Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Laboral

Tendències del mercat de treball

El mercat laboral evoluciona constantment per a adaptar-se a les necessitats de la societat.

Factors com la globalització, l'auge de les noves tecnologies, els nous hàbits de consum, el canvi climàtic i les crisis socials i econòmiques, fan que el futur del mercat de treball es transformi i sigui cada vegada més incert.A continuació, podràs conèixer algunes de les tendències del mercat laboral més importants, les característiques dels futurs posats d'ocupació, les noves formes de treball i el tipus de professionals que es necessitaran.

Quines són les tendències de mercat laboral?

En les últimes dècades, organismes internacionals i experts han identificat diferents tendències laborals que faran que tant empreses com treballadors hagin d'adaptar-se si volen continuar formant part del mercat de treball.

1. Formació i adaptabilitat. Es requerirà més formació en competències transversals, com a lideratge, pensament crític, comunicació i gestió del canvi, i competències digitals que permeti adaptar-se als diferents tipus de treball i a les demandes de cada sector.
 
2. Transformació digital permanent. Les empreses acceleraran la digitalització dels seus processos laborals i l'automatització del treball. Estic farà que s'extingeixin algunes ocupacions i que els que es mantinguin requereixin noves habilitats i maneres de treballar.
 
3. Desaparició de les ocupacions rutinàries i repetitives. L'auge de les noves tecnologies farà que la meitat de les ocupacions els ocupin les màquines. Les habilitats d'alt nivell seran cada vegada més importants, en detriment de les manuals i físiques.
 
4. Temporalitat i externalització de serveis. L'ocupació estable serà poc freqüent i la cerca de noves oportunitats laborals serà constant. A més, les empreses buscaran reduir el personal fix contractant treballadors autònoms quan sigui necessari.

5. Flexibilitat laboral. El teletreball, total o parcial, i els horaris flexibles seran mesures que permetran compaginar de millor manera la vida personal, familiar i laboral dels empleats. Consistirà a trobar un equilibri entre els interessos del treballador i de l'empresa en què totes dues parts surtin beneficiades.

Com seran els futurs llocs de treball?

L'automatització, la intel·ligència artificial i la robòtica comportaran la desaparició d'alguns tipus de treball i l'aparició d'uns altres.

La idea d'un treball per a tota la vida deixarà d'existir, les persones treballessin en diverses empreses, diferents llocs de treball i sectors d'activitat. Això requerirà a professionals amb àmplies competències per a adaptar-se a les noves maneres de treballar i a les noves ocupacions.

Les empreses buscaran als treballadors que millor s'ajustin amb cada lloc de treball, tenint en compte el seu perfil professional i oferiran diferents tipus de contractes que responguin a les seves necessitats. Alguns exemples d'ells són:

 • Treballs temporals. Les ocupacions temporals en què els treballadors són contractats per un curt període de temps poden ser de diferents tipus. Per exemple, els minijobs, contractes de baixa remuneració amb un nombre reduït d'hores de treball que no requereixen qualificacions principalment populars a Alemanya, o els treballs de cap de setmana, es gestionen segons la demanda puntual i estan destinats a persones que desitgen treballar de manera intensiva dissabte i diumenge.

 • Treballs freelance. Aquest tipus de contractes serveixen per a desenvolupar activitats o projectes específics. L'empresa contracta un treballador per a un projecte determinat i aquest aconsegueix un elevat grau d'especialització en un camp concret. Permet poder treballar per a diverses empreses i aconseguir una major autonomia laboral. El teletreball és bastant comú en aquesta mena d'ocupació permetent treballar des de qualsevol part del món en la qual hi hagi connexió a Internet.

 • Crowdsourcing, o col·laboració oberta distribuïda, consisteix a externalitzar tasques que originalment realitzaven els empleats en un grup de persones qualificades. L'empresa presenta la seva necessitat i s'obre una convocatòria a la comunitat, la qual ofereix les seves idees o serveis presentant la seva candidatura. A continuació, l'empresa tria a les persones més aptes per a resoldre l'objectiu plantejat.

Com serà la manera de treballar?

Una de les característiques més destacable de la nova manera de treballar és la flexibilització del treball: treballs a temps parcial, horaris i vacances més flexibles i oportunitats per a poder treballar fora de l'oficina, la qual cosa suposarà una deslocalització del treball. Això suposarà la necessitat de persones versàtils amb gran capacitat per a adaptar-se al canvi.

D'altra banda, la tecnologia s'ha estès en totes les empreses, i ofereix la possibilitat de treballar de manera diferent el que implica que els entorns de treball també variaran. Alguns dels models de treball flexible més comuns seran:

 • Teletreball. Aquest sistema consisteix a treballar de manera remota fos de les instal·lacions de l'empresa. La tecnologia i Internet permeten poder treballar a distància i de forma deslocalitzada a molts treballadors. Aquesta manera de treballar permet una flexibilització de la jornada laboral, com també, una millora en la conciliació familiar dels treballadors.
 • Sistemes mixtos de teletreball i presencialitat. Aquesta modalitat laboral combina el treball a distància i el presencial. L'assistència física es produeix determinats dies a la setmana o al mes i els altres es treballa de manera remota.
 • Àrees de coworking. Manera de treball que permet a professionals independents de diferents sectors compartir un espai comú de treball per a desenvolupar els seus projectes professionals.
 • Grups de treball distribuïts. Equips de treball cooperatiu sense necessitat de mantenir reunions cara a cara, és a dir, sense importar la ubicació geogràfica dels membres. Aquesta modalitat es recolza en eines en línia de tasques i gestió d'equips i en plataformes per a videoconferències.

Quin tipus de professionals es requeriran?

Per a cobrir els diferents tipus de treball es requeriran a professionals qualificats, polivalents i flexibles amb una sèrie de competències, tant tècniques com transversals, que els ajudin a desembolicar amb èxit el treball.

La formació contínua tindrà un paper clau. Formar-se al llarg de la vida serà fonamental perquè cada treballador es pugui adaptar a tots els canvis que es produiran en el mercat laboral. Estar constantment aprenent coses noves permetrà als treballadors continuar sent competitius enfront d'un mercat de treball en el qual les noves tecnologies suposaran un gran impacte guanyant territori i en l'automatització de processos.

Algunes de les competències professionals que hauran de tenir els treballadors són:

 • Pensament crític.
 • Habilitats comunicatives.
 • Competència digital.
 • Adaptació al canvi.
 • Capacitat d'aprenentatge.
 • Iniciativa.
 • Orientació a resultats.
 • Disponibilitat de mobilitat professional.
 • Coneixement d'idiomes.

A més, en la cerca d'ocupació serà important construir la teva marca personal, treballar en la xarxa de contactes (networking) i ser acurat o acurada amb les xarxes socials.

Si desitges més informació sobre aquesta temàtica, consulta les nostres seccions i coneix com seran les noves professions i els sectors emergents.