Diploma d'Especialització de Polítiques Culturals (Interuniversitari: UOC, UdG)

Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Especialització de Polítiques Culturals (Interuniversitari: UOC, UdG)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
Consulteu el preu

Descripció

L'evolució de la societat i els efectes de la globalització han generat canvis a l'estructura social, econòmica i cultural del nostre context.
L'emergència de nous àmbits i necessitats ha provocat nous encàrrecs socials professionals en nous sectors de la vida social. En aquest cas, la cultura ha esdevingut un sector de gran creixement i importància en les dinàmiques de desenvolupament territorial i socioeconòmic. Davant dels nous escenaris de la cultura, calen uns recursos humans adaptats a les noves realitats.
La formació de gestors culturals ha de respondre a les dinàmiques que hi ha al sector públic, al sector privat i al tercer sistema, amb una visió àmplia en sistemes de gestió mixtos que han de generar camps de col·laboració i concurrència. Aquest programa de formació pretén donar resposta a la formació especialitzada en gestió cultural, d'acord amb les noves perspectives del sector cultural.

Temari

El curs Polítiques culturals (interuniversitari: UOC, UdG) consta de 5 assignatures* i el Projecte final. Es desenvolupa en dos semestres:
1er semestre
En aquest semestre s'ofereixen tres assignatures*:
La cultura a la societat contemporània (5 crèdits ECTS)
Aquesta assignatura situa la gestió cultural en un context contemporani, caracteritzat pel fenomen de la globalització, la societat del coneixement i el paper central de la comunicació. Canvis i factors que han fet necessari ampliar els camps i la mirada que tradicionalment la cultura i els gestors culturals havien dirigit sobre algunes qüestions avui tan fonamentals i actuals. La generalització dels llenguatges d"altres disciplines i els efectes de les indústries audiovisuals han influenciat noves necessitats educatives que incideixen en el qüestionament d"aquest sistema i una nova visió cap a les relacions entre cultura i educació. L'increment de les relacions internacionals i les interdependències dels nostres sistemes socioeconòmics també ha incidit en una nova perspectiva de la cooperació i la contribució cada cop més evident a les polítiques de desenvolupament humà i sostenible.
Els agents culturals com a actors socials (5 crèdits ECTS)
Els agents culturals són els actors de la gestió cultural i de la vida cultural. L'assignatura comença amb l'anàlisi del sector específic de la cultura des d'una perspectiva econòmica i social. Després es treballen les definicions del perfil professional del gestor cultural que s'ha anat configurant recentment.
Tanmateix, l'assignatura també dedica temps i espai al coneixement d'un altre dels actors fonamentals de la vida cultural i la gestió cultural, la figura de l'artista o creador.
El coneixement d'aquests perfils professionals implica la identificació de les seves característiques i especificitats segons que siguin actors que treballen des del sector públic, el sector privat o el tercer sector.
Els marcs institucionals i jurídics de gestió cultural (5 crèdits ECTS)
L'assignatura presenta els eixos i temes principals que componen el camp de coneixement del Dret de la Cultura. Aquesta especialització en l'àmbit del dret permet avançar en la intervenció jurídica vinculant la cultura als drets fonamentals en el context internacional així com a les legislacions culturals dels estats.
Aquesta assignatura introdueix primer l'estudiant en el context i la definició de la gestió cultural per aprofundir després en la legislació relacionada amb la cultura. Es dedica una atenció especial a la qüestió del dret d'autor i la propietat intel·lectual des d'una perspectiva històrica així com una reflexió sobre aquesta qüestió a l'era digital.
Per acabar, l'assignatura proposa un recorregut pels models nacionals de les polítiques culturals a Europa i pels principals programes i iniciatives per a la cultura a Europa ia Espanya.
2n semestre
En aquest semestre es desenvolupen dues assignatures i el Projecte final
Les polítiques culturals: configuració i desenvolupament (5 crèdits ECTS)
El concepte de cultura a la política cultural: Diferents visions i aportacions sobre el concepte de política cultural.
Polítiques culturals: Concepte, configuració i tendències. Formes i tendències històriques de les polítiques culturals. Evolució i història del concepte de política cultural. Processos de configuració de política cultural. El cicle de les polítiques culturals.
La cultura en làmbit de les polítiques culturals nacionals: Models dorganització de les polítiques culturals nacionals. Polítiques culturals territorials - polítiques culturals sectorials. Política cultural internacional.
Cultura i ciutat: la gestió de les polítiques culturals locals. Cultura i territori; aportacions a la descentralització i un nou paradigma a les polítiques culturals. Formes d'institucionalització de l'acció i dels equipaments culturals a nivells locals. Cultura i sostenibilitat a la ciutat; Agenda 21 de la cultura
Els espais dintervenció cultural: infraestructures i serveis de la cultura (5 crèdits ECTS)
L'assignatura mostrarà la diversitat d'espais en què es duu a terme la intervenció cultural i aprofundirà les diverses tipologies d'espai cultural: museus, centres d'interpretació, teatres, rutes, festivals, mercats, galeries d'art, internet, espais privats, etc. ....
L'objectiu és crear un marc de discussió sobre el reconeixement d'aquests models d'intervenció cultural tant com a objectes de consum cultural com a equipaments generadors de coneixement, segons les perspectives teòriques actuals, així com els plantejaments i les necessitats de la societat entrat el segle XXI.
Aquest marc general ens permetrà analitzar específicament les tipologies més freqüents despais culturals i les seves relacions amb els diversos entorns culturals.
Projecte final (5 crèdits ECTS)
Al projecte final mostrarem i aplicarem les diferents etapes a seguir tant per estructurar un projecte cultural com per realitzar-ne l'avaluació. Prendrem com a base o model un esquema existent: un esquema complet però flexible alhora que ens permetrà adaptar-lo de manera personal, segons el tema triat per l'estudiant. El resultat final serà dissenyar un projecte cultural complet. 
* Les assignatures (excepte el Projecte final) formen part del pla d'estudis del Màster en Gestió cultural (interuniversitari: UOC, UdG)

Destinataris

Perfils
 • Educadors en patrimoni, turisme i gestió cultural.
 • Planificadors i gestors locals de cultura, turisme, patrimoni i medi ambient.
 • Dinamitzadors i promotors culturals.
 • Tècnics en gestió cultural.
A qui s'adreça
 • Gestors culturals en exercici interessats a actualitzar-se als camps d'aquest programa.
 • Responsables de serveis municipals i comarcals de cultura.
 • Diplomats i llicenciats interessats a adquirir una formació especialitzada en aquest camp.
 • Responsables dorganitzacions culturals del tercer sector.
 • Nous emprenedors en iniciatives empresarials al sector cultural o àrees afins.

Requisits

Requisits acadèmics
Els programes de Formació de Postgrau: Màster en Formació Permanent (fins ara Màster Propi), Diploma d'Especialització (fins ara Diploma de Postgrau) i Diploma d'expert (fins ara Especialització) requereixen titulació universitària prèvia per accedir-hi (RD 822/2021) o experiència laboral o professional amb nivell competencial equivalent a la formació acadèmica universitària (LOSU).
 • Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària prèvia.
En cas de no tenir una titulació universitària prèvia, es pot accedir al programa a través del reconeixement de l'experiència professional següent:
 • Tenir com a mínim 1 any dexperiència laboral i/o professional en àmbits afins a la temàtica del programa, prèvia valoració positiva de la direcció del programa, que establirà la possibilitat de realització de complements de formació en cas que sigui necessari.
Coneixements previs
 • No es requereixen coneixements previs

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, Català.

Durada

Inici: A consultar.

Objectius

Objectius
 • Capacitar l'estudiant per identificar les necessitats culturals dels contextos socials en què treballa i per dissenyar, desenvolupar, difondre i avaluar programes i projectes culturals
 • Oferir una formació en la gestió de la cultura en els àmbits prioritaris del nostre context més proper i les tendències observades als programes europeus: la gestió cultural als ens locals mitjans i petits, la gestió cultural i el tercer sector i nous emprenedors per a empreses petites i professionals al camp de la cultura
 • Capacitar professionals de les organitzacions culturals sense formació específica per mitjà d'una formació de tercer cicle d'especialització
 • Oferir una àmplia visió sobre el sector cultural a la societat contemporània a partir del coneixement de les recomanacions dels organismes internacionals, l'anàlisi de la realitat propera, els sistemes de gestió i el coneixement de la recerca especialitzada en aquest camp
Competències
 • Capacitat per avaluar la dimensió social, expressiu-creativa, científica i econòmica del sector de la cultura a la contemporaneïtat
 • Competència per construir un perfil i una deontologia professional autònoma i crítica a partir dels intercanvis amb altres gestors culturals locals i internacionals, de manera individual o mitjançant associacions professionals
 • Competència avançada en el coneixement de les especificitats dels diferents sectors culturals i creatius i la seva aplicació a les accions pròpies de la gestió cultural

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.
Diploma d'Especialització de Polítiques Culturals (Interuniversitari: UOC, UdG)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X