Diploma d'Especialització d'Anàlisi i Estratègia de Dades

1087 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Especialització d'Anàlisi i Estratègia de Dades
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
15 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
L'analítica i l'estratègia de dades són dues cares d'una mateixa moneda. Explotar eficientment les dades requereix desenvolupar una estratègia analítica solvent i dèxit que es consolida a través del desplegament de projectes analítics.
El diploma d´especialització en línia d´Analítica i Estratègia de Dades proporciona formació aplicada i fonaments teòrics en intel·ligència de negoci, big data, ciència de dades, govern de dades i estratègia de dades, a professionals tant de perfil funcional com tècnic.
Aquest programa proveeix a l'estudiantat de competències relacionades amb:
 • Implementació de sistemes de business intelligence.
 • Ús de big data i ciència de dades.
 • Implementació de programes de data governance.
 • Disseny i desplegament destratègies i cultura de dades.
El postgrau té una durada d"un any i s"estructura a través de dues especialitzacions:
 • E1. Analítica de dades (18 crèdits)
 • E2. Estratègia de Dades (12 crèdits)
El programa d"aquest màster a distància s"ha dissenyat i s"ofereix conjuntament amb els Estudis d"Economia i Empresa i els Estudis d"Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
La UOC té més de vint anys d'experiència en la formació de professionals en línia a l'àmbit de la business intelligence.

Temari

El diploma d'especialització d'Analítica i Estratègia de Dades s'adreça a un perfil funcional, empresarial o tècnic interessat en la formació de mètodes, les tècniques i les eines d'anàlisi, així com en la transformació cap a organitzacions orientades a dades.
Especialitzacions i assignatures:
E1. Analítica de dades (Data Analytics)

Aquesta especialitat es dirigeix a introduir els estudiants en els conceptes, mètodes, tècniques i eines que utilitzen els sistemes d'intel·ligència de negoci, big data i ciència de dades, amb casos pràctics i l'ús de programari especialitzat.
Es compon de les següents assignatures:
Fonaments d'intel·ligència de negoci (6 crèdits). En aquesta assignatura l'estudiantat es familiaritza amb un sistema complet d'intel·ligència de negoci (la "fàbrica d'informació") i amb els diferents components: magatzem de dades, processos d'extracció i transformació, creació del magatzem de dades, anàlisi multidimensional i la realització dinformes i quadres de comandament. Els estudiants treballen amb diferents eines (Pentaho, MySQL i Tableau) i sobre bases de coneixement de la consultora Gartner.
Fonaments del big data (6 crèdits). En aquesta assignatura l'estudiantat treballa allò que alguns han anomenat la "gestió extrema de la informació", és a dir, la transformació de l'enorme volum de dades ocult a l'interior de la mateixa organització o present al voltant seu, els diferents tipus de dades i informació i la seva aplicació a l'empresa. S'estudia el cicle de vida de la gestió de dades massives i els aspectes tecnològics, legals i ètics. L'estudiantat treballa amb universos de dades pròpies de la universitat, cedits per empreses o procedents de les xarxes socials, mitjançant eines com Apache Hadoop i Apache Spark.
Fonaments de data science (6 crèdits). L'assignatura presenta els conceptes i tipologia d'anàlisi de diferents tipus de dades, els models i algorismes d'ús més freqüent de classificació i agrupació, i les metodologies i els estàndards professionals i científics que s'usen en analítica de negoci i la ciència de dades aplicada. En aquesta assignatura els estudiants treballen principalment amb R i Rstudio, encara que es poden fer exercicis amb altres eines.
E2. Estratègia de Dades
Aquesta especialitat es dirigeix a proporcionar al professional de perfil més empresarial capacitats pràctiques per gestionar les dades com a actiu de valor per mitjà del govern de dades, així com per iniciar i liderar la transformació cap a una organització orientada a dades.
Es compon de les següents assignatures:
Data governance (6 crèdits). En aquesta assignatura, l'estudiantat es familiaritza amb el govern de dades, una pràctica que uneix persones, processos i tecnologia per canviar la manera com les dades són adquirides, gestionades, mantingudes, transformades en informació, compartides en el context de l'organització com coneixement comú i sistemàticament obtinguts per l'empresa per millorar-ne la rendibilitat. L'estudiantat treballa amb eines ofimàtiques (DOC, XLS i PPT) i amb eines especialitzades per desenvolupar un programa de govern de dades (Trifacta i Collibra).
Estratègia i cultura analítica (6 crèdits). En aquesta assignatura, els estudiants es familiaritzen amb el concepte d'organització orientada a dades, i com liderar, iniciar i gestionar aquesta transformació organitzacional i cultural. Al llarg de l'assignatura l'estudiantat treballa amb diferents marcs de referència que permeten avaluar la situació actual de l'organització, la maduresa i les capacitats, així com dissenyar un full de ruta estratègic.

