Curs Universitari d'Especialització: Els Orígens de la imatge moderna del món.Universitat de Lleó - IAEU

Descripció

PRESENTACIÓ:

En la nostra època, de globalització dispar i tecnologia avançada, no falten joves ciutadans als quals cal explicar que "els tomàquets no es fabriquen al supermercat".  

Presentar d'aquesta manera un curs universitari d'Història de la Ciència, com el que ha preparat el Professor de la Universitat de Barcelona Antonio Beltrán Marí, pot semblar d'un atreviment irònic.I per què no? quan el desconeixement generalitzat sobre la gènesi de les nostres idees abunda en major proporció, si és possible, que els nens de ciutat que mai han vist una planta de tomàquets.  

D'on prové i què ha acabat per constituir "la imatge moderna del món" que ens conforma i orienta?

El Professor Antonio Beltrán Marí ens recorda amb aquest curs universitari de postgrau que l'erudició més exquisida pot ser també alegre i d'estudi amè.  

Extraiem a continuació alguns dels primers paràgrafs de la introducció al curs:

"Si comenceu per tractar les idees científiques de segles anteriors com mites, acabareu per tractar les vostres pròpies idees científiques com dogmes". (Toulmin i Goodfield, La trama del cel, 1963, Eudeba)

"No tot el que és científic és necessàriament veritable, i no tot el que és fals és necessàriament no científic.El resultat científic pot ser vist ara com no estant d'acord amb la realitat física, però pot haver estat d'acord amb el que llavors era considerada la realitat física i pot haver estat trobat, no per pura especulació, sinó per observació i pensament consistent " . (Hooykaas, Histoire et Nature, núm. 19-20, 1981-1982)

"Koyré o Kuhn afirmen que la història de la ciència no és un procés continu i acumulatiu, sinó ple de ruptures, de vies mortes.I assenyalen que el punt d'inflexió inicial es va produir a Grècia.No es va tractar de l'aparició espontània d'una o altra versió del mètode científic, sinó d'una nova actitud intel.lectual que està en l'origen d'aquest constructe abstracte que anomenem la ciència ".

"Ara bé, com assenyala la cita inicial d'Hooykaas, aquesta actitud intel.lectual, aquestes exigències metodològiques no produeixen automàticament les teories científiques actuals.El naturalisme o el mètode científic, no importa com s'entengui, no funcionen mai en el buit i els seus resultats depenen en certa manera del context cultural en el qual es donen.D'aquí la importància d'evitar projectar les nostres categories al passat ".

"Aquest és un punt crucial.Avui la historiografia de la ciència considera una conquesta irrenunciable el precepte que la història de la ciència, com la d'altres branques del coneixement en general, s'escriu des del darrere, i no cap enrere, des del nostre present, que així apareixeria com a meta.Valorar o estudiar a Aristòtil amb l'objectiu de veure quant va anticipar de Galileu, de Newton, o de la física actual equival a renunciar a entendre'l.Es tracta d'entendre el passat en els seus propis termes, d'entendre com ells veien el món, quins problemes es plantejaven i quins mitjans consideraven idonis per solucionar ".

"L'ideal seria reconstruir la seva coneixement tàcit.I per això, sembla una condició prèvia deixar de banda el nostre, és a dir, tractar en la mesura del possible de no projectar els nostres coneixements i supòsits al passat, veient-lo a través de la lent de les nostres pròpies concepcions ".

Sigui quin sigui el camp de la nostra pràctica professional, exercitar-nos en la perspectiva de l'altre històric que ens proposa el Professor Antonio Beltrán Marí en el seu curs, ens ajudarà a aconseguir la distància necessària respecte de les nostres pròpies conviccions contemporànies.Evitarem així que les nostres certeses, constituïdes en dogmes, ens impedeixin entendre la subjectivitat de la nostra època.


OBJECTIUS:

- Estudiar els dos grans eixos temàtics que han estat centrals en la història de la ciència i de la cultura occidentals:
La història de la cosmologia, que exigeix prestar atenció a la física ia l'astronomia.
La "història natural", que, fins al segle XVIII, comprenia tant les ciències de la vida, com les ciències de la terra i les ambientals.  

- Mostra quins problemes es van plantejar i com es van resoldre en cada context històric, prestant atenció a:
Els problemes centrals de les teories (el seu estudi no exigeix cap preparació científica o tècnica especial prèvia de l'alumne del curs).
Els problemes metodològics que van plantejar aquestes teories.
El context cultural, religiós, social o polític, que va tenir major rellevància en cada moment.  


METODOLOGIA:

Tots els cursos dels Programes AEU estan dissenyats per ser realitzats  íntegrament en línia . Per participar-hi no cal que es desplaci en cap moment del seu lloc de residència: n'hi ha prou amb un ordinador connectat a Internet per accedir al Campus Virtual de la Universitat.Un cop al Campus, es cursa en les mateixes condicions ia tots els efectes que els alumnes d'ensenyaments presencials.  

