Diploma d'Expert de Gamificació i Aprenentatge Col·laboratiu d'Idiomes Mitjançant Tecnologia

1034 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert de Gamificació i Aprenentatge Col·laboratiu d'Idiomes Mitjançant Tecnologia
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
18 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El Diploma d'expert online de Gamificació i aprenentatge col·laboratiu d'idiomes mitjançant la tecnologia familiaritza l'estudiant amb els elements que cal tenir en compte quan es fa ús de la tecnologia per ensenyar un idioma i presenta diferents maneres d'integrar la tecnologia per fer una docència més efectiva i atractiva que motivi i animi lalumnat potenciant així la seva autonomia en el procés daprenentatge. Concretament, al Diploma d'expert? es treballaran tècniques de gamificació i treball col·laboratiu en línia (telecol·laboració) i es proporcionaran exemples i eines que permetran als estudiants dissenyar les seves pròpies tasques i que doten l'especialització d'un caràcter eminentment pràctic i professionalitzador.
El Diploma d'expert  Gamificació i aprenentatge col·laboratiu d'idiomes mitjançant la tecnologia forma professionals del camp de l'ensenyament de llengües i camps relacionats (autors i editors de recursos d'aprenentatge d'idiomes en línia, assessors per a plataformes digitals, etc.) en l'ús i l'aplicació de la tecnologia per millorar els processos densenyament i aprenentatge dun idioma.
La presència creixent de les TIC en l'àmbit dels idiomes ia les aules requereix professionals actualitzats i formats en les noves tecnologies i en les seves aplicacions. Sens dubte, la demanda d'aquest perfil continuarà creixent no només a Espanya, sinó també a Europa, així com a països emergents on s'estan implantant les tecnologies educatives de manera progressiva.
El professional format a la UOC sortirà equipat amb criteris conceptuals i metodològics que us permetran triar opcions tecnològiques de forma crítica i amb estratègies i idees innovadores per desenvolupar les competències comunicatives dels idiomes en línia o en contextos híbrids o d'aula que incorporen l'ús de la tecnologia.

Temari

El Diploma d'expert en línia de Gamificació i aprenentatge col·laboratiu d'idiomes mitjançant la tecnologia consta de tres assignatures i es desenvolupa en un semestre:
Introducció a l'ensenyament i l'aprenentatge d'idiomes en línia (6 ECTS)
 • Anàlisi de necessitats en contextos daprenentatge mitjançant la tecnologia.
 • Estils daprenentatge i adaptació dels materials didàctics.
 • Mètodes per a lensenyament didiomes i ús de la tecnologia.
 • Tipus davaluació.
Aprenentatge col·laboratiu en línia (6 ECTS)
 • Modalitats i construcció de significat.
 • Telecol·laboració.
 • Presència social en línia.
 • Autonomia de l'aprenent.
Introducció a la gamificació (6 ECTS)
 • Conceptes fonamentals de la gamificació.
 • Elements de la gamificació.
 • Eines per a la gamificació.
 • Principis bàsics del disseny de la gamificació.
 • Exemples de gamificació a l'ensenyament d'idiomes.
* Les assignatures formen part del pla destudis del Màster universitari dEnsenyament i Aprenentatge dIdiomes Mitjançant la Tecnologia.