Destinataris

Perfils:
D'acord amb l'experiència UOC al llarg dels anys, l'estudiantat del màster i els programes de business intelligence i big data analytics de la UOC procedeixen dels àmbits següents:
Departaments de control de gestió a l'àrea economicofinancera, de màrqueting i vendes, i altres.
Centres de competències d'intel·ligència de negoci o de departaments especialitzats en anàlisi de dades.
Departaments dorganització i sistemes i tecnologies de la informació.
Consultors i implantadors de programari estàndard d'intel·ligència de negoci, tant de perfil de negoci com de perfil tecnològic.
A causa de l'evolució del sector i les empreses, és freqüent que segueixin el programa professionals amb diferents nivells d'experiència que necessitin reorientar la carrera professional.
Així mateix, aquest programa està complint un paper de programa de continuïtat per a estudiants que han completat un grau i es volen ocupar ràpidament en un àmbit professional atractiu i de gran demanda.
A qui va dirigit:
El diploma d'especialització d'Analítica i Estratègia de Dades es recomana per a estudiants de formació empresarial, enginyeries de tota mena, matemàtiques, sociologia, ciències de la informació o candidats amb una experiència professional equivalent.
És necessari disposar de coneixements de programació (bàsicament en llenguatge R i SQL), estadística i principis de visualització. En cas de no tenir aquests coneixements, es poden adquirir mitjançant la diploma d'expert de Competències d'Anàlisi (Data Literacy) o cursant de manera independent algun dels cursos. Addicionalment, es recomana conèixer l'anglès escrit.
Sortides professionals
L'objectiu del diploma d'especialització d'Analítica i Estratègia de Dades ha estat, tradicionalment, la capacitació de professionals "tot terreny" mitjançant la formació en anàlisi i solució de problemes de negoci, business intelligence, big data, ciència de dades i consultoria orientada a la transformació empresarial, per treballar a diferents departaments d'empreses i organitzacions o en centres de competències transversals.
Aquest programa habilita per a les sortides professionals següents:
 • Analistes de dades en departaments de control de gestió o altres departaments de l'empresa, especialment a l'àrea de màrqueting i vendes ia les àrees de producció i operacions.
 • Responsables, caps de projecte o analistes de sistemes d'informació de business intelligence a departaments d'informàtica, o tècnics i analistes d'empreses que han adquirit o estan a punt d'adquirir aquesta classe de sistemes.
 • Consultors i implantadors de sistemes d'intel·ligència de negoci i macrodades (big data) a empreses de serveis.
 • Arquitectes de dades, que dissenyen i construeixen la plataforma de dades per a projectes d'intel·ligència de dades o macrodades.
 • Emprenedors que volen crear negocis basats en la creació o implantació de sistemes especialitzats d'intel·ligència de negoci o d'algun dels seus components, així com productes o serveis basats en dades.

Requisits

Requisits acadèmics:
Per fer el curs cal tenir una titulació universitària prèvia. Si no disposeu d'una titulació universitària prèvia, podreu accedir al programa mitjançant el reconeixement d'experiència professional de la següent manera:
2 anys d'experiència laboral i/o professional als camps: Consultoria, TI o Investigació.
Coneixements previs:
És necessari disposar de coneixements de programació (bàsicament en llenguatge R i SQL), estadística i principis de visualització. En cas de no tenir aquests coneixements, es poden adquirir mitjançant l'especialització de Competències d'Anàlisi (Data Literacy) o cursant de manera independent algun dels cursos que la integren.
Addicionalment, és aconsellable el coneixement de l'anglès escrit.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

Els objectius del programa s'adrecen a adquirir competències professionals de caràcter pràctic, principalment mitjançant l'ús de casos de negoci, mètodes i eines de treball.
Objectius específics
• Conéixer i saber utilitzar la intel·ligència de negoci, big data i la ciència de dades.
• Conéixer i saber dissenyar programes de govern de dades.
• Conéixer i saber desenvolupar plans de transformació que habiliten l'orientació cap a les dades.
• Saber construir quadres de comandament per a la presa de decisions del personal i de l'equip directiu, i tècniques i eines de visualització de dades.
• Saber utilitzar, programar i parametritzar com a analista eines destadística avançada aplicades a casos dús de negoci.
Competències
El programa està preparat per al desenvolupament de capacitats pràctiques d"ús de sistemes d"intel·ligència de negoci i dades massives, dins d"un marc conceptual propi basat en les bones pràctiques i el coneixement científic.
El disseny d"aquesta titulació pròpia segueix les recomanacions i la metodologia de l"Espai Europeu d"Educació Superior (EEES) i, per tant, es basa en l"adquisició de competències per al treball professional en empreses privades i organitzacions públiques.

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de Formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de Màster de Formació Permanent, el Diploma d'Especialització o el Diploma d'Expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.

Promocions

Fracciona fàcil
Diploma d'Especialització d'Anàlisi i Estratègia de Dades
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X