatòries d'ocupació pública a les quals presentar-te segons el teu perfil acadèmic i professional.

2. Presenta't a l'empresa

El primer contacte amb l'empresa més habitual és la presentació del currículum. Existeixen diferents maneres de fer un CV (cronològic, funcional, per competència, etc.), utilitza aquella que més et convingui i recorda destacar els elements que encaixen amb el perfil de l'empresa. 

Pots ajudar-te amb una carta de presentació que s'ajusti a la mena de treball que sol·licites. Tracta de reflectir que ets el candidat idoni per ocupar el lloc de treball i manifesta el teu interès en l'organització. 

També pots optar per la trucada telefònica al departament de recursos humans o la presentació presencial en l'empresa

3. Supera les proves de selecció

Abans de realitzar la entrevista de treball recorda preparar-te algunes de les preguntes més freqüents que et poden fer, com per exemple, per què desitges treballar en aquesta empresa. 

L'entrevista pot anar acompanyada de les proves de selecció laboral. L'objectiu d'aquestes proves és avaluar la idoneïtat del candidat o candidata. Varien en funció de les característiques de lloc de treball i solen valorar les aptituds, personalitat i competències professionals.

4. Incorpora't

Finalment, l'empresa valorarà als candidats finalistes i prendrà una decisió. En aquesta fase és possible que et convoquin per realitzar altres proves o entrevistes. Pots aprofitar per aclarir els dubtes que et puguin sorgir o preguntar sobre algun aspecte que no s'hagi tractat prèviament. 

Si ets la persona triada hauràs de preparar-te per a la contractació i incorporació. Recorda llegir el contracte detalladament i mostrar una actitud positiva de cara al començament en l'organització.


Si necessites més informació sobre com busca feina, descobreix com dissenyar un bon currículum, com fer una carta de presentació, com preparar-te per una entrevista de feina o com millorar la teva posició al mercat de treball, entre d'altres aspectes.

També pots utilitzar el cercador de cursos on podràs trobar tots els cursos que t'ajudaran a millorar les teves competències.