Els cursos no desenvolupen "classes" a l'estil tradicional, sinó que l'estudi es desenvolupa a partir de continguts que han rebut un tractament didàctic especial per a la modalitat de formació no presencial en entorns virtuals d'aprenentatge.El contingut dels diferents blocs temàtics dels cursos es distribueix en  Mòduls didàctics   que pot descarregar al disc dur del seu ordinador.  

El  Campus Virtual   facilita a l'estudiant un ampli canal d'informació mitjançant diferents mitjans telemàtics de comunicació.L'estudiant està assessorat en tot moment per  tutors i consultors   als quals pot acudir per a qualsevol consulta.La comunicació entre alumnes i alumnes amb professors i tutors es realitza a l'interior de l'aula virtual per mitjà de missatges email a bústies individuals i bústies compartits (Fòrums, Debats, Grups i també amb Xat).  

Els professors, com del que es desenvolupa en l'ensenyament presencial, plantegen per aquests canals de comunicació temes a debatre, responen a preguntes dels alumnes, proposen lectures complementàries, orienten la investigació.  L'ensenyament és asincrònica , No requereix per tant horaris predeterminats.

D'altra banda,  l'avaluació   es realitza de manera continuada al llarg de tot el curs, té en compte la participació de cada alumne en els Fòrums, en les consultories i en els Debats, l'avaluació dels Mòduls Didàctics i, finalment, la realització i aprovació d'una monografia o assaig final.  


DIPLOMA:

Curs Universitari d'Especialització en Història de la Ciència.Els orígens de la imatge moderna del món


Otorgat per:

Universitat de Lleó
ICE
INSMTemari

Nombre de crèdits: 9 crèdits.  
Nombre d'hores: 135 hores.  
Durada-intensiu-: 4 mesos.  

Mòdul Taller de Campus  
Classes pràctiques de navegació per Internet i funcionament del Campus Virtual de la Universitat.  

Temes de la Història de la cosmologia:  

L'astronomia empírica de Babilònia a Grècia  
Filosofia natural i astronomia dels presocràtics a Plató i Eudoxe  
El naixement de la filosofia natural i la crítica de Parmènides  
Els pitagòrics i Plató: les matemàtiques i l'estudi de la naturalesa  
Plató i l'astronomia planetària grega: "salvar els fenòmens" mitjançant la geometria  
El homocèntrica d'Eudoxe  
Aristòtil.Cosmologia i física  
Un programa d'investigació de la naturalesa: superant Parmènides  
Cosmologia i moviment local  
L'astronomia d'Aristòtil: les esferes celestes  
Cosmologia i astronomia d'Aristòtil a Ptolemeu  
Canvis polítics i culturals entre Aristòtil i Ptolemeu  
L'astronomia tècnica de Hiparc a Ptolemeu  
Ptolemeu: la culminació de l'astronomia grega  
La cosmologia ptolemaica  
L'astrologia, signe dels nous temps  
La filosofia natural a l'edat mitjana  
El cristianisme i la ciència  
Filosofia i teologia.La condemna de 1277  
Nicolau de Oresme, un cas paradigmàtic  
La cosmologia medieval  
La teoria del moviment local  
Contextos de la Revolució Científica  
Els inicis de la Revolució Científica: la revolució copernicana  
Tycho Brahe i Johannes Kepler.L'actualització del geocentrisme i la nova astronomia copernicana  
Galileu (1564-1642). L'inici d'una nova física  
Trento i la Contrareforma: el rerefons religiós del naixement de la nova ciència  
El De Motu.En els límits de la concepció tradicional  
Pàdua (1592-1610): la construcció d'una nova física  
El telescopi i la campanya copernicana  
Descartes (1596-1650). El desenvolupament del mecanicisme  
El paradigma màgic naturalista del Renaixement  
Els Principis de la Filosofia  

Temes de la Història natural:

L'estudi dels éssers vius en Aristòtil  
L'Edat Mitjana i el Renaixement: herbaris, bestiaris i fòssils  
La història natural als segles XVII i XVIII  
Contextos de la revolució científica  
La "Teoria de la Terra"  
John Ray: "La saviesa de Déu manifestada en les obres de la seva creació" (1691)  
A la recerca del "Sistema Natural"  
John Ray i el concepte d'espècie  
Carl von Linné: l'autèntic Adam  
Buffon: una història natural alternativa  

Tutories, consultories i Debats al Campus Virtual  

 

Destinataris

Diplomats i Llicenciats universitaris

També poden optar a l'admissió estudiants universitaris.La Comissió d'Admissió valorarà en cada cas els antecedents acadèmics, científics i professionals dels candidats.

Durada

135 hores

Promocions

Facilidades de pago y BECAS PARCIALES DE MATRÍCULA.

Preu

4290 €
Facilitats de pagament.
Curs Universitari d'Especialització: Els Orígens de la imatge moderna del món.Universitat de Lleó - IAEU
Programa de Altos Estudios Universitarios (Universidad de León e IAEU)
Campus i seus: Programa de Altos Estudios Universitarios (Universidad de León e IAEU)
Programa de Altos Estudios Universitarios (Universidad de León e IAEU)
Escuelas Pías 28 08017 Barcelona
Cursos més populars
X