Destinataris

Perfils
 • Dirigit a estudiants que necessitin formar-se a les necessitats diàries per desenvolupar una carrera professional en el camp de l'ensenyament/aprenentatge d'idiomes mitjançant la tecnologia a tots els nivells educatius (infantil, primària, secundària i superior). A més del perfil de futurs professors d'idiomes a centres públics o privats, també es formen altres perfils relacionats amb l'ensenyament d'idiomes en línia als sectors educatius, editorials i empresarials especialitzats en temes digitals: dissenyadors de materials per a l'aprenentatge d'idiomes en línia a editorials o plataformes, editors de plataformes digitals i assessors de currículum per a plataformes digitals o programes d'aprenentatge d'idiomes en línia.
 • També s'adreça a mestres i professorat en actiu, perquè representa una actualització professional que els permetrà adquirir coneixements per a l'ús i l'aprofitament pedagògic de recursos tecnològics emergents. Així mateix, permetrà a aquest tipus de professionals obtenir una certificació en un camp i àmbits de demanda creixent i de poca oferta específica, aspectes que poden ajudar a ampliar els seus horitzons professionals.
A qui s'adreça
 • Graduats/llicenciats en filologies
 • Graduats/diplomats en Educació Infantil o Primària amb especialitat en Llengua
 • Graduats/llicenciats en Traducció i Interpretació
 • Graduats / llicenciats en Pedagogia
 • Professorat en actiu d'idiomes (primària, secundària, FP, EOI, acadèmies, CIM, etc.)
 • Graduats UOC del MU en Educació i TIC
Sortides professionals
 • Mestres i professors d'idiomes a qualsevol especialitat i nivell educatiu (centres públics o privats, escoles oficials, centres d'idiomes vinculats a universitats, acadèmies, universitats amb programes en línia).
 • Professors per a empreses privades, multinacionals i agències internacionals.
 • Dissenyadors de materials per a l'ensenyament/aprenentatge virtual d'idiomes en editorials i empreses afins (per exemple, autors i editors de publicacions educatives en línia relacionades amb l'aprenentatge d'idiomes).
 • Assessors per a plataformes d'aprenentatge d'idiomes digitals (disseny de currículum, individualització i cursos a mida, anàlisi de necessitats, qualitat de materials docents i recursos/eines).
 • Mediadors interculturals en línia.
 • Formadors de professorat.

Requisits

Requisits acadèmics:
Els programes de Formació de Postgrau: Màster en Formació Permanent (fins ara Màster Propi), Diploma d'Especialització (fins ara Diploma de Postgrau) i Diploma d'expert (fins ara Especialització) requereixen titulació universitària prèvia per accedir-hi (RD 822/2021) o experiència laboral o professional amb nivell competencial equivalent a la formació acadèmica universitària (LOSU).
Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària prèvia.
En cas de no tenir una titulació universitària prèvia, es pot accedir al programa a través del reconeixement de l'experiència professional següent:
 • Tenir 2 anys dexperiència laboral i/o professional en àmbits afins a la temàtica del programa, prèvia valoració positiva de la direcció del programa, que establirà la possibilitat de realització de complements de formació en cas que sigui necessari.
Els àmbits afins al programa són la docència d'idiomes en qualsevol especialitat, nivell i entorn educatiu, sector editorial per al disseny de materials per a l'ensenyament/aprenentatge virtual d'idiomes, assessoria per a plataformes d'aprenentatge d'idiomes digitals, mediació intercultural en línia, formació de professorat.
Coneixements previs:
No es requereixen coneixements previs

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Anglès, Espanyol.

Durada

Propera convocatòria: A consultar.

Objectius

Objectius
 • Identificar els principis pedagògics bàsics de la gamificació i de la telecol·laboració.
 • Dissenyar escenaris daprenentatge gamificat i de laprenentatge col·laboratiu en línia.
 • Avaluar críticament intervencions pedagògiques gamificades així com implementació de projectes de telecol·laboració.
 • Analitzar de manera crítica eines i plataformes pedagògiques que puguin facilitar la implementació de laprenentatge gamificat i laprenentatge col·laboratiu en línia.
Competències
 • Identificar problemes i reptes tecnològics que responguin a les necessitats daprenentatge destudiants amb perfils tecnològics diferents amb lobjectiu d aplicar la tecnologia al aprenentatge didiomes en contextos diferents.
 • Dominar les diferents eines per a laprenentatge de llengües a nivell dusuari competent i ser capaç dadaptar-se als canvis constants de la tecnologia educativa.
 • Analitzar i avaluar de manera crítica la potencialitat dels recursos i les tecnologies existents i ser capaç de justificar-ne l'ús per a l'aprenentatge de llengües en línia o en contextos híbrids o d'aula que incorporen l'ús de la tecnologia.
 • Identificar les funcions i el paper de professor que ensenya idiomes mitjançant la tecnologia avaluant i reflexionant sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge propi.
 • Analitzar, interpretar i comunicar els resultats i les implicacions de les actuacions pedagògiques o els projectes de recerca duts a terme.
 • Dissenyar materials educatius i formatius digitals en múltiples mitjans i formats.

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.
Diploma d'Expert de Gamificació i Aprenentatge Col·laboratiu d'Idiomes Mitjançant Tecnologia
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X