Assessoria fiscal i laboral

1017 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Assessoria fiscal i laboral
Sol·licita informació
Curs
On-line | Distància
475 hores
Consulteu el preu

Descripció

Els professionals en Assessoria Fiscal i Laboral han d'adquirir els següents coneixements:
 • Conèixer els coneixements pràctics necessaris per aplicar la normativa tributària vigent en cada moment a la realitat de la seva empresa o de la seva economia particular, estar en condicions de prendre les decisions més encertades i obtenir el màxim estalvi fiscal.
 • Alguns dels beneficis que s'obtenen són: Tenir una visió completa del sistema tributari. Assimilar els conceptes bàsics del sistema fiscal i aplicar-los correctament.
 • Aconseguir l'habilitat necessària per buscar i trobar la normativa aplicable. Poder calcular i liquidar els diferents impostos. Dominar les tècniques encaminades a l'estalvi fiscal, bonificacions, deduccions ...
 • Conèixer les fonts on neix l'ordenament de les relacions laborals, tant materials com formals, partint dels drets i principis de contingut laboral i social que es recullen en la Constitució Espanyola de 1978.
 • Saber quina és la jerarquia del conjunt de normes que regulen l'àmbit laboral, contemplades fonamentalment en l'Estatut dels Treballadors i en el Codi Civil.
 • Analitzar les funcions i competències dela Administració laboral com a forma de control per a una justa aplicació de la normativa vigent, tant a nivell estatal com autonòmic.
 • Conèixer els aspectes fonamentals de la Llei d'Ocupació, la política d'ocupació i els seus objectius, el Sistema Nacional d'Ocupació, els agents de la intermediació laboral, les polítiques actives d'ocupació i la coordinació entre les polítiques actives i la protecció econòmica davant de la desocupació .

Temari

Fiscal
Dret laboral
 1. El dret del treball
 2. El contracte de treball i el període de prova.
 3. Treball d'estrangers.
 4. Modalitats contractuals.
 5. Modalitats contractuals (II)
 6. Les empreses de treball temporal i les agències de col·locació contracte i sol·licitud ETT.
 7. Foment d'ocupació.
 8. El salari i la seva protecció jurídica.
 9. Temps de treball i descansos.
 10. Garanties per canvi d'empresari.
 11. Categoria professional i viscitudes de la relació laboral.
 12. El poder disciplinari i l'extinció contractual (I).
 13. L'extinció contractual (II).
 14. L'extinció contractual (III).
 15. Les relacions laborals de caràcter especial contracte d'alta direcció contracte llar familiar representants de comerç dret substantiu col·lectiu de treball.
 16. Negociació col·lectiva.
 17. Llibertat sindical i representació col·lectiva dels treballadors.
 18. Els conflictes de treball.
 19. Societat laborals.
 20. Societat cooperatives actualització reforma laboral.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Perspectives laborals

Un cop finalitzat el curs i amb els coneixements adquirits, l'alumne tindrà la capacitat suficient per optar a una millora de la seva situació laboral, si ja té un lloc de treball, o per tenir accés al mercat de treball si no el té. Per treballar en gestories i assessories, fent-se càrrec de confeccionar les declaracions tributàries dels seus clients i aconsellant sobre les qüestions de tipus fiscal i laboral que els afectin, tot això amb les degudes garanties d'una eficient actuació professional. Crear per compte propi un despatx d'assessoria. Ser responsable de les qüestions tributàries i laborals en una empresa o institució. Aconseguir la Titulació de Perit judicial tributari. Com alumne de ESTUDIS D'EMPRESA, accediràs a la nostra Borsa de Treball, a la qual acudeixen moltes empreses que necessiten personal amb una excel·lent preparació. Realitzar informes, dictàmens i peritatges tributàries.
Assessoria fiscal i laboral
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Campus i seus: Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Paseo Fabra i Puig, 10-12 08008 Barcelona
Sol·licita informació
X