Curso de Gestión del Modelo de Financiación de la Formación Continua ante FUNDAE. Nivel avanzado

1028 Persones estan visitant aquest curs
Preu 350 €
Sol·licita informació
RTM CALIDAD Y FORMACION
Curso de Gestión del Modelo de Financiación de la Formación Continua ante FUNDAE. Nivel avanzado
Sol·licita informació
Curs
Presencial
8 hores
Preu 350 €

Descripció

Aprèn a respondre i presentar al·legacions a inspeccions del SEPE i altres cartes i requeriments de FUNDAE

Temari

1. Alternatives de gestió
 • Alternatives: empresa individual, grups d'empreses, entitat organitzadora externa.
2. Revisió del model de bonificacions. Accions de formació contínua en les empreses
 • Beneficiaris de la formació.
 • Determinació / Validació del crèdit.
 • Determinació del crèdit per a nous centres i noves empreses.
 • Aportació privada.
 • Col·lectius prioritaris / Gran empresa.
 • Representació Legal dels Treballadors (RLT).
 • Absorcions / Adquisicions.
 • Mòduls i costos d'accions formatives (Mòduls econòmics. Participants i hores. Costos de la formació). Tipus (presencial, teleformació, mixta).
 • Permisos Individuals de Formació, PIF.
3. Quadre de comandament
4. Aplicació telemàtica. Campos importants i no importants
5. Control de la formació contínua
 • Organismes. Documentacions exigides. Sancions. Reintegrament de les bonificacions indegudes. Causes i procediment.
 • Avaluació de la formació: Qualitat de la formació.
6. Inspeccions a temps real i ex – post
7. Càrregues massives de dades per xml
 • La càrrega de participants.
 • L'inici de grups.
 • La finalització de grups.
8. Resposta a requeriments i inspeccionis
 • Conciliacions de crèdit.
 • Contrastos documentals.
 • Altres requeriments.

Destinataris

 • Professionals involucrats en la gestió del finançament de la formació contínua de la seva empresa, que ja hagin assistit al curs de nivell bàsic o que comptin amb coneixements equivalents en la gestió del model de bonificacions.
 • Professionals que gestionen el crèdit de la seva empresa o grup d'empreses o que tenen experiència en la gestió del model.
 • Professionals de proveïdors de formació (consultories, centres de formació, etc.) que gestionen el crèdit dels seus clients.
 • Professionals que desitgin minimitzar riscos, reduir incidències i/o millorar l'eficiència en la gestió davant la FUNDAE.
 • Professionals que vulguin saber com contestar adequadament els requeriments de la FUNDAE(contrastos documentals, conciliació de crèdit, etc.)
 • Professionals que anhelin disposar d'informació actualitzada sobre la gestió de la formació bonificada davant la FUNDAE.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

Learning by doing: Els continguts es desenvolupen mitjançant una metodologia d'impartició pràctica i participativa. Això permet que els participants maximitzin l'aprenentatge i potenciïn els beneficis obtinguts a l'aula. Els participants de la sessió formativa disposen de portàtils amb connexió a l'aplicació telemàtica per a realitzar pràctiques en temps real.

Durada

Objectius

 • Revisar els continguts del Model de Formació Contínua Empresarial, amb esment especial als aspectes importants que poden donar lloc a incidències o minoracions en la fase de conciliació del crèdit (Llei 30/2015 i normativa relacionada.
 • Aprendre a contestar adequadament els requeriments emesos per la FUNDAE(Contrastos documentals, conciliació de crèdit,…).
 • Conèixer com gestionar adequadament les inspeccions a temps real realitzades pel SEPE(INEM).
 • Analitzar les condicions que han de donar-se per a bonificar tot el crèdit sense riscos, i analitzar diferents mètodes de gestió del pla.
 • Resoldre tots els dubtes que els assistents puguin tenir relacionades amb la gestió del model de finançament davant la FUNDAE.

Titulació obtinguda

Diploma de RTM als alumnes que realitzin com a mínim el 75% de les hores presencials del curs.

Promocions

Curs bonificable davant FUNDAE
RTM aplica els següents descomptes:
 • Aturats: 50% de descompte
 • Professionals autònoms i particulars: 30% de descompte
 • Empresa: 20% de descompte (a partir de la 2a inscripció per a la mateixa convocatòria) No acumulables amb altres descomptes o accions promocionals.

Preu

Preu 350 €
350 Euros +21% IVA. El preu inclou: assistència al curs, documentació de l'alumne, coffee breaks, menjar, certificat d'assistència.

Avantatges del curs

La metodologia emprada és eminentment pràctica (Learning by Doing). Els cursos són dissenyats perquè els seus continguts puguin ser aplicats en l'entorn professional del participant. El formador és un element clau en la metodologia emprada. Per això, els formadors disposen dels coneixements, experiència , actituds i aptituds formatives adequades. Durant els cursos es realitza un procés de seguiment personalitzat que permet conèixer, mitjançant proves de comprensió, el grau d'enteniment que els participants tenen de la matèria. Al final de cada curs es realitzen qüestionaris d'avaluació de qualitat del curs. Això permet mesurar l'abast dels objectius programats en la formació i realitzar millores contínues que col·laborin en la satisfacció de les expectatives dels assistents. RTM gestiona la bonificació dels cursos davant FUNDAE en cas de sol·licitar-ho l'empresa client.

Professorat

MARTA ROMO Responsable d'Operacions de la Divisió FUNDAE. Disposa d'estudis de la Llicenciatura de Criminologia, i posseeix àmplia experiència en la Gestió del Model de Bonificacions davant FUNDAE, gestionat amb el seu equip més de 4,0 milions d'Euros a l'any davant FUNDAE.

Tipus d'avaluació

Contínua mitjançant casos pràctics realitzis i un test final

Lloc on s'imparteix el curs

BARCELONA: C/Berruguete 92, 1º 2ª 08035 Barcelona MADRID: C/ De Los Artistas nº 39 2º 2ª 28020 Madrid

Horari

BARCELONA: De 9:00 a 13:30h y de 15:00 a 18:30h MADRID: De 9:30 a 13:30h y de 15:00 a 19:00h
Curso de Gestión del Modelo de Financiación de la Formación Continua ante FUNDAE. Nivel avanzado
RTM CALIDAD Y FORMACION
Campus i seus: RTM CALIDAD Y FORMACION
RTM CALIDAD Y FORMACION Barcelona
C/Berruguete 92, 1º2ª (Zona Olimpica Nou Vall d'Hebrón) 08035 Barcelona
RTM CALIDAD Y FORMACION Madrid
C/ Agustín de Foxá, s/n 28020 Madrid
Sol·licita informació
X