Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Laboral

Com seran les noves professions?

Com seran les noves professions?

L'impacte dels avanços tecnològics en el mercat laboral requereix perfils professionals polivalents capaços d'adaptar-se als nous i futurs lloc de treball.A continuació, pots trobar 10 aspectes clau que caracteritzaran les ocupacions del futur i t'ajudaran a desenvolupar-te com a professional.

 • Necessitat de formació contínua. L'actualització dels coneixements serà indispensable per mantenir el lloc de treball i respondre als desafiaments que es presentin. Així com per disposar de millors condicions d'accés al mercat laboral.

 • Desenvolupament de competències transversals. Per progressar professionalment, a més de les competències tècniques, les transversals tindran molt valor en el perfil professional. Competències com el pensament crític, l'adaptabilitat, la proactivitat i el treball en equip seran altament valorades.

 • Adaptació i flexibilitat. La carrera professional lineal deixarà d'existir i les persones canviaran més sovint d'ocupació. Es requeriran perfils professionals flexibles que se sàpiguen adaptar als canvis. Només aquells que es mantinguin actualitzats i sàpiguen adaptar-se bé als canvis aconseguiran progressar en la seva carrera professional.

 • Desenvolupament de competències digitals. Les competències tecnològiques seran imprescindibles per a qualsevol professional. La tecnologia serà present en tots els processos productius i de gestió i tindrà un paper destacat en el mercat laboral creant noves professions en aquest sector.

 • Domini d'idiomes. Molts llocs de treball exigiran dominar diversos idiomes, especialment l'anglès, per al seu acompliment.

 • Noves modalitats de treball. Els treballs es caracteritzaran per ser més flexibles i deslocalitzats. El teletreball, les àrees coworking i els horaris flexibles seran algunes d'aquestes estratègies.

 • Substitució de la mà d'obra humana per màquines. L'automatització de les tasques rutinàries provocarà que molts llocs de treball desapareguin i es creuen altres nous que només puguin exercir les persones.

 • Productivitat i orientació a resultats. Aquestes competències se sol·licitaran en qualsevol ocupació i fan referència a la capacitat d'organitzar-se i gestionar les tasques per aconseguir els objectius establerts.

 • Proactivitat i iniciativa. En les empreses es valorarà que el treballador o treballadora tingui una actitud activa quant a la generació d'idees i millores i l'assumpció de responsabilitats en l'organització.

Resolució de problemes complexos. Aquesta habilitat serà una de les més buscades a causa de les complexitats que planteja la immersió de la tecnologia en tots els àmbits de la vida.

Quines són les professions emergents?

La tecnologia digital ha suposat grans canvis en el mercat laboral. S'espera que en els pròxims anys algunes ocupacions deixin d'existir i emergeixin uns altres que s'adaptin als nous temps.

Segons els experts, les professions que tindran més oportunitats laborals en el futur seran aquelles relacionades amb l'àmbit digital, els negocis, la ciència i l'enginyeria, l'economia verda, l'educació i les cures.

 • Especialista en intel·ligència artificial. S'encarrega de realitzar millores operatives basades en l'aprenentatge automàtic i desenvolupar nous processos, objectes o serveis per solucionar problemes o dur a terme determinades funcions de manera independent.

 • Científic de dades o Data Scientist. És el responsable d'extreure i analitzar enormes volums de dades procedents de múltiples fonts per transformar-los en informació de valor.

 • Analista de dades o Data Analyst. Recopila, gestiona i interpreta conjunts de dades per prendre decisions estratègiques en una empresa o organització de qualsevol sector.

 • Enginyer Cloud. L'enginyer en el núvol és l'especialista en disseny, planificació, implementació i manteniment de sistemes de cloud en una organització.

 • Especialista en ciberseguretat. És l'encarregat de la privacitat i la protecció de dades de les empreses i les organitzacions per fer front als ciberatacs.

 • Community Manager. És l'especialista en la comunicació i el màrqueting en entorns digitals. Representen a l'organització en Internet i s'encarreguen d'augmentar la reputació i presència de la marca en la xarxa, especialment en les xarxes socials.

 • Especialista en Internet de les coses (IoT). S'encarrega de dissenyar, executar i mantenir sistemes d'interconnexió de dispositius i objectes a través xarxes sense fils.

 • Agile Coach. És el professional que s'encarrega de crear i millorar els processos d'un entorn empresarial des de les metodologies agiles per aconseguir el màxim rendiment.

 • Consultor de sostenibilitat. Analitza l'impacte ambiental d'una empresa i proposa estratègies per a millorar-lo. La seva funció principal és la gestió sostenible dels recursos d'una organització.

 • Expert en logística. Aquest especialista planifica, gestiona i supervisa totes les activitats relatives a la logística, el transport i la distribució de mercaderies des del seu origen fins a la seva destinació, a nivell nacional i internacional.
 • Expert en transformació digital. S'encarreguen de liderar processos d'innovació i transformació tecnològica en organitzacions de qualsevol sector.

 • Expert en energies renovables. Especialista a dissenyar, gestionar i dirigir projectes de generació elèctrica basats en les energies renovables.

 • Coordinador de benestar i salut. El seu treball consisteix a organitzar i desenvolupar mesures de prevenció per a protegir la salut mental i física dels treballadors.

 • Expert en Edtech. Especialista en tecnologia educativa i competències digitals que assessora docents i equips directius en la implementació adequada de la tecnologia en el centre educatiu.

Segueix llegint la nostra secció sobre noves professions per conèixer tots els canvis que vindran i els sectors emergents.