Diploma d'Expert de Comunicació i Màrqueting d'Esdeveniments (UOC)

1052 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert de Comunicació i Màrqueting d'Esdeveniments (UOC)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
10 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
El diploma d'expert de Comunicació i Màrqueting d'Esdeveniments proposa l'especialització de Comunicació i màrqueting d'esdeveniments culturals, esportius i corporatius. Actualment, els esdeveniments com són els festivals, maratons, fires i congressos, han esdevingut accions estratègiques per a generar desenvolupament, tant local com regional, incentivat, principalment, pel sector empresarial i les administracions públiques.

Temari

En el programa acadèmic d'aquest curs s'estudiaran els següents temes:
 • Introducció als esdeveniments actuals.
 • Conceptes i formes.
 • Noves tendències.
 • La indústria dels esdeveniments.
 • Els esdeveniments i el turisme.
 • Necessitats específiques.
 • Esdeveniments culturals.
 • Esdeveniments esportius.
 • Esdeveniments corporatius.
 • Tècniques de comunicació i TIC per a esdeveniments.
 • Pla de màrqueting especialitzat.
 • Diagnòstic, estratègia, implementació i avaluació.
 • Anàlisi DAFO.
 • Màrqueting estratègic: missió, visió i valors de l'organització
 • Segmentació.
 • Planificació i estratègies del màrqueting i comunicació digital.

Competències per a les quals et prepara el curs

Aplicar els coneixements adquirits en la comunicació d'esdeveniments. Gestionar equips. Dissenyar i planificar plans de comunicació i màrqueting en congressos, esdeveniments o fires, considerant diferents tipologies, recursos disponibles i reptes organitzatius, socials, legals, etc. Desenvolupar un elevat grau d'autonomia, Innovació i creativitat. Adaptar-se a nous contextos laborals i tecnològics. Cercar i gestionar informació. Capacitats comunicatives. Identificar les principals novetats tecnològiques aplicables al disseny. Planificar i gestionar plans de comunicació i màrqueting d'esdeveniments.

Destinataris

A qui va dirigit:
El diploma d'expert de Comunicació i Màrqueting d'Esdeveniments va dirigit a diplomats, llicenciats o graduats, i també a professionals que vulguin ampliar els seus coneixements en temes de comunicació i el màrqueting d'actes, festivals, fires o congressos, per tal d'adquirir les capacitats i les eines necessàries per poder exercir en aquest sector.
Perfils:
El diploma d'expert de Màrqueting i Comunicació d'Esdeveniments va dirigit a diferents perfils d'estudiants:
 • Graduats, llicenciats o diplomats en qualsevol àmbit de la gestió o les ciències humanes o socials, i també persones amb -interès i formació bàsica en la gestió.
 • Llicenciats o graduats en escoles de negoci.
 • Llicenciats o graduats en àmbits culturals o esportius.
 • Professionals del món dels esdeveniments que vulguin profunditzar els seus coneixements en aquest àmbit.
 • Programadors tant culturals com esportius.
 • Professionals del món de l'empresa que sentin la necessitat laboral d'adquirir coneixements sobre els esdeveniments.
 • Professionals del món del màrqueting i la comunicació.
 • Especialistes en relacions públiques i protocol que vulguin aprofundir en la gestió d'esdeveniments.
 • Tècnics de l'administració que vegin la necessitat de tenir els coneixements de gestió d'esdeveniments. 

Requisits

Requisits acadèmics:
Els programes de Formació de Postgrau: Màster en Formació Permanent (fins ara Màster Propi), Diploma d'Especialització (fins ara Diploma de Postgrau) i Diploma d'expert (fins ara Especialització) requereixen titulació universitària prèvia per accedir-hi (RD 822/2021) o experiència laboral o professional amb nivell competencial equivalent a la formació acadèmica universitària (LOSU).
Per a cursar el programa és necessari tenir una titulació universitària prèvia.
En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de l'experiència professional següent:
Cal acreditar un mínim d'un any d'experiència en el sector dels esdeveniments, com a mínim en una de les àrees següents: logística, producció, programador, impulsor, creador de continguts de màrqueting o tècnic de l'àrea de comercialització.
Coneixements previs:
No es requereixen coneixements previs.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

100% online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, Català.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

 • Aquest diploma d'expert té com a objectiu general formar i donar capacitats als estudiants, procedents de diferents disciplines i àmbits, per a l'exercici professional en el camp de la comunicació i el màrqueting d'esdeveniments culturals, esportius i corporatius.
 • Conèixer de forma introductòria els paràmetres teòrics dels esdeveniments actuals.
 • Entendre les especificitats i les diferents tipologies d'esdeveniments.
 • Identificar les necessitats de màrqueting i comunicació dels esdeveniments culturals, esportius i corporatius.
 • Adquirir els coneixements pràctics i les eines necessàries per a la comunicació aplicada.
 • Aplicar de manera creativa i innovadora els coneixements pràctics en un esdeveniment concret.

Titulació obtinguda

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.

Perspectives laborals

Els àmbits laborals que se'n deriven són, entre d'altres: Fires, congressos i subvencions. Festivals i carnavals. Conferències i seminaris. Cerimònies i commemoracions. Institucions culturals. Institucions esportives. Administració pública. Empreses especialitzades. Corporacions amb necessitats específiques en gestió d'actes. Alguns dels perfils professionals amb sortida podrien ser els següents: Directius de comunicació i màrqueting en empreses de gestió d'esdeveniments. Autònoms de comunicació i màrqueting en la gestió d'esdeveniments. Consultors en estratègies de comunicació i màrqueting d'organització d'esdeveniments. Avaluadors. Especialistes en comunicació i màrqueting d'esdeveniments esportius, culturals o corporatius. Tècnics de comunicació especialitzada en esdeveniments. Entitats, ajuntaments, portals d'esdeveniments i tots aquells organismes interessats en aquest àmbit.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Expert de Comunicació i Màrqueting d'Esdeveniments (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X