Orientació Laboral

Tendències del mercat de treball

 • Quines són les tendències del mercat de treball?

  Tendències de mercatSón diversos els canvis que es preveuen pel futur laboral, els experts han pronosticat diferents canvis als que tot treballador s'haurà d'adaptar si vol seguir formant part d'aquest mercat de treball.

  Hi haurà un augment de la demanda de treballadors qualificats, amb unes competències tècniques i transversals que els permetin adaptar-se als diferents tipus de feines i a les demandes de cada sector.

  També es produiran canvis en les formes de treballar, els tipus de feines i les característiques que hauran de tenir els treballadors. Alguns d'aquests canvis ja s'estan començant a veure en algunes empreses, coneix com serà el futur laboral.

  Com seran les feines?

  La idea d'una feina per a tota la vida deixarà d'existir, les persones treballaran en varies empreses, diferents llocs de treball i sectors d'activitat. Això requerirà a professionals amb amplies competències i capacitat d'adaptabilitat.

  Les empreses buscaran als treballadors que encaixin millor amb cada lloc de feina, i oferiran diferents tipus de contractes que responguin a les seves necessitats, com per exemple:
   
  • Contracte per projecte, o també conegut com "on-call-work": aquest tipus de contractes permeten a les empreses contractar a un treballador per un projecte determinat, i al treballador aconseguir un elevat grau d'especialització en un camp concret, com també, poder treballar per a diferents empreses i aconseguir una major autonomia en el treball.
  • Mini jobs: són contractes de baixa remuneració i amb un número reduït d'hores de feina. La qualificació per a aquest tipus de feines també és baixa. Aquests tipus de contractes són molt populars a Alemanya.
  • Treballs de cap de setmana o altres formules que ajudin a les empreses a gestionar la demanda.
  Hi haurà una demanda de treballadors freelance per desenvolupar projectes específics, en alguns casos, la feina no serà presencial, es potenciarà la feina online, des del núvol.

  El crowdsourcing, o col·laboració oberta distribuïda, consisteix en plantejar problemes a determinats segments de la població i recompensar als que aconsegueixin solucionar aquests problemes. Aquest model de producció seguirà en el futur.

  Com seran els treballadors?

  Per tal de cobrir els diferents tipus de feina es requeriran a professionals ben qualificats i amb una sèrie de competències que els ajudin a realitzar amb èxit la seva feina. La formació serà important però perdrà pes i guanyaran pes les competències, tant les tècniques que ajuden a desenvolupar una professió, com les transversals.

  La formació contínua tindrà un paper clau, la formació al llarg de la vida serà fonamental per a que cada treballador es pugui adaptar a tots els canvis que es produiran en el mercat de treball. Estar en formació constant i aprenent coses noves permetrà als treballadors continuar sent competitius davant d'un mercat de treball on les noves tecnologies guanyaran territori i s'automatitzaran molts processos industrials.

  Algunes de les característiques que hauran de tenir els treballadors són:
   
  • Esperit emprenedor.
  • Disponibilitat de mobilitat professional.
  • Elevat grau d'especialització i competències tècniques i transversals.
  • Coneixement d'idiomes i ús d'eines tecnològiques.
  Crear una marca personal pròpia i treballar a fons la xarxa de contactes (networking) serà també molt important.

  Com seran les formes de treballar?

  Una de les característiques més destacables de les noves formes de treballar és la flexibilització de la feina: feines a temps parcial, horaris i vacances més flexibles i oportunitats per poder treballar fora de l'oficina.

  La tecnologia s'ha estès a totes les empreses, i ofereix la possibilitat de treballar de forma diferent.

  Els entorns de treball també variaran, el teletreball, les àrees de coworking (professionals independents que comparteixen un espai comú de treball) o els grups de treball distribuït (treball cooperatiu sense necessitat de mantenir reunions cara a cara, recolzant-se en videoconferències) seran els entorns de feina més comuns en el futur.

  El teletreball

  El teletreball augmentarà els pròxims anys. La tecnologia i internet permeten poder treballar de forma deslocalitzada a molts treballadors.

  Aquesta forma de treballar permet una flexibilització de la jornada laboral, com també, una millora en la conciliació familiar dels treballadors. El teletreball i les noves tecnologies aplicades en entorns laborals, permeten també una connectivitat 24 hores dels treballadors.

  La tecnologia oferirà noves forma d'organització del treball, permetent agilitzar alguns processos.

  També agafaran forces formes de treballar com el coworking o l'outsourcing, i s'externalitzaran algunes funcions de menor valor de les empreses

  Coneix com seran les noves professions i els sectors emergents.


  Nota: algunes de les dades d'aquesta secció han estat extretes dels següents informes:
  PWC. Trabajar en 2033.
  ADECCO. Informe Adecco sobre el futuro del trabajo en España 2016.