Doble Grau en Màrqueting i Direcció Comercial + Direcció d'Empreses

Grau
Presencial
240 crèdits
entre 5000 € i 10000 €

Descripció

Aquest nou doble grau forma a estudiants amb una clara orientació cap a la comercialització de productes i serveis, i amb un coneixement profund dels aspectes de la gestió empresarial. A més de la formació teòrica necessària, les assignatures tenen una orientació eminentment pràctica.

Els graduats adquireixen una visió de 360º del màrqueting i l'empresa que els prepara perfectament per a un món

laboral molt professionalitzat. Obtenen els coneixements i competències clau necessaris per treballar en alts càrrecs de responsabilitat dins de les empreses públiques i privades, nacionals i internacionals i així emprendre amb èxit qualsevol projecte relacionat amb el màrqueting i la direcció comercial.

El contacte permanent amb el món laboral i un excel·lent claustre de professors facilitaran la incorporació dels nostres graduats a un mercat de treball altament competitiu.

Temari

Primer curs
• Història i Societat 
• Matemàtiques empresarials 
• Empresa 1 
• Informàtica empresarial 
• Antropologia 
• Fonaments de Dret 
• Estadística aplicada 
• Empresa 2 
• Economia 2

Segon curs
• Economia mundial i espanyola 
• Macroeconomia 
• Comptabilitat financera 
• Investigació de mercats 
• Direcció d'operacions 
• Psicologia del consumidor 
• Costos 
• Microeconomia 
• Fonaments financers i jurídics de la Direcció Comarcal 
• Qualitat i innovació 
• Mètodes quantitatius gestió empresarial (12 ECTS) 
• Fonaments de finances corporatives (6 ECTS)

Tercer curs
• Màrqueting Audit i diagnòstic 
• Gestió de la informació comercial 
• Administració i Gestió de Recursos Humans 
• Doctrina Social de la Església 
• Retail marketing 
• Pla de màrqueting 
• Estratègies de màrqueting 
• E-commerce MK on-line 
• Direcció Comercial de bens 
• Direcció Comercial de serveis 
• Anàlisi econòmic financer 
• Consolidació d'operacions societàries 
• Auditoria

Quart curs
• Auditoria, Anàlisi de la informació interna 
• Direcció Comercial i Tècniques de negocis 
• CRM Gestió clients 
• Organització Comercial i management 
• Ètica 
• Direcció Comercial sectorial 
• Pràcticum (Màrqueting i Direcció Comercial) 
• Treball Final de Grau Màrqueting i Direcció Comercial


Cinquè curs
• HR Mnanagement 2 
• Fiscalitat empresarial 
• Advanced Corporate Finance 1 
• Advanced Corporate Finance 2 
• Economic and environement analysis 
• Entrepreneurship 
• Family Enterprise 
• Innovation and knowledge management 
• Strategic Management 
• Pràcticum (Direcció d'Empreses) 
• Treball Final de Grau Direcció d'Empreses

Durada

Cinc anys
Campus i seus: Universidad Abat Oliba CEU
Universidad Abat Oliba CEU
Bellesguard, 30 08022 Barcelona
Cursos més populars
X