Universidad Abat Oliba CEU

Doble Grau en Màrqueting i Direcció Comercial + Direcció d'Empreses

Universidad Abat Oliba CEU

Descripció


Aquest nou doble grau forma a estudiants amb una clara orientació cap a la comercialització de productes i serveis, i amb un coneixement profund dels aspectes de la gestió empresarial. A més de la formació teòrica necessària, les assignatures tenen una orientació eminentment pràctica.
Els graduats adquireixen una visió de 360º del màrqueting i l'empresa que els prepara perfectament per a un món


laboral molt professionalitzat. Obtenen els coneixements i competències clau necessaris per treballar en alts càrrecs de responsabilitat dins de les empreses públiques i privades, nacionals i internacionals i així emprendre amb èxit qualsevol projecte relacionat amb el màrqueting i la direcció comercial.El contacte permanent amb el món laboral i un excel·lent claustre de professors facilitaran la incorporació dels nostres graduats a un mercat de treball altament competitiu.Veure més

Temari del curs

Primer curs
• Història i Societat 
• Matemàtiques empresarials 
• Empresa 1 
• Informàtica empresarial 
• Antropologia 
• Fonaments de Dret 
• Estadística aplicada 
• Empresa 2 
• Economia 2

Segon curs
• Economia mundial i espanyola 
• Macroeconomia 
• Comptabilitat financera 
• Investigació de mercats 
• Direcció d'operacions 
• Psicologia del consumidor 
• Costos 
• Microeconomia 
• Fonaments financers i jurídics de la Direcció Comarcal 
• Qualitat i innovació 
• Mètodes quantitatius gestió empresarial (12 ECTS) 
• Fonaments de finances corporatives (6 ECTS)

Tercer curs
• Màrqueting Audit i diagnòstic 
• Gestió de la informació comercial 
• Administració i Gestió de Recursos Humans 
• Doctrina Social de la Església 
• Retail marketing 
• Pla de màrqueting 
• Estratègies de màrqueting 
• E-commerce MK on-line 
• Direcció Comercial de bens 
• Direcció Comercial de serveis 
• Anàlisi econòmic financer 
• Consolidació d'operacions societàries 
• Auditoria

Quart curs
• Auditoria, Anàlisi de la informació interna 
• Direcció Comercial i Tècniques de negocis 
• CRM Gestió clients 
• Organització Comercial i management 
• Ètica 
• Direcció Comercial sectorial 
• Pràcticum (Màrqueting i Direcció Comercial) 
• Treball Final de Grau Màrqueting i Direcció Comercial


Cinquè curs
• HR Mnanagement 2 
• Fiscalitat empresarial 
• Advanced Corporate Finance 1 
• Advanced Corporate Finance 2 
• Economic and environement analysis 
• Entrepreneurship 
• Family Enterprise 
• Innovation and knowledge management 
• Strategic Management 
• Pràcticum (Direcció d'Empreses) 
• Treball Final de Grau Direcció d'Empreses
Veure més

Durada

Cinc anys

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Doble Grau en Màrqueting i Direcció Comercial + Direcció d'Empreses

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Doble Grau en Màrqueting i Direcció Comercial + Direcció d'Empreses