Diploma d'Expert de Comunicació de Crisis i Habilitats Directives

Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert de Comunicació de Crisis i Habilitats Directives
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
12 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
En aquest programa s'ofereixen les claus requerides per dissenyar i desplegar una estratègia comunicativa que permeti actuar amb agilitat, precisió i efectivitat davant d'una situació de crisi, així com les habilitats directives necessàries per gestionar un equip, exercir el lideratge i realitzar les tasques de portaveu organització.
Vivim temps turbulents en què qualsevol organització es pot trobar a l'ull de l'huracà i fins i tot veure amenaçada la seva supervivència d'un dia per l'altre (o, per ser més precisos, d'un moment per l'altre). Empreses, institucions i entitats de tota mena han d'estar preparades, per tant, per fer front a les situacions de crisi.
En primer lloc, per intentar evitar minimitzar els riscos existents. En segon lloc, per gestionar-les quan esclaten, procurant reduir els danys que puguin ocasionar. I, finalment, per curar adequadament les ferides durant la fase de postcrisi.
A més, durant el programa es treballarà el desenvolupament d'habilitats directives i l'expressió oral i escrita, orientada a adreçar-se al públic extern i intern com a portaveu. La formació de portaveus dota de les eines necessàries per traslladar missatges amb eficàcia, adaptant les necessitats i el funcionament dels mitjans televisius, radiofònics i escrits.
Aquest programa forma part del màster universitari en comunicació corporativa, protocol i esdeveniments.

Temari

Comunicació de crisi i de risc
 • Prevenció de crisi: compliment i responsabilitat social corporativa (RSC)
 • Gestió i comunicació del risc: issues management
 • Pla de crisi
 • Comitè de crisi
 • Recuperació postcrisi
Habilitats directives, lideratge i formació de portaveus
 • Guia d'habilitats directives
 • Habilitats personals. Desenvolupament de l'autoconeixement. Maneig de l'estrès personal
 • Habilitats interpersonals. Motivar els altres. Maneig de conflictes
 • Habilitats de grup. Apoderament i delegació. Formació d'equips efectius i treball en equip
 • Hàbils específiques de comunicació. Gestió de reunions
 • La comunicació com a habilitat directiva
 • Recull de materials audiovisuals i casos pràctics

Destinataris

Perfils
Aquest programa s'adreça als perfils professionals que exerceixen o aspiren a exercir responsabilitats comunicatives que requereixin coneixements sobre la identificació del públic, la selecció de canals i l'elaboració de missatges. També els professionals que treballen en gabinets de premsa i que volen anar més enllà d'aquesta funció i arribar a altres aspectes que influeixen en la reputació de les organitzacions.
A qui s'adreça
Aquesta titulació està adreçada als qui vulguin dedicar-se a la comunicació corporativa, les relacions institucionals, la comunicació interna o comunicació de portaveus a les organitzacions.
Sortides professionals
 • Responsable de comunicació corporativa a empreses o institucions. Des d'una visió holística de la comunicació, és responsable de coordinar la comunicació corporativa i institucional i la comunicació interna.
 • Responsable de comunicació interna. Responsable de fomentar la comunicació amb els empleats i el diàleg entre totes les àrees de lorganització.
 • Cap de premsa. Responsable de les relacions de lorganització amb els mitjans de comunicació.

Requisits

Requisits d'accés
Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària prèvia. En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de l'experiència professional següent: un mínim d'un any d'experiència professional en l'àmbit de la comunicació corporativa i les relacions públiques, l'organització i la producció d'esdeveniments , i/o en l'àmbit del protocol.
Coneixements previs
No es requereixen coneixements previs

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, Català.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

Els principals resultats d'aprenentatge que se'n deriven són els següents:
 • Identificar les fortaleses i les debilitats d?una organització des d?una perspectiva comunicativa i de reputació.
 • Elaborar un pla de crisi per adaptar les accions comunicatives a una situació de crisi.
 • Organitzar i gestionar les dinàmiques d?un comitè de crisi.
 • Aplicar tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació.
 • Adaptar els llenguatges específics dels mitjans/suports i dels públics objectius.
 • Aplicar les claus bàsiques de la comunicació a l'ús de la llengua.
Competències
Comunicar de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de manera persuasiva.
Organitzar i planificar.
Liderar i prendre decisions.
Conéixer i aplicar les capacitats directives que permetin planificar, liderar, implementar i avaluar plans de comunicació corporativa.
Identificar les dinàmiques dels mass media i els social media per dissenyar, dirigir i implementar accions de gabinet de premsa aplicant una correcta expressió oral i escrita.
Aplicar sistemes d'avaluació de la reputació (offline i online) d'empreses i institucions, detectant possibles conflictes potencials (issues management) per elaborar, dirigir i gestionar plans de comunicació de crisi.
Adquirir la capacitat de prendre decisions des d'un enfocament estratègic a partir dels resultats d'una investigació rigorosa.
Saber aplicar de manera creativa tècniques específiques de relacions públiques segons el problema i/o l'oportunitat comunicativa que cal resoldre en el context d'una organització.

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Expert de Comunicació de Crisis i Habilitats Directives
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X