Diploma d'Expert de Regional Studies (UOC, UNITAR)

1048 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert de Regional Studies (UOC, UNITAR)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
15 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Matricula't!
Estudis Regionals en Política Mundial: comprendre la Unió Europea, Amèrica Llatina, Àsia Oriental, Pròxim Orient i Àfrica.
Aquest curs ofereix una comprensió profunda dels estudis regionals, amb un enfocament especial a la Unió Europea, Amèrica Llatina, Àsia Oriental, el Pròxim Orient i Àfrica. El programa proporciona una visió general dels esdeveniments polítics, econòmics i socials d'aquestes regions, així com una anàlisi detallada de la relació amb la política mundial. Els estudiants desenvoluparan una comprensió crítica de les relacions internacionals i les diferents dinàmiques que influeixen en les polítiques regionals i globals.

Temari

 • EU i Eastern Europe in World Politics 3 ECTS
 • Latin America in World Politics 4 ECTS
 • Àsia-Pacific in Wold Politics 4 ECTS
 • Africa and Middle East in World Politics 4 ECTS

Destinataris

 • Diplomàcia pública
 • Funcionaris públics de l'àmbit internacional
 • El tercer sector i les ONG
 • Think tanks
 • Organitzacions internacionals regionals
 • Mitjans de comunicació internacionals
 • Intel·ligència i seguretat
 • Educació superior
Sortides professionals
 • Diplomàcia pública: els estudiants d'aquest programa estan molt preparats per a una carrera en aquest camp, ja que han adquirit una comprensió profunda del sistema internacional i de les relacions internacionals, i han desenvolupat habilitats de comunicació efectiva i resolució de problemes.
 • Funcionari internacional: aquest programa prepara els estudiants per a una carrera en organitzacions internacionals com les Nacions Unides, la Unió Europea o altres organitzacions regionals.
 • Advocat/ada especialitzat/da en dret internacional: els estudiants que se centrin en el dret internacional poden desenvolupar una carrera en advocacia especialitzada en aquest àmbit, ja sigui a escala nacional o internacional.
 • Analista de polítiques públiques: el programa també prepara els estudiants per a una carrera a l'àmbit de l'anàlisi de polítiques públiques, especialment les relacionades amb l'economia internacional.
 • Investigador/a: els estudiants amb un interès en la investigació poden desenvolupar una carrera al camp de les relacions internacionals, el dret internacional o els estudis d'àrea.

Requisits

Per accedir al programa es requereix titulació universitària prèvia o dos anys d'experiència laboral i/o professional en els àmbits:
 • Advocacia i Procura
 • Acció Humanitària
 • Ciència Política
 • Ciutat i Urbanisme
 • Cooperació Internacional
 • Conflicte Internacional
 • Criminologia
 • Diplomàcia
 • Dret
 • Drets Humans i Democràcia
 • Fiscalitat
 • Gestió i administració pública
 • Mediació
 • Relacions Internacionals
Si lexperiència no està en làmbit que sha establert però és en un altre àmbit es valorarà en cada cas. És imprescindible dominar l'anglès per cursar aquest programa, ja que tota la docència es fa en aquest idioma.
Coneixements previs:
 • Anglès B2.
Descarregar Fullet PDF

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Anglès.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024. Matricula't!

Objectius

 • Desenvolupar una comprensió crítica de qüestions i conceptes clau de les relacions internacionals.
 • Demostrar un coneixement global, substantiu i pràctic dels estudis regionals.
 • Desenvolupar capacitats analítiques i pensament crític.
 • Situar-se eficaçment i eficientment en entorns de treball bilaterals i multilaterals amb més confiança.
Competències
 • Capacitat per relacionar-se críticament amb la literatura en el camp de les relacions internacionals i les formes en què aquesta literatura interpreta el món empíric de la política global.
 • Comprensió de l'estructura principal de governança, la història i el desenvolupament del món des d'una varietat de perspectives teòriques, regionals i multidisciplinàries.
 • Capacitat per argumentar i establir, a partir de dades i teoria, explicacions plausibles sobre fenòmens internacionals, i establir maneres de validar-los o refutar-los.
 • Desenvolupar coneixements en el camp de les relacions internacionals mitjançant revistes internacionals i materials didàctics d'experts.
 • Capacitat per analitzar arguments i evidències a escala internacional.

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de Formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de Màster de Formació Permanent, el Diploma d'Especialització o el Diploma d'Expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.
Diploma d'Expert de Regional Studies (UOC, UNITAR)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
X