TRIA FORMACIO

Cos de mestres Educació Infantil

TRIA FORMACIO

Descripció

Modalitat: Semi-presencial a Granollers.Treballa a les diferents escoles públiques mantenint un contacte directe amb els nens de P3 a P5. Prepara't per poder traslladar els coneixements bàsics i essencials de les diferents matèries escolars als alumnes.GARANTIES

• Preparació des de la teva casa i amb l'ajuda de personal especialitzat en la matèria.

• Textos revisats i actualitzats.

• Opció a assistir a classes presencials.

• Assistència personal, ja sigui per correu, fax o telèfon, durant tot el període que durin els estudis, resolent tots els dubtes que puguin sorgir durant els mateixos.

• Cada unitat didàctica disposa d'acte-avaluacions que permeten seguir l'evolució de l'alumne.

• Actualització davant qualsevol canvi que pogués produir-se durant el període de formació.

• Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l'alumne en el temari i en la correcció de la programació. Simulacres de proves.

• Informació a l'alumne de les convocatòries mitjançant diversos mitjans.Veure més

Temari del curs

• Característiques generals del nen i la nena fins als 6 anys.
• Desenvolupament psicomotor i desenvolupament de la personalitat.
• El nen descobreix als altres.
• Desenvolupament cognitiu.
• Principals corrents pedagògics i psicològiques en l'Educació infantil.
• La família com a primer agent de socialització.
• Educació per a la salut. Descans. Higiene. Alimentació. I. sexual.
• Àrees del currículum d'I. infantil. Principis d'intervenció.
• Programacions del primer i segon cicle d'Educació infantil.
• La funció del mestre en l'Educació infantil.
• Organització d'espai i temps. Equipament.
• Desenvolupament del llenguatge. Ensenyament i aprenentatge de la llengua.
• Literatura infantil. Educació musical. Expressió plàstica i corporal.
• Influència de la imatge en el nen. Desenvolupament lògic-matemàtic.
Veure més

Destinataris

REQUISITS DE L'ALUMNE

• Nacionalitat espanyola o d'un estat membre de l'O.I. o d'un país amb lliure circulació de treballadors.

• Haver complert els 18 anys i, normalment, no haver superat l'edat de la jubilació forçosa.

• No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l'execució de les seves funcions.

• No tenir incapacitat o incompatibilitat per causes legals.

• Estar en possessió del títol de Maestro o Diplomat en professorat d'I.G.B. o Maestro d'Ensenyament Primari

• No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l'Administració Pública.

• No ser funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent de nomenament.

• A Catalunya: Nivell C de Català.• Preparació de totes les proves (teòrica, programació didàctica, unitats didàctiques i exposició) donis del primer dia.Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Cos de mestres Educació Infantil

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Cos de mestres Educació Infantil