Diploma d'Expert d'UX Research

Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert d'UX Research
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
12 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

La investigació de les necessitats dels usuaris i els requisits dels productes interactius constitueix la primera gran etapa del procés del disseny centrat en lusuari dun producte o servei digital. El diploma d'expert UX Research de la UOC forma professionals especialitzats en la recerca a UX: investigació dels requisits d'usuari i mètriques d'ús.
Per què cal estudiar el Diploma d'Expert d'UX Research?
 • Aprendreu a dissenyar i executar una investigació amb usuaris d'una aplicació o servei. Aprendràs les tècniques i els mètodes quantitatius i qualitatius més utilitzats per recollir, analitzar i sintetitzar dades sobre el comportament dels usuaris.
 • Seràs capaç d'obtenir i interpretar la informació necessària per dissenyar productes i serveis digitals interactius intuïtius, fàcils d'utilitzar i tenir en compte les necessitats de les persones.
 • Rebràs l'acompanyament d'un professorat vinculat al món professional i expert en formació en línia a l'àmbit del disseny UX.

Temari

El diploma d'expert a UX Research consta de 12 crèdits, s'estructura en un semestre i està format per les següents assignatures:
 • Requisits d'usuari: investigació i anàlisi
 • Mètriques i comportament d'usuaris

Destinataris

A qui s'adreça:
El diploma d'expert a UX Research té un caràcter interdisciplinari, pel qual s'adreça a qualsevol professional que tingui interès en formar-se en aquest àmbit.
Pot ser especialment interessant per a professionals de les àrees següents:
 • Informàtica i tecnologia
 • Documentació, gestió de la informació i comunicació
 • Psicologia, ergonomia i factors humans
 • Disseny gràfic o de producte
 • Qualsevol altre perfil professional interessat en treballar en el disseny de productes digitals interactius, usables i adaptats a lusuari
Sortides professionals:
Els titulats al diploma d'expert a UX Research poden desenvolupar-se professionalment com a user researchers o investigadors en disseny centrat en l'usuari.

Requisits

Requisits acadèmics:
 • Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària prèvia.
 • En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de lexperiència professional següent: 2 anys dexperiència en qualsevol àmbit professional.
Coneixements previs:
 • No calen coneixements previs.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, Català.

Durada

Inici: A consultar.

Objectius

Objectius
 • Conèixer les fases d'una investigació amb usuaris, des del mostreig i captació dels usuaris fins a l'anàlisi i la presentació dels resultats, passant pel disseny dels instruments de recollida de dades i el treball de camp
 • Conèixer i manejar els conceptes bàsics de les metodologies de recerca qualitativa i quantitativa, així com els instruments de recollida de dades i els diferents mètodes danàlisi aplicables a un procés de desenvolupament i disseny centrat en lusuari
 • Identificar la metodologia de recerca adequada als objectius de cada fase dun projecte
 • Conèixer les tècniques danàlisi apropiades per a les dades recollides i saber com sintetitzar els resultats en recomanacions concretes per al disseny de productes i serveis interactius
 • Ser capaç de dur a terme el modelatge i el disseny conceptual d'un producte interactiu a partir dels resultats de la recerca
 • Ser capaç de comunicar els resultats de la investigació d'usuaris als diferents agents implicats en el desenvolupament d'un producte interactiu (clients, equip de desenvolupament o la institució/empresa pròpia)
Competències
 • Comprendre els factors humans que intervenen en tot procés d'interacció entre persones i tecnologia així com saber aplicar-los de manera adequada al disseny de productes i serveis interactius i les seves interfícies
 • Planificar i aplicar metodologies de recerca, modelatge i síntesi que permetin observar problemes, detectar oportunitats i definir objectius que liderin propostes de disseny que s'ajustin a les necessitats reals dels usuaris

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.
Diploma d'Expert d'UX Research
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X