Diploma d'Especialització de Regional Studies and International Institutions (UOC, UNITAR)

1034 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Especialització de Regional Studies and International Institutions (UOC, UNITAR)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
30 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Matricula't!
Aquest postgrau ofereix una formació completa als estudis regionals i les institucions internacionals clau que conformen el sistema mundial. Aquest programa està dissenyat per als estudiants que cerquen una comprensió completa de les dinàmiques mundials a través de l'estudi regional i la relació amb les institucions internacionals. Amb una combinació de temes teòrics i pràctics, aquest programa ofereix les habilitats i coneixements necessaris per comprendre les dinàmiques mundials i la seva relació amb les regions clau del món i les institucions internacionals que les conformen.
L'estudi d'aquesta tipologia de programa a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ofereix diversos punts forts en comparació amb altres opcions:
 • Flexibilitat: la UOC ofereix un model d'aprenentatge en línia que permet als estudiants adaptar els estudis a les seves necessitats i circumstàncies personals.
 • Tutoria personalitzada: els estudiants de la UOC tenen accés a un tutor personal que els ajuda al seu aprenentatge i els proporciona suport i orientació durant tot el programa.
 • Enfocament pràctic: el programa de la UOC està dissenyat per proporcionar als estudiants una formació pràctica i orientada a la resolució de problemes, de manera que els prepara per a la seva carrera professional.

Temari

 • Introduction to the UN System 4 ECTS
 • International Law and Institutions 4 ECTS
 • International Relations Systems and Theories 3 ECTS
 • International Political Economy 4 ECTS
 • EU i Eastern Europe in World Politics 3 ECTS
 • Latin America in World Politics 4 ECTS
 • Àsia-Pacific in World Politics 4 ECTS
 • Africa and Middle East in World Politics 4 ECTS

Destinataris

 • Diplomàcia pública
 • Funcionaris públics de l'àmbit internacional
 • El tercer sector i les ONG
 • Think tanks
 • Organitzacions internacionals regionals
 • Mitjans de comunicació internacionals
 • Intel·ligència i seguretat
 • Educació superior
Sortides professionals
 • Diplomàcia pública: els estudiants d'aquest programa estan molt preparats per a una carrera en aquest camp, ja que han adquirit una comprensió profunda del sistema internacional i de les relacions internacionals, i han desenvolupat habilitats de comunicació efectiva i resolució de problemes.
 • Funcionari/ària internacional: aquest programa prepara els estudiants per a una carrera en organitzacions internacionals com les Nacions Unides, la Unió Europea o altres organitzacions regionals.
 • Advocat/ada especialitzat/da en dret internacional: els estudiants que se centrin en el dret internacional poden desenvolupar una carrera en advocacia especialitzada en aquest àmbit, ja sigui a escala nacional o internacional.
 • Analista de polítiques públiques: el programa també prepara els estudiants per a una carrera a l'àmbit de l'anàlisi de polítiques públiques, especialment les relacionades amb l'economia internacional.
 • Investigador/a: els estudiants amb un interès en la investigació poden desenvolupar una carrera al camp de les relacions internacionals, el dret internacional o els estudis d'àrea.

Requisits

Requisits d'accés:
Per accedir al programa es requereix titulació universitària prèvia o dos anys d'experiència laboral i/o professional en els àmbits:
 • Advocacia i Procura
 • Acció Humanitària
 • Ciència Política
 • Ciutat i Urbanisme
 • Cooperació Internacional
 • Conflicte Internacional
 • Criminologia
 • Diplomàcia
 • Dret
 • Drets Humans i Democràcia
 • Fiscalitat
 • Gestió i administració pública
 • Mediació
 • Relacions Internacionals
Si lexperiència no està en làmbit que sha establert però és en un altre àmbit es valorarà en cada cas. És imprescindible dominar l'anglès per cursar aquest programa, ja que tota la docència es fa en aquest idioma.
Coneixements previs:
 • Anglès B2.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Modalitat: Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Anglès.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

 • Desenvolupar una comprensió crítica de qüestions i conceptes clau de les relacions internacionals.
 • Demostrar un coneixement global, substantiu i pràctic de la diplomàcia i les relacions internacionals.
 • Desenvolupar capacitats analítiques i pensament crític.
 • Situar-se eficaçment i eficientment en entorns de treball bilaterals i multilaterals amb més confiança.
Competències
 • Capacitat per relacionar-se críticament amb la literatura en el camp de les relacions internacionals i les formes en què aquesta literatura interpreta el món empíric de la política global.
 • Comprensió de l'estructura principal de governança, la història i el desenvolupament del món des d'una varietat de perspectives teòriques, regionals i multidisciplinàries.
 • Capacitat per argumentar i establir, a partir de dades i teoria, explicacions plausibles sobre fenòmens internacionals, i establir maneres de validar-los o refutar-los.
 • Desenvolupar coneixements en el camp de les relacions internacionals mitjançant revistes internacionals i materials didàctics d'experts.
 • Capacitat per analitzar arguments i evidències a escala internacional.

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de Formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de Màster de Formació Permanent, el Diploma d'Especialització o el Diploma d'Expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent. ​
Diploma d'Especialització de Regional Studies and International Institutions (UOC, UNITAR)